/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » تنها در یک صفحه متن آموزشی در مدارس چندین عنوان تحریف و نژادپرستی وجود دارد؟

تنها در یک صفحه متن آموزشی در مدارس چندین عنوان تحریف و نژادپرستی وجود دارد؟

اوغوز تی وی:تنها در یک صفحه متن آموزشی در مدارس چندین عنوان تحریف و نژادپرستی وجود دارد و تنها در این صفحه ذیلا ذکر که به تنهایی سند مشخصی برای اثبات وجود و تدریس نژادپرستی توسط حکومت ایران میباشد موارد متعددی وجود دارد.
از میان صد ها عنوان در کتاب های درسی ایران مطالب تحریفی و نژادپرستی توسط گروه رسانه اوغوز تی وی جمع آوری شده است و به صورت متناوب خبررسانی خواهد شد اینبار به سراغ صفحه 95 مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه می رویم:
1_وجود پارادوکس خنده آور و سطحی که هر مخاطب پی به آن میبرد در این نقشه تیموریان بعنوان تصرف کننده ایران معرفی می گردد ولی در راهنمای نقشه تصرفات وسیع تیموریان را خاک ایران معرفی می کنند.
2_آزربایجان شمالی حذف گردیده و گرجستان معرفی میشود.
3_ارمنستان و جغرافیای متعلق به آن به مانند امپراطوری تبلیغ می گردد.
4_بلوچستان از نقشه به کلی حذف گردیده است.
5_اورمیه در نقشه نوشته نشده است.
با اندک تفکر و تعمق نژادپرستی حکومت ایران در نهادهای دولتی و حکومتی به سهولت آشکار میشود.
ضمنا از مخاطبان نکته سنج انتظار داریم موارد افتاده از قلم را به آدرس ما ارسال کنند تا به نوبت جهت اطلاع رسانی لحاظ گردد.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture