/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » اول خرداد هفتادیکمین سالروز شهادت قهرمان ملی‌ تورکان آزربایجان «فریدون ابراهیمی » دادگر سر به دار
اول خرداد هفتادیکمین سالروز شهادت قهرمان ملی‌ تورکان آزربایجان «فریدون ابراهیمی » دادگر سر به دار @oguztv 📘📕📗

اول خرداد هفتادیکمین سالروز شهادت قهرمان ملی‌ تورکان آزربایجان «فریدون ابراهیمی » دادگر سر به دار

اوغوز تی‌وی :صبح روز اول خرداد، در خیابان ستارخان تبریز، جلوی باغ گلستان، مردی با گامهای استوار به طرف چوبه دار رفت. وقتی به چوبه اعدام رسید، نگاهی پر از نفرت به رژیم اشغالگر ایرانی‌انداخت و به آنها فرمان داد: «طناب را به گردنم بیاندازید».


شهید : فریدون ابراهیمی

تولد : ۲۹ آبان۱۲۹۷
شهادت : اول خرداد۱۳۲۶

دقایقی بعد ؛ زیر اولین انوار آفتاب، که می دمید؛ ستاره ای دیگر در آسمان رزم تورکان آزربایجان جاویدان می شد: فریدون ابراهیمی .

فرزند برومند آذربایجان، عضو کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملی آذربایجان، دادستان کل آزربایجان در دوران حکومت ملی آزربایجان، بود.فریدون در ۲۹ آبانماه ۱۲۹۷ در شهر آستارا آزربایجان جنوبی متولد شد. پدرش غنی ابراهیمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷ پس از تشکیل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری میرزا محمد آخوندزاده (سیروس)مبادرت به تاسیس تشکیلات فرقه عدالت در آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹ ، پس از شرکت در اولین کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی بنیانگذاری تشکیلات این حزب را در آستارا پایه گذاری کرد.

فریدون ابراهیمی در سال ۱۳۲۰ ، زمانی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود، در جنبش دانشجویی شرکت فعال و موثر داشت. وی فعالیت های ادبی خود را از سالهای اول ورود به دانشگاه آغاز و بزودی شروع به نوشتن مقالات سیاسی کرد.

در سال ۱۳۲۲ ؛ پس از تاسیس روزنامه آژیر ، توسط سید جعفر پیشه وری ، شروع به همکاری با این روزنامه کرد و در همین سال به عضویت هیئت تحریریه درآمد. فریدون در مقاله های خود به افشای اشغالگری ایرانی ,امپریالیسم ایرانی و سرسپردگان داخلی آن و تاریخ ملی‌ تورکان آزربایجان می پرداخت. وی همزمان با فعالیت در روزنامه آژیر مقالاتی نیز برای درج در نشریات روزنامه “رهبر” روزنامه ضد فاشیستی “مردم” ، روزنامه “ظفر” ارگان رسمی شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان و سایر مطبوعات مترقی به چاپ می رسید. در آذربایجان نیز با روزنامه های “خاور نو”، “آذربایجان” و سایر مطبوعات دموکراتیک همکاری می کرد و مقالات زیادی در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی روز می نوشت.

فریدون ابراهیمی در خرداد ماه ۱۳۲۴ در رشته حقوق سیاسی فارغ التحصیل شد. وی علاوه بر زبان مادری تورکی آزربایجان، به زبانهای فارسی ، فرانسه و عربی تسلط کامل داشت. در این زمان از طرف وزارت امور خارجه و روزنامه اطلاعات بارها به او پیشنهاد همکاری می شد. ولی او که خدمت به ملت تورک آزربایجان را وظیفه اصلی خویش میدانست، پیشنهادهای مذکور را رد کرد و به سرزمین زادگاهش آذربایجان برگشت.

۳ شهریور ماه ۱۳۲۴ فراخوان ۱۲ ماده ای فرقه دموکرات آذربایجان منتشر شد. در این اعلامیه از ملت تورک آزربایجان دعوت شده بود که برای مبارزه در راه آزادی و رهایی از اشغال و استعمار فارس با هم متحد شوند. این فراخوان مورد استقبال ملت تورک قرار گرفت.

در ۱۴ شهریورماه ۱۳۲۴، روزنامه “آذربایجان”، ارگان رسمی فرقه دموکرات آذربایجان منتشر شد. فریدون ابراهیمی در این زمان شروع به همکاری با “آذربایجان” کرد. . مقالات فريدون درباره تاريخ تمدن آذربايجان نقش مهمی در بيداری حس غرور ملی ملت تورک داشت. فريدون ابراهيمی در اولين کنگره فرقه دموکرات آذربايجان، که در ۹ مهرماه ۱۳۲۴،با شرکت ۲۳۷ نفر از نمايندگان ترکان آزربایجان جنوبی در تبريز تشکيل گرديد، شرکت داشت. پس از تشکيل مجلس مؤسسان ، هيئت حکومت ملی ترکان آزربایجان جنوبی ، که از ۳۹ نفر تشکيل می شد و سيد جعفر پيشه وری در رأس آن قرار داشت، تعيين گرديد. فريدون ابراهيمی بعد ار پیروزی انقلاب ۲۱ آذر ۱۳۲۴ و انتخابات مردمی و دموکراتیک با شرکت ۸۰٪ملت تورک درآزربایجان جنوبی به عنوان نماینده مجلس و دادستان کل کابینه دولت آزربایجان جنوبی منصوب شد.
فریدون ابراهیمی، یکی از همان نخبه های سیاسی و اجتماعی بود ، که در تدوین تئوری های مدرن مبارزات ملی و ترمیم عزت ملی در آزربایجان، نقش به سزایی ایفا کرد. دغدغه های ملی او، در زندگی شخصی و اجتماعی اش در واقع نقطه ی عطفی آشکار در شکل گیری رشد سیاسی و مبارزاتی وی بود.

 

فريدون ابراهيمی در مذاکرات هيئت نمايندگی آذربايجان با نمايندگی رژیم اشغالگر و غاصب فارس, معروف به هيئت قوام السلطنه، که در تاريخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۲۵ در تهران انجام می شد شرکت داشت. اين مذاکرات، پس از پانزده روز، بدون نتيجه پايان يافت. وقتی و ارتش اشغالگر ایرانی‌ در ۲۱ آذرماه ۱۳۲۵، به آزربایجان جنوبی وحشيانه حمله کرد فريدون ابراهيمی همراه با تعدادی رفقای خود، در داخل ساختمان کميته مرکزی سنگر گرفته بودند و پس از ۳۴ ساعت نبرد مسلحانه دستگير شدند. فريدون ابراهيمی در یکم خرداد سال هزارسیصد بیست شش اعدام شد .

فريدون ابراهيمی مدت شش ماه تحت سخترين شکنجه‌ها زندانی بود. او تمام سختيها را تحمل می کرد
خبرنگاری گزارش ملاقات خود را با فریدون ابراهیمی در زندان تبریز چنین نقل کرده است:
«از او پرسیدم، شما در دوران دادستانی چه کارهایی انجام دادید؟»
او در پاسخ گفت: ما به پرونده زندانیان رسیدگی و کسانی را که بی‌گناه و بر اساس قوانین ارتجاعی زندانی شده بودند، آزاد نمودیم. از حقوق خلق آزربایجان دفاع کرده و آن‌ها را از ظلم هیئت حاکمه فاسد نجات دادیم.
سئوال کردم پس آن خلق کجا هستند و چرا مرگ شما را خواستار شده اند؟
جواب داد: کسانی که خواستار مرگ امثال من هستند، هیئت حاکمه مرتجع تهران می باشد، که به دستور اربابان خود عمل می کند. امروز دست و پای خلق آزربایجان ، دهقانان زحمتکش آزربایجان و همچنین زبان و قلم روشنفکران آزربایجان بسته است. اما این زنجیرهای اسارت همیشگی نیست و به دست توانای ایشان باز خواهد شد.
فریدون ابراهیمی مدت شش ماه تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها را تحمل کرد و با افتخار می گفت:
«من بهترین سال‌های عمرم را دراه آزادی و سعادت آذربایجان صرف نموده ام. در این مدت تلاش کرده‌ام این وظیفه خود را شرافتمندانه انجام دهم. من در میان شعله‌های مبارزات خلق آذربایجان تربیت شده ام. از این رو خود را در خدمت خلق آذربایجان می دانم و به راه مبارزه مقدسی که در پیش گرفته‌ام افتخار می کنم. در این مراحل آخر مبارزه نیز اراده و جسارت خود را حفظ خواهم کرد.»

وی در دفاعیات خود در بیدادگاه رژیم اشغالگر ایرانی‌ با قاطعیت از حق تمامی خلق‌های اسیر و تحت اشغال ایران نیزدفاع کرد و در قسمتی از سخنان خود گفت:
« روزی خواهد رسید که تمامی کسانی که خلق‌های اسیردر ایران را از حقوق خود محروم نموده، فرهنگ و افتخارات ملی آن‌ها را لگدمال کرده اند و برای پر کردن جیب‌ها وکیسه‌های خود ار طلا انسان‌های زحمتکش را تحت استثمار قرار داده اند، مجبور به جوابگویی به جنایات و خیانت‌های خود در مقابل خلق خواهند شد.»
پاسخ اعدام بود. دو روز قبل از اعدام، او خواست که کت و شلوار مشکی را که هنگام عزیمت به پاریس به عنوان نماینده ملت تورک آزربایجان ، جهت شرکت در کنفرانس صلح پاریس تهیه کرده بود، برایش به زندان بفرستند. در تمام طول شب اعدام با رفقای خود صحبت کرد. او از وظیفه انسان‌ها نسبت به اجتماع و خلق و از شیرینی زندگی توأم با مبارزه سخن‌ها گفت. سحرگاه، پس از اصلاح صورت، کت و شلوار خود را با پیراهن سفیدی بر تن کرد و کراوات سرخ رنگش را بگردن زد. در این کار نهایت سلیقه را به خرج می داد. او در مقابل تعجب بعضی از رفقا گفت:
«ما در تمام زندگی خود را با پاکی و ظرافت گذرانده ایم، چرا باید زیر چوبه دار با حالتی پریشان ظاهر شویم؟»

فريدون ابراهيمی در ساعت ۴ صبح روز اول خرداد ۱۳۲۶ ، در خيابان ستارخان تبريز، جلوی باغ گلستان اعدام شد. او با گامهايی محکم به سمت چوبه دار رفت و با حالتی تمسخرآميز و نگاهی پر از نفرت به جلادان رژیم اشغالگر حکم کرد که طناب را به گردنش بياندازند.
در اين روز آزربایجان در ماتم فرو رفت. جوانان مبارز در تبريز دست به تظاهرات و اعتراض زدند و ” کميته‌های انتقام” تشکيل دادند.ترس حکومت ایران از مزار شهدای حکومت ملی آزربایجان جنوبی حکومت شونیستی ایران از مزار شهدای فرقه دموکرات آزربایجان جنوبی در هراس می باشد و برای جلوگیری از کو چکترین رخ دادی که در جهت منافع آزربایجان و آشنایی مردم آزربایجان جنوبی با پیشینه تاریخی خود باشد از هیچ اقدامی فرو گذاری نمی کند.

قبرستان امامیه یکی از قبرستانهای قدیمی تبریز می باشد و مزار تعدادی از شهدای حکومت ملی آزربایجان جنوبی که بعد از اشغال آذربایجان در سال ۱۳۲۵به دست ارتش شاهنشاهی پهلوی قتل عام شدند در آن وجود دارد اما از روزدوشنبه بیست آذردربهای ورودی این قبرستان بسته شده و در سر در آن پلاکاردی نصب ودر آن نوشته شده است که درب قبرستان فقط روزهای پنج شنبه و جمعه بر روی مردم باز خواهد بود در پی جو یا بودن علت این حرکت از یکی از اعضای هییت امنای این قبرستان (که خواست نامش فاش نشود) نصب این پارچه نوشته و بسته شدن دربهای آن را خواست اداره پلیس امنیت صایب عنوان نمود. در آخر اضافه میکنم صبح امروزپنج شنبه تعدادی از فعالین حرکت ملی آذربایجان با باز شدن دربها بر سر مزار شهید “فریدون ابراهیمی” دادستان حکومت ملی آزربایجان جنوبی که در یک خرداد سال ۱۳۲۵ به حکم بیدا دگاه رژیم اشغالگر پهلوی اعدام گردید حضور به هم رسانده و با تقدیم گل بر مزار این قهرمان ملی و همرزمانش سال روز تشکیل حکومت ملی آزربایجان جنوبی را در ۲۱ آذر سال ۱۲۳۴ گرامی داشتند/

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture