/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » باند قاچاق و حامیان گروه های تروریستی در صدد مهندسی انتخابات اورموهستند

باند قاچاق و حامیان گروه های تروریستی در صدد مهندسی انتخابات اورموهستند

اوغوز تی وی:باند قاچاق و حامیان گروه های تروریستی پژاک و پ ک ک چتر حمایتی خود را در غرب آزربایجان و در شهر اورمیه بر سر کاندیداهای کورد باز کرده ند.

به گزارش اوغوز تی وی، در حالیکه اکراد در اورمیه با مطرح کردن مطالب مبهم و قابل مذاکره در حق کاندیدای مورد حمایت عموم مردم اورمیه یعنی قاضی پور، و سرگرم کردن تورک ها و فعالین ملی و…جو را متشنج نگه میدارند افراد و نمایندگان قاچاق از آن طرف به شدت از کاندیداهای کورد حمایت و تبلیغ میکنند.

بنابر اخبار واصله دستان کثیف اکراد تروریست منطقه اینبار به نحو دیگری رو شد .  طبق شناسایی و تحقیقی که انجام پذیرفته است ۲ تن از اعضای اتاق فکری حاکم ممکان(کاندیدای کورد در مرحله دوم اورمیه) به نامهای علیرضا عبدالله زاده و مسعود شمس نژاد از اعضای تروریستی پژاک و پ.ک.ک هستند.عبدالله زاده و شمس نژاد هر دو دارای سوابق سیاسی می باشند . همچنین دو تن از اعضا گروه تروریستی پژاک و پ.ک.ک نیز به نامهای آزاد سخی دل و سراج الدین الهی ، حاکم ممکان را در رسیدن به اهداف تروریستی خود یاری می کنند . نامبرده ها که گفته میشود به شغل وکالت مشغولند ، درآمدی را که از طریق قبول پرونده های غیر قانونی قاچاق مواد مخدر به دست می آورند را ، وسیله ی به ثمر رساندن اهداف شوم حاکم ممکان و …. قرار می دهند .

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture