/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » خیانت تمام نشدنی استاندار آزربایجان شرقی: زبان آذری رو به مرگ است

خیانت تمام نشدنی استاندار آزربایجان شرقی: زبان آذری رو به مرگ است

اوغوز تی وی:استاندار آزربایجان شرقی که خطاب به مسئولین رژیم  از نابودی زبان آذری سخن می گفت ,وی که به صورت موذیانه به خیانت مشغول هست, در زیر نام دریاچه اورمیه به زبان “تورکی آزربایجانی” تاخت و آنرا زبان آذری و گویش محلی نامید .خاطر نشان می شویم این برای اولین بار نیست, که جبار زاده دست به این کار زده است. ایشان بار ها به تحریف هویت ملیآزربایجان پرداخته است.اسماعیل جبار زاده  که در سابقه خود پاسداری و بسیج بودن را دارد,برای حفظ پست و منفعت شخصی خود  از خیانت به آزربایجان دست بر نداشته است ,بارها از لفظ آذری و همچنین نوکری خود به نظام آخوندی راثابت کرده است. این بار این مانقورت با لحنی چاپلوسانه به مسئولین نظام گفته که:” دریاچه اورمیه و زبان آذری رو به  مرگ است”
ایشان در زمان اتخابات ریاست جمهوری چنان با آب و تاب از “روحانی مکار”حمایت می کرد که گویا ناجی آزربایجان خواهد بود.  جبار زاده در همین راستا بارها فعالین ملی آزربایجان راعوامل خارجی خوانده است سال پیش در جریان جذب بودجه برای احیای دریاچه اورمیه بودجه مربوط به دریاچه را قبول نکرده و درادامه نوکری خویش این بودجه را به  تهران عودت داده بود.

متن خبر و سخرانی چاپلوسانه  جبار زاده در سایت نیمه دولتی ایسنا انتشار داده شده است و در آن  سایت چنان با سر تیتر” زبان آذری و دریاچه اورمیه” بحث میشود که گویا این شخص دلسوز ملت تورک آزربایجان میباشد.

 در جریان حماسه هیجده آبان سال نودو چهار  که ملت تورک بر علیه فاشیسم فارس به پا خواستند وی بیشرمانه آنها را  عوامل خارجی نامید .

این  در حالی است که کثرت زندانیان سیاسی آزربایجان  جنوبی در زندانهای ایران که جهت دفاع از حقوق زبانی و فرهنگی و ملی‌ خود با اتهامات ساختگی به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند، از عدم صداقت در گفتار و کردار استاندار آزربایجان شرقی در مورد حقوق زبانی و ملی تورک های آزربایجان جنوبی حکایت دارد. 

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture