/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » تراكتورسازى تبريز، استقلال خوزستان و ملى گرايى فوتبالى/ محمد رضا لوایی

تراكتورسازى تبريز، استقلال خوزستان و ملى گرايى فوتبالى/ محمد رضا لوایی

اوغوز تی وی :ملى گرايى ورزشى به خصوص ملى گرايى فوتبالى در جهان يك روى بحث است و روى ديگر بحث ملى گرايى ورزشى در داخل كشورهاى چند ميليتى و چند زبانى مى باشد. هيچ تيمى به اندازه ى تيم بارسلونا در اشاعه ى ملى گرايى فوتبالى سرآمد نيست. بعد از بارسلونا تيم تراكتورسازى پر طرفدارترين تيمى است كه نامش با ملى گرايى فوتبالى گره خورده است. بر خلاف قواعد بين المللى كه تيم ها براى كشورهايشان مى جنگند مبناى فوتبال بارسلونا و تراكتور در وهله ى نخست جنگيدن براى خويشتن است. در داخل ايران بعد از تراكتور تيم استقلال خوزستان نيز به فوتبالى كه ملى گرايى عربى را تعقيب مى كند تبديل شده است. اكنون سه قطب عمده ى فوتبال در ايران با تعاريفى مختلف دارند رقابت گرايش هاى مليتى و هويتى را به نمايش مى گذارند.
١- استقلال و پيروزى، نماينده ى ملى گرايى فارس ها
٢- تراكتورسازى، نماينده ى ملى گرايى ترك ها
٣- استقلال خوزستان، نماينده ى ملى گرايى عرب ها
به قول لرينگ م. دانفورث سيستم » قوم – باشگاهى » روايتى متفاوت از مركزيت را دنبال مى كند.
به نظر من تراكتورسازى تنها يك تيم نيست بلكه قرائت خواسته هاى انسانى كه ترك است و تركى كه انسان است مى باشد. استقلال خوزستان روايت عربىِ فوتبال است.
فريادهاى ياشاسين آزربايجان در بطن تهران و به هنگام بازى تراكتور با دو تيم استقلال و پرسپوليس نشانگر رويارويى دو حكايت متفاوت از جامعه است. وقتى هوادارى از دورترين نقطه ى آزربايجان جهت تشويق تراكتورسازى با هزاران مشقت و مصيبت خود را به استاديوم آزادى در تهران مى رساند دارد داستانى را روايت مى كند كه ساليان سال است به گوش كسى نخورده است. در فضاى مبهمِ ايران همه چيز به ظاهر چنان است اما در باطن چنين نيست. آن تماشاگر صرفاً براى اثبات حضور خويشتن، حضور زبان و هويت و داشته هاى غصب شده ى تاريخى اش در جدال دو قطب از فوتبال حضور يافته است. پرچم تراكتورسازى براى چنين هوادارى به مثابه پرچمى است كه در طول تاريخ از بلنداى هويت و مليت و غرورش به زير كشيده اند و انگار اين وظيفه ى تاريخى اوست كه در چنين شرايطى و در سايه ى تيمى كه نشانگر اوست اين پرچم را به اهتزاز در آورد.
ملى گرايى فوتبالى در ايران تلاشى است براى اثبات هويت، حقوق انسانى و ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى.
در محيطى كه سرد و تاريك است انسان ها گرد اجاقى كه روشن است جمع مى شوند تا شب را سحر كنند. تيم تراكتورسازى براى ترك ها و استقلال خوزستان براى عرب ها در حكم آن اجاق است.
در حقيقت، روى آوردن مردم به فوتبال در ايران واكنش سياسى و اجتماعى آنها به رخدادهاى غيرفوتبالى است. مردم در هر گلى كه زده مى شود و خورده مى شود، سيطره و فروپاشى ستم ملى را در ذهنشان به تصوير مى كشند.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture