/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » حمله رسانه ای حکومت ایران به پایتخت فرهنگی آزربایجان جنوبی

حمله رسانه ای حکومت ایران به پایتخت فرهنگی آزربایجان جنوبی

اوغوز تی وی: غرب آزربایجان در طول تاریخ همیشه چشم دشمنان آزربایجان جنوبی را به خود جلب کرده است  و این  خطه از خاک آزربایجان جنوبی در طول تاریخ با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است از حمله ارامنه گرفته تا اکراد مهاجر یاغی با  همدستی دشمنان قسم خورده تورک  یعنی حکومت فعلی و قبلی پان فارس  ایران، چه در زمانپهلوی ها و چه در زمان حکومت فعلی با تمام قوا سعی دارند پایتخت آزربایجان جنوبی را  مورد تاخت و تاز قرار دهند  قربانعلی سعادت استاد دار فعلی آزربایجان غربی اخیرا در تلویزیون دولتی ایران مصاحبه ای د اشته و برای چندمین بار از واژه جعلی و ساختگی استان اورمیه به جای آزربایجان غربی استفاده کرده است 

 البته این عمل استاندار مانقورد سبب اعتراض  ملت تورک در آزربایجان جنوبی شده است ولی چیزی که به وضوح آشکار هست همدستی  تروریست های مهاجر با حکومت ضد تورک ایران هست  اکراد مهاجر که به گفته حکومت ایران توسط  این حاکمیت از  عراقبه خاک آزربایجان جنوبی آورده  شدهاند در سر واژه استان اورمیه را می پرورانند غافل از اینکه در طی درگیری های تاریخی   در چند دهه اخیر که ملت تورک با اکراد مهاجر و ارامنه در غرب آزربایجان بوقوع پیوسته ، ملت تورک  ثابت کرده اند که وجبی از خاک آزربایجان جنوبی را به کسی نخواهند بخشید بازی که حکومت ضد تورک ایران با ماشه های تروریست خود در آزربایجان جنوبی را آغاز کرده است  دود آن  قبل از همه به چشم این تروریست ها خواهد رفت 

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture