/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » خامنه‌ای به تجزیه ایران اشاره کرد

خامنه‌ای به تجزیه ایران اشاره کرد

اغوز تی‌وی :دیروزیکشنبه خامنه‌ای در میان جمعی از مردم قم  در مراسم مرگ رفسنجانی‌ به خطرات آینده که  رژیم مواجه آن است اشاره کرد .وی با اشاره به تجزیه کشورهای منطقه گفت:  “محافل انگلیسی در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای کشورهای منطقه و ایران هستند و یکی از اهداف آنها، تجزیه عراق، سوریه، یمن و لیبی است و در مورد ایران هم همین نیت را دارند اما چون به شدت از افکار عمومی ایران هراس دارند، آن را بر زبان نمی آورند.”

ولی‌ برخلاف گفته خامنه‌ای این مسله یکی‌ از احتمالات اصلی‌ در تحلیل‌های سیاسی از آینده نزدیک ایران است که روی میزهای سیاست دولت‌های همسایه و کشور‌های غرب و حتی روسیه قرار دارد و هر چند گاه یک بار این مسله از تریبون‌های سیاست مداران کشور‌های مختلف شنیده میشود واز این موضوع هیچ هراسی ندارند.
خاطر نشان کنیم خامنه‌ای کسی‌ است که زیر-بم  و ساختار کشور ایران را بخوبی میداند . ۹۰ سال پیش بعد از شکست و سرنگونی امپراطور تورک ممالک محروسه قاجار ،بدست انگلیس این جغرافیای  امپراطوری بر اساس منافع انگلیس برای مدت ۱۰۰ ساله زیر نام ایران با حاکمیت‌های دست نشانده فارس بصورت زندان ملل طراحی شد و در طول ۱۰۰ سال ملل ممالک بار‌ها برای استقلال خود از اشغالگری حاکمان فارس و استعمار غیر مستقیم غرب  بپا خاسته اند و همچون عرب‌ها و تورک‌ها توانسته اند دشمن اصلی‌ و بلفعل خود, شوینیسم فارس را براحتی شکست دهند و همچون سال‌های ۱۹۲۰ دولت آزادیستان آزربایجان -۱۹۴۵ دولت جمهوری حکومت ملی‌ آزربایجان و ۱۹۲۵ دولت شیخ خزعل عربستان الاحواز …  و دولت های ملی‌ خود را بسازند . ولی‌ همیشه در لحظه آخر انگلیس و هم پیمانانش برای حفظ منافع  خود دولت‌های ملل را سرنگون کرده,دوباره سیستم شکست خورده را از نوع باز سازی کرده و  حاکمان فارس کشور موسوم به ایران را با دست خود  زیر نام‌های پهلوی و جمهوری اسلامی  با دست خود تعویض کردند,و اگر امروز جمهوری اسلامی موجود است در واقع  به لطف انگلیس بوده است.
نگرانی تک نفر باقیمانده از نفرات اصلی‌ رژیم فارس  خامنه‌ای در این روز‌ها و احساس خطر متلاشی شدن رژیم و کشور موسوم به ایران  بسیار طبیعی و نرمال می‌باشد,چون امروزه دولت‌های غرب , اللخصوص انگلیس و هم پیمانش آمریکا ازمتلاشی شدن زندان موسوم به ایران و ‌ قدرت های حرکت‌های ملی‌ ملل تحت اشغال خبر میدهند ,غرب به نحوی امروز چراغ سبز و  پیامی  به ملل تحت اشغال ایران میدهد که دیگر در مقابل  انقلاب‌های ملل غیر فارس و اراده ملی‌ آنها در کنار شوینیسم فارس نخواهد ایستاد.

 

 

 

 

 

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture