/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » ادامه ي سياستهاي كثيف و موذيانه ي رژيم جهت تبليغ و ترغيب مردم و ملت كشور موسوم به ايران به سوي سرزمين اشغال شده ي ارمنستان در اوج بي شرمي ادامه دارد
آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???ادامه ي سياستهاي كثيف و موذيانه ي رژيم جهت تبليغ و ترغيب مردم و ملت كشور موسوم به ايران به سوي سرزمين اشغال شده ي ارمنستان در اوج بي شرمي ادامه دارد
ادامه ي سياستهاي كثيف و موذيانه ي رژيم جهت تبليغ و ترغيب مردم و ملت كشور موسوم به ايران به سوي سرزمين اشغال شده ي ارمنستان در اوج بي شرمي ادامه دارد آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

ادامه ي سياستهاي كثيف و موذيانه ي رژيم جهت تبليغ و ترغيب مردم و ملت كشور موسوم به ايران به سوي سرزمين اشغال شده ي ارمنستان در اوج بي شرمي ادامه دارد

اوغوز  تی وی:طبق گزارشهاي موثق اعلام شده از سوي ارگانها و سازمانهاي رسمي دولت توركيه و جمهوري آزربايجان طي سالهاي اخير تردد گردشگران و توريست از مرزهاي ايران به اين كشورها به اوج خود در طي سالهاي آتي رسيده ولي رژيم ايران از هراس چنين رويدادها با تبليغات و ترغيب متعدد مردم به سوي برادر خوانده ي خود همچنان دست از مبارزه برنميدارد

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture