/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » اتفاقات اخیر ایران و واکنش حرکت ملی آزربایجان جنوبی / صالح کامرانی
اتفاقات اخیر ایران و واکنش حرکت ملی آزربایجان جنوبی / صالح کامرانی ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

اتفاقات اخیر ایران و واکنش حرکت ملی آزربایجان جنوبی / صالح کامرانی

اوغوز تی وی:با توجه به نا روشنی اوضاع و نیز تضاد بسیار زیاد اهداف و خواسته های ملت تورک آذربایجان با مرکز گرایان ونیز عدم امید به رسیدن به یک هدف مشترک با آنها حتی دریک آینده قابل تصور به نظر میرسد ملت آذربایجان و در پیشاپیش آن فعالین حرکت ملی در داخل وخارج در حال سبک وسنگین کردن شرایط میباشند. 
و متناسب پیشروی تحولات ونیز روشن شدن هر چه بیشتر ابعاد آن فعالین ملی با در نظر گرفتن مصالح ومنافع اساسی ملت آذربایجان جنوبی خطوط و استراتژی مختص ملی خود را به ملت بزرگ آذربایجان اعلام نمایند. 
به نظر میرسد در ارزیابی شرایط واقعیت ها و اصول زیر نقش اساسی داشته باشند:
1 -ورود آذربایجان به عرصه عملی و خیابانی بسیار تعیین کننده بوده بطوریکه عدم حضور آذربایجان تحقق تغییر اساسی را تقریبا غیر ممکن میسازد. 
2-با توجه به وجود تضاد های عمیق بین اهداف مرکز گریان و ملت آذربایجان ،آذربایجان با استفاده از تجربیات عظیم و تلخ خود در تحولات بزرگ نظیر انقلاب مشروطیت و…برنامه صرفا آذربایجان محور داشته و انرژی خود را صرف رسیدن به هدف ملی خود خواهد نمود. 
3-علم و آگاهی به تضادهای موجود با ایران گریان به معنایی بی عملی انفعال و سکوت نبوده و از طرف دیگر ورود به عرصه مبارزات عملی هم به معنای موافقت و مشارکت با اهداف برنامه ها حتی فعالیت های میدانی ایران گرایان هم نخواهد بود بلکه اقدامی تاکتیکی برای تسریع باز شدن زنجیرهای ایرانی از دست و پای آذربایجان جنوبی خواهد بود. 
4-اذعان احتمالی و تقریبا نا ممکن ایران گریان به حقوق و خواسته های مشروع و ملی آذربایجان ویا تورک ستیزی هر چه بیشتر نژاد پرستان با ملت آذربایجان تا ثیری در ورود و یا عدم ورود آذربایجان به عرصه مبارزات خیابانی نداشته و بلکه آنچه که تعیین کننده میباشد امکان ها و واقعیت های عریان و آرایش قوا میباشد که در اصل تصمیم گیری نقش اساسی بازی می‌کند. 
5-با توجه به اینکه آذربایجان هیچ برنامه مشترکی با ایران پرستان ندارد لذا شعار ها و خواسته های نژادپرستانه آنها هم برای آذربایجان هیچ ارزشی نداشته وصرفا امکانات و احتمالات قابل تحقق و قابل انطباق با استراتژی خود را مبنای موضع گیری خود قرار میدهد. 
6-فعالین ملی با درک حساسیت شرایط هر چه بیشتر به همدیگر و بدنه ملت نزدیک شده و جو ایجاد شده مصنوعی چند ماه اخیر به فراموشی سپرده و اتحاد هرچه بیشتر را سرلوحه خود قرار میدهد. 
7-سکوت آذربایجان در زمان سبزی ها استراتژی همیشگی نبوده و با فراهم دیدن شرایط مبارزه میدانی به تمام قدرت وارد عمل شده وا همکاری با دیگر ملت های تحت ستم تا رسیدن به اهداف ملی و تعیین مقدرات ملی خود از پا نخواهد نشست. 
این اصول و نحوه برخورد ملت آذربایجان و حرکت ملی با تحولات اخیر برداشتهای شخصی بنده از شرایط بوده و به هیچ وجه جنبه رهنمود ندارد بلکه این ملت آذربایجان و فعالین حرکت ملی است در زمان ممکن و مقتضی خطوط کلی مبارزه را تعیین خواهند کرد.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture