/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » خارج کردن ذخایر معدنی مشکین شهر(خیاو) توسط افراد ناشناس
آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???خارج کردن ذخایر معدنی مشکین شهر(خیاو) توسط افراد ناشناس
خارج کردن ذخایر معدنی مشکین شهر(خیاو) توسط افراد ناشناس آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

خارج کردن ذخایر معدنی مشکین شهر(خیاو) توسط افراد ناشناس

اوغوز تی وی:اخبار رسیده حاکی از آنست که در اطراف روستای موئيل مشکین شهر، مواد خام معدني توسط افرادی سود جو و ناشناس خارج مي شود.

لازم به ذکر هست که منطقه مشکین شهر از لحاظ زمین شناسی بهشت مواد معدنی می باشد که می توان با ایجاد صنایع تبدیلی و ارزش افزوده، کل منطقه را از رکودی که با بی مهری و تاراج مرکزنشینان به وجود آمده، رها ساخت.

درحالی که اهالی بومی مشکین شهر با معضل بیکاری و نبود امنیت اقتصادی مواجه هستند، سرمایه های خدادادی آن غارت و به مکانهای نامشخصی حمل می شود.

به گواه تاریخ آزربایجان از سوی مرکز همواره مورد بی مهری و تاراج قرار گرفته و روز به روز به غارت و انزوای آن افزوده میشود.

وقت آن فرا رسیده که ملت تورک آزربایجان خود جلوی این فاجعه را بگیرد.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram