/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » تحریم وجدان و شرف/تاري ائل (بيت الله برزگر)96.8
تحریم وجدان و شرف/تاري ائل (بيت الله برزگر)96.8 آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

تحریم وجدان و شرف/تاري ائل (بيت الله برزگر)96.8

اوغوز تی وی:برگزاری مراسم نهمين سالگرد شهيد امانی امسال بهتر و برتر از سال های قبل بود. زيبايي اين مراسم بر اين بود که از هر طیف وسليقه اي حضور داشتند و بر مزار شهيد نثار گل هدیه کردند. يکي از جايگاه عمومي فعالان ملي در حرکت ملی مراسمات بزرگداشت شهيد اماني است که دیدگاهای مختلف بر سر مزارشهید اتفاق و با اتحاد حاضر شدند.به نظر شخص بنده اين موضوع خواست اول مهندس اماني نيز بوده است.
بی شک امانی سمبل وجدان و شرف بود.
فقط صاحبان پاک و شرف زلال می تواند بعد از گذر نه سال از شهادتش. شگفتی ساز گردد و سمبل وحدت باشد.افتخار بنده اين است که دفعاتي مهمان ایشان شده بودم . ويژه گي خاص اماني بر اين بود که با صداقت تمام آرمانهاي حرکت ملي را پيش ميبرد موضوعي که امروزه به ندرت مشاهده ميشود. !
موضوع تاسف بار اين است که برخی اشخاص از روی نادانی یا منافع شخصی با گروهي منحرف دست به تخريبات فعالين حرکت ملي زده اند اينبارنیز با تنگ نظري خود مشارکت در مراسم شهيد اماني را تحريم کرده بودند.
مشارکت چشمگير فعالين ملي در مراسم امسال مئساژي بر تحريم کنندگان اين مراسم بود .زمان بهترين قاضيست و با گذشت زمان شخصيت درونی فرد به فردتان بر وجدانهاي بيدار نمايان خواهد شد.اگر ذره اي عشق به ازربایجان داریدتا دير نشده دست از حماقت ولجاجت بردارید ‼️
این بار باز برخی در توهم خود و با اتکا به قوطی تلویزیونی که تنها بیننده آن همان طیف تحریم چی و تخریب چی هست با موازی کاری و ندانم کاری در نیت خودشان اعمال زشت همیشگی را مرتکب شدند و با دستور به
…تي وي فقط به یک خبر سطحی بسنده کنند و همان تي وي با تحریم کنندگان دست به کاسه شد.در حالي که اين رسانه ساعتها و با رفتارهاي نسنجیده فعالين شناخته شده حرکت ملي را تخريب کرده و همچنان با این عمل وقیحانه مشغول بوده است.

ياشاسين ازربايجان
ياشاسين انسانيت و صداقت

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture