/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » تبعیض علنی نسبت به شهرهای تورک در ایران بیداد میکند.

تبعیض علنی نسبت به شهرهای تورک در ایران بیداد میکند.

 اوغوز تی وی:شهردار تبریز انتقاد کرد: هیئت های اقتصادی خارجی چرا ابتدا به اصفهان می روند؟
نا عدالتی های اعمال شده توسط حکومت مزکز گرای ایران شهردار تبریز را به واکنش وادار کرد.
به گزارش رسانه های خبری ، شهرداری تبریز به تبعیضات اعمال شده بر علیه تبریز در مقایسه با شهرهای مرکزی در ایران اعتراض کرده و در اظهارات انتقاد آمیز گفته است: هیئت های اقتصادی خارجی چرا ابتدا به اصفهان می روند؟ چرا ۵۰ درصد کمک دولتی به اتوبوسهای شهری به مشهد اختصاص میابد؟ و چرا بودجه دولتی دولت به مترو مشهد ۵۰۰ میلیارد و به تبریز۷۰ میلیارد میباشد؟

شهردار تبریز با انتقاد از سفر هیئت تجاری یونان به اصفهان گفت: دولت در راستای توسعه مناطق مختلف کشور به ویژه آزربایجان باید مسیر سفر هیئت های خارجی را تنها در اصفهان و تهران خلاصه نکند.
صادق نجفی در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر تبریز گفت: ۵۰ درصد از سهم دولتی برای توسعه اتوبوس های کشور تنها به مشهد رسیده است و ۵۰ درصد بقیه برای کلیه شهرهای شمالی کشور تعلق یافته است. ایشان به کمک دولتی به مترو مشهد اشاره نموده و افزود :در به بحث مترو ۵۰۰ میلیارد تومان به مترو مشهد از سوی دولت کمک شده است در حالی که سهم تبریز۷۰ میلیارد بوده است . نجفی در ادامه به پروژه های قطار سریع السیر مشهد و اصفهان به تهران اشاره کرده و در کنار آن به قطار معمولی تبریز میانه که هفده سال است راکد میباشد اشاره کردند شهردار تبریز در ادامه گفت: اگر هیات اقتصادی یونان در سفر به ایران ابتدا به اصفهان می رود و سپس به تهران، ما هم باید از این پشتیبانی ها برخوردار باشیم. اگر مسیر قطار تهران به مشهد و تهران به اصفهان مورد توجه قرار گرفته می شود باید مسیر تهران به تبریز نیز مورد توجه قرار بگیرد.
Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture