/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » اذعان وزیر دادگستری ایران به ”وجود بە وفور فساد” در ایران

اذعان وزیر دادگستری ایران به ”وجود بە وفور فساد” در ایران

اوغوز تی وی:وزیر دادگستری دولت ایران، در خصوص “وجود بە وفور فساد” در ایران گفت: باید بگوییم و بپذیریم که در مبارزه با فساد کم آورده‌ایم…

خبرگزاری ایرنا در این مورد به نقل از مصطفی پورمحمدی اعلام کرد: باید بپذیریم که در رعایت حقوق شهروندی به خوبی عمل نکردیم و در برابر فسادها نیز کم آوردیم.

اذعان وزیر دادگستری ایران به “کم آوردن” در مبارزه با فساد، در حالی است که طی ماههای اخیر برخی از مسئولین حکومتی در مورد نهادینە شدن فساد هشدار دادە بودند.

همچنین “عزت اللە یوسفیان” عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزە بە مفاسد اقتصادی پیشتر گفتە بود: مسئولین دولتی و استانی در زمین خواریها نقش داشتە اند و بانکها نیز بە بستری برای ازدیاد فساد تبدیل شدەاند.

احمد توکلی درباره ساختار فساد در ایران گفتە است: فساد در کشور ما نهادینە شدە است و ادارات دولتی دچار فساد سیستماتیک شدەاند.
چندی قبل سازمان شفافیت بین الملل در جدیدترین گزارش خۆد در تاریخ ٧ بهمن ماه، ایران را یکی از فاسد‌ترین کشورهای منطقه و جهان معرفی کرد کە در میان ”١۶٨ کشور رتبە ١٣٠” را ازآن خۆد کردە است.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture