/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » برگزاری زبان و ادبیات ترکی آزربایجانی در کانون فرهنگی شهریار محقق اردبیلی

برگزاری زبان و ادبیات ترکی آزربایجانی در کانون فرهنگی شهریار محقق اردبیلی

اوغوز تی وی:کارگاه‌ آموزش زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی به همت کانون فرهنگی شهریار در نیمسال اول سالتحصیلی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.
کارگاه آموزش زبان و ادبیات ترکی آذربایجان توسط این کانون برای آشنایی دانشجویان با دستور زبان، کتابخوانی و نویسندگی به مدت ۱۶ جلسه برنامه ریزی شده است.
دانشجویان می‌توانند در مهر ماه ۱۳۹۵ جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از این کارگاه به دفتر کانون فرهنگی شهریار واقع در خانه فرهنگ دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه نمایند.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram