/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » تورکهای همدان در معرض ظلم مثلث

تورکهای همدان در معرض ظلم مثلث

اوغوز تی وی:هنگامی که وضعیت تورکان شمال استان همدان که اکثریت جمعیت این استان را تشکیل میدهند با کردان مهاجر  جنوب استان آزربایجان غربی که اقلیتی در این استانند را مقایسه کنیم در می یابیم که این محرومیت نه با ظلم مضاعف بلکه با ظلم مثلث قابل توجیه است.
کردان مهاجر  جنوب استان آزربایجانی غربی- در حالیکه اقلیتی ملی در این استان اند- دارای مرکز تلویزیونی استانی ویژه خود و مستقل از مرکز استان آزربایجانغربی اند: “در استان آزربایجان غربی، اقلیت کردی ساکن مناطق جنوبی آن استان، دارای شبکه تلویزیونی و رادیوئی محلی به مرکزیت مهاباد و مستقل از شبکه استانی مرکز اورمیه هستند”. اما تورکان شمال استان همدان در حالیکه اکثریت ملی در این استان را تشکیل می دهند نه تنها از تسلط بر مرکز تلویزیون استانی محرومند (این مرکز به اقلیت قومی فارس این استان تعلق دارد)، بلکه حتی از داشتن مرکز تلویزیونی استانی ویژه خود مانند آنچه کردان مهاجر  استان آزربایجانی از آن برخوردارند، نیز محرومند.
بیش از نیمی از آزربایجان معروض به ظلم مثلث است

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture