/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » سومین روز اعتصاب غذای عباس لسانی در پی انتقال به بند عبرت در زندان عادل آباد شیراز

سومین روز اعتصاب غذای عباس لسانی در پی انتقال به بند عبرت در زندان عادل آباد شیراز

اوغوز تی وی:عباس لسانی فعال ملی مدنی آزربایجانی که در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه محکومیت یکساله زندان خودرا در زندان عادل آباد شیراز درتبعید سپری میکند، در پی انتقال به بند دیگر با عنوان بند عبرت در پنجم اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

بنا به گزارش رسیده از نزدیکان وی ایشان به خاطر افزایش فشارها بر خانواده اش وهمچنین ممنوع المکالمه گشتن باخانواده ونزدیکان خویش وتغییر بندش دست به اعتصاب غذا زده است.عباس لسانی درروزهای اخیردر آستانه دوم اسفندماه روز جهانی زبان مادری همراه با جمعی دیگر از فعالین ملی مدنی زندانی آزربایجانی به نامهای آیت مهر علی بیگلو.رسول رضوی.مرتضی مرادپور.حسین علی محمدی برای اعتراض به عدم تحصیل ملت ترک آذربایجان به زبان ملی مادری به مدت سه روز اقدام به اعتصاب غذا نموده بودند.
لازم به ذکر است که فشارها بر این فعال ملی مدنی وخانواده وی در روزهای اخیرتشدید یافته است.
باید خاطرنشان نمود که ممنوع المکالمه گردیدن این فعال ملی مدنی می تواند به حساسیت موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران دربرخی از شهر های تورک نشین هم مرتبط باشد.
Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture