/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » خیانتی دیگر ار نماینده مانقورد ماکو اسکان اکراد مهاجر در شهرک نو ساخته میلاد

خیانتی دیگر ار نماینده مانقورد ماکو اسکان اکراد مهاجر در شهرک نو ساخته میلاد

اوغوز تی وی:نماینده خائن ماکو”سلیمان جعفرزاده” با اهدا وام ۵ میلیون تومانی به عشایر و اسکان آنان در شهرک تازه احداث شده میلاد در جنوب پلدشت و ساحل سد آراز،جدی و مصمم بودن اربابان تهرانیش در مورد پروژه تغییر ترکیب جمعیتی آزربایجان را ثابت کرد.

به دلیل نزدیکی ماکو از طریق ایغدیر تورکیه به ارمنستان متجاوز و مناسبات خوب تروریستها با ارمنیان و آموزش نظامی توسط داشناکها و رفت آمد آزادی که به لطف سربازان گمنام امام زمان دارند عملیاتهای تروریستی را در منطقه افزایش دادند،بطوریکه در سه سال اخیر دهها تن از جوانان تورک توسط تروریستها کشته شده است.

کردها که در طول تاریخ بویژه در صد سال آخیر ابزار و مزدور بودن خود را بخوبی اثبات کرده اند همواره با تحریک اربابان آمریکایی،انگیلیسی، روسی،ارمنی و فاشیستهای عباپوش درجهت تشکیل کردستانی موهوم،بیش از صد سال دستهایشان به دهها هزار از خون ملت تورک آغشته شده است.

نقطه حائز اهمیت در روند تغییر ترکیب جمعیتی غرب آزربایجان بویژه در ماکو حمایت دولت مرکزی از این سیاست است.استفاده از اهرم کرد در مفابل ملت آزربایجان اصلی‌ترین سلاح رژیم جهت مقابله با حرکت ملی آزربایجان جنوبی و ایجاد اصطکاک در روند بیداری ملی در غرب آزربایجان است.

در این عصر که تجاوزگری،عدم تکریم کرامت انسانی،نقض آشکارای حقوق بشر،جهانی شدن در زیر نقاب شعارهای رنگارنگ و فریبنده از قبیل انواع اقسام کنوانسیونهای حقوق بشری،وحدت کلمه وحق تعیین سرنوشت،مشروعیت و مصونیت جهانی گرفته است در حقیقت اصل قانون جنگل”نزاع برای بقاء برتر”به شیوه ي مدرن و پوشالی شده توسط قوانین مترقی دموکراسی اجرا می شودو این در حالیست که با تاثیر پذیری از همین قوانین و قبول نگرش انسانی ،همزیستی مسالمت آمیز و مهمان خدا خواندن مهاجرین،یعنی قبول امحاء خود.

اعمال کسانی را که ۳۰ سال پیش در سولودوز نوزاد بی‌گناه را با تبر دو شقه کرده و صدها نفر را قتل عام کردند با کدام معیارهای انسانیت می توان سنجید؟!همسایه دانستن کسانی که در غائله دموکراتها در سولودوز همسایه تورک خود را با هفت نفر از فرزندان خردسالش سر برید با کدامین پرنسیبهای حقوق بشری ودموکراسی جور در می آید؟آن هم از طرف دموکراتهایشان!وای به حال غیر دموکرات از نوع جلالی!

دیگر زمان سر زیر برف فرو بردن نیست،خزعبلات گفتگوی تمدنها و همزیستی مسلالمت آمیز بین اقوام نیز خریدارانش کم شده است،به دشمن طوری بايد نگریست که او به تو نگاه می کند.

ملت عزیزمان بویژه مردم ماکو وقایع مربوط به دستگیری جانی مشهورعبداله اوجالان معروف به قاتل اطفال را فراموش نکرده اند آن روز که تعریف جدیدی از انسانیت،زندگی مسالمت آمیز و همسایه بودن توسط مزدوران چند جانبه به میان آمد، با افتادن نقاب رنگین دوستی و همزیستی ،اهداف و نیت شوم نمایان گشت،چند روز آشوب به پا کرده و با حمایت مامورین وطنی با آرامش کامل گمرک تورکیه را اشغال کردند، آن روز به علت آشکار شدن ماهیت پلیدشان،روز برهم خوردن معادلات دوستی و انسانیت،آغاز شمارش معکوس تصفیه حساب نهایی با قوم همیشه اجیر و به کابوس تبدیل شدن رویای شیرین بارزانی متوهم شد.

مسئله غرب آزربایجان توجه و اهمیت دهی یشتری از طرف ملت بزرگ تورک علي الخصوص فعالین حرکت ملی را می طلبد در حال حاضر تنهاترین سلاح مبارزه با سیاست کردیزه کردن غرب آزربایجان بیداری ملی ملت تورک، حفظ و ارزش دهی به زبان و فرهنگ اصیل تورکی و اشاعه آن در جامعه آزربایجان جنوبی بویژه در غرب آذربایجان است؛فراموش نکنیم هویت تورکی مان اصلیترین ابزار جهت مقابله با افکار ضد تورک و خائنانه است.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture