/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » شو دیگر رژیم برای فریب آزربایجانیان:طرح «تدریس زبان ترکی در مدارس» به صحن علنی مجلس
شو دیگر رژیم برای فریب آزربایجانیان:طرح «تدریس زبان ترکی در مدارس» به صحن علنی مجلس

شو دیگر رژیم برای فریب آزربایجانیان:طرح «تدریس زبان ترکی در مدارس» به صحن علنی مجلس

 

 اوغوزتی‌وی:جمعه ٢١ اردیبهشت ماه ٩٧، «صدیف بدری»، نماینده انتصابی شورای نگهبان برای مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ایران اعلام کرد طرح «تدریس دستور زبان ترکی در مدارس کشور» ماه آینده به صحن علنی مجلس می‌رود.

بدری با اشاره به این که برنامه‌ریزی شده تا طرح تدریس دستور زبان ترکی در ماه آینده به صحن علنی مجلس برود افزود: «یکی از مطالبات اصلی مردم و مسئولان استان تدریس زبان ترکی در مدارس کشور است که باید این امر اجرایی شود.با برنامه‌ریزیها و پیگیریهای انجام یافته انتظار می‌رود در سال تحصیلی ٩٨ دستور زبان ترکی در مدارس کشور تدریس شود چرا که زبان ترکی برای ما حائز اهمیت بسیار است.»

لازم به ذکر است، «صدیف بدری»، اولین بار روز سه شنبه ٢٨ فروردین ماه ٩٧، از «تدوین طرح تدریس به زبان مادری در مدارس کشور» خبر داد و گفت: «با تصویب و اجرایی شدن این طرح شاهد تدریس به زبان مادری در مدارس کشور خواهیم بود.»

🔷این در حالی‌ است که خواست حرکت ملی آزربایجان “تدریس زبان مادری” نیست !خواست آزربایجان شفاف است:تورک دیلنده مدرسه=”تدریس و تحصیل به زبان مادری!
” تحصیل به زبان مادری”،نه “تدریس زبان مادری”! ایندو در یکمعنا نیستند ولی این خواست به شیوه بازی با کلمات توسط ایرانیان تحریف میشود تا شاید حرکت ملی آزربایجان را فریب زده در ایرانگرایی حل کنند.
تحصیل به زبان مادری ملزم به داشتن آموزش وپرورش ملی به زبان تورکی  وتدریس – آموزش- تحصیل تمامی دروس و مقاطع تحصیلی است که این هم تنها یکی از اساسی‌ترین خواستهای آزربایجان است نه همه خواستهایش!
شووینیست های  ایرانی‌ مدام با یک کلمه جابجا کردن یا حذف کردن کلمه‌ای معنی‌ جمله  را عوض کرده در نتیجه هدف طرف مقابل را منحرف می‌کنند.تاکنون صدها تن از فعالین مدنی آذربایجان به جرم دفاع از حق «تحصیل به زبان مادری» از طرف حکومت ایران دستگیر، شکنجه و به حبس‌های بلند مدت محکوم شده اند.

🔶شعار‌های ملی‌ حرکت ملی‌ آزربایجان جنوبی تحریف داده میشود,به همین شعار اساسی‌ حرکت ملی‌ آزربایجان توجه کنید:”تورک دیلینده مدرسه”=”تدریس و تحصیل به زبان مادری”

“اول با زیرکی در معنی کردن این شعار به فارسی “تدریس به زبان مادری” را با برداشن یک “به ” تبدیل به “تدریس زبان مادری “یعنی‌ خواست یک واحد ادبیات ترکی‌ بقول آقایان می‌کنند.

ایرانپرستانی که اصلیت آزربایجانی دارند (مانقورد یا یاریم مانقورد ) و با “ترک ! ترک” گفتن سعی‌ دارند,این شعار را بصورت وسیع تبلیغ کرده تا در ادبیات و افکار و شعارهای حرکت ملی‌ جا بیافتد که تا حالا بجز فریب چند فعال نتوانسته اند شعارهای ملی‌ آزربایجان را تغییر دهند.بعضی‌ از فعالین ملی‌ دانسته یا ندانسته در دام این ایرانبایجانچی‌ها می‌افتد.این آقایان به کلمه وطن آزربایجان نفرت دارند, چون وطن خود را نه آزربایجان! ” ایران” مینامند و در ظاهر ملیت تورک را قبول دارند ولی آزربایجان را فدای ایران میکنند.

🔷باید ایرانبایجانچی‌ها  پرسید, ۱ واحد ادبیات اختیاری, ولو اجباری, ترکی‌  در مدارس جلوی کدام نسل‌کشی ملی‌ و فرهنگی‌ و هویتی را می‌گیرد؟ 
 
🔷آیا فرزندان تورک آزربایجان  به خاطر نداشتن ۱ واحد ادبیات تورکی از مدارس و تحصیل زده می‌شوند ؟ یا بخاطر نداشتن تحصیل در تمامی‌ دروس و مقاطع تحصیلی‌ به زبان مادری و درک نکردن درس‌ها به زبان بیگانه  فارسی  از تحصیل زده و ناموفق شده و  تحت سیل حمله آسیمیلاسین نسلکشی فرهنگی‌ و ملی‌  از اصلیت و خود دور میشوند ؟
آیا فرزندان ملل غیر فارس که ۷۵ % جمعیت ایران را تشکیل میدهد به خاطر ندانستن ادبیات زبان مادری از خود بیگانه میشوند یا به علت تحمیل زبان فارسی به عنوان زبان رسمی‌ ، آسیمیلاسیون شده از ملیت ،فرهنگ ، ادبیات ، و  حتی علوم پایه بیگانه میشوند  ؟
زمانی‌ که حق تحصیل به زبان مادری در تمامی‌ دروس باشد خواه نخواه ابتدا دستور زبان و ادبیات تورکی هم در تمامی‌ مقاطع  واجب خواهد بود .

 این گونه لایحه و طرح‌ها فقط تبلیغات رژیم برای جا انداختن ۱ واحد زبان ” فاذری “به جای خواست حق تحصیل به زبان تورکی  است . طوری این تبلیغات را تنظیم میکنند که هم عده از پان ایرانیست‌ها که  تحمل به موجودیت هیچ ملیتی را ندارند.  گویا پان ایرانیست‌هابه این لایحه اعتراض کرده و با تکرار مکرر این بازی  تبلیغاتی در ذهن‌های مردم میگنجانند که  گویا سال ها  تلاش شده تا این طرح به مجلس بیایید و بعد از چند سال  اگر این طرح عملی‌ شود خواهند گفت, گویا این هم خواست مکرر ملت تورک آزربایجان و  تلاش شبانه روزی نمایندگان مردم بود .

 

حقیقت این است که این آقایان دمکرات نیستند بلکه ایران گرایان آنتی تورک و آنتی آزربایجانی هستند که به کلمات “آزربایجان”وطن تورک‌ها و به ملیت و کلمه “تورک ” حساسیت دارند ولی‌ سعی‌ دارند حرکت ملی‌ آزربایجان را به حرکت‌های موازی با ” سراسری “فارس‌ها پیوند زنند.

⭕️خواست اولیه حق تحصیل به زبان مادری در تمامی دروس و مقاطع تحصیلی تنها یکی از اساسی‌ترین خواستهای آزربایجان است و حتی اگر این حق هم داده شود که نخواد شد باز پس گرفتن حقوق ملی‌  تورکان آزربایجان چون حقوق فرهنگی‌، اقتصادی ، سیاسی و درد‌ها و مشکلاتی چون تبعیض،تحقیر و نژاد پرستی‌ ،تالان ثروت‌های آزربایجان و نداشتن اختیار سیاسی و حقوقی و اقتصادی ، مهاجر اکراد بدست ایرانیان ،…. صدها مشکل و حق ملی‌ آزربایجان پا برجاست.

🔺 خواست اولیه حق تحصیل به زبان مادری تورکان زمانی عملی است که آزربایجان برای خود وزارت آموزش پرورش تورک و مدارس تورکی با معلمان تورک داشته و در کنار فرهنگستان‌ها این زبان را اززبان فارسی تمیز کنند . وزارت آموزش پرورش هم زمانی میشود که آزربایجانیان برای خود حاکمیت ملی داشته و هویتشان “تورک “رسمی باشد به رسمیت شناختن هویت ملل ، به معنای رد هویت ایرانی و نقض تمامیت ارضی ایران و دولتگری ایران است.این خود نشانگر آن است که حرکت ملی‌ آزربایجان شعار “تورک دیلینده مدرسه”=”تدریس و تحصیل به زبان مادری”را چقدر درست و هدفمند انتخاب کرده که مستقیماً دولتمداری و حاکمیت ملی‌ تورکان را نشانه میرود.

 

وعده هرگونه حقوق ملل ولو”تحصیل زبان مادری” زیر نام “ایران” از طرف هر طیفی دیگری همچون آخوندها همانند اصل۱۵ قانون اساسی‌ جمهوری #اسلامی فقط برروی کاغذ خواهد ماند. یا همانند روحانی و یا امثالهم با سو استفاده از این خواسته‌های ملی ملل برای اعمال سیاست‌های شونسیتی خودشان استفاده کرده و با خواسته‌های ملل بازی کلمات میکنند که این بازی در جهت فریب و تجزیه حرکت ملی ملل از داخل خودشان است. 

حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق‌بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به ملیت‌های دربند و اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است. اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی با شیوه بازی با کلمات حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس که یک اجبار سازمان ملل بر ایران را بصورت ” آموزش زبان محلی آزاد است” در آورده است که معنی‌ این جمله کاملا گنگ بوده و با مهارت کلمات جهت فریب انتخاب شده است .”آموزش زبان مادری” با “آموزش به زبان مادری” در یک معنی‌ نیست. 
🔷طبق اصل ١۵ قانون اساسی عقیم ایران، «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

ایران گرایانی که اصلیت آزربایجانی دارند این اواخر با بزرگ کردن با سؤ استفاده از کلمه” ترک” و بدون توجه به محتوای این اصل و قانون جمهوری اسلامی  خواه ناخواه ,حق” تحصیل به زبان تورکی” را  نه تنها رد میکنند بلکه زبان تورکی آزربایجانی که زبان  ۳۵ ملیون تورک اسیر در ایران است را یک “زبان  محلی” معرفی کرده, از همه بدتر ,با  دفاع از این اصل, تحمیل زبان فارسی (زبان فارسی زبان رسمی‌ است ) را بدون چون و چرا می‌پذیرند  ! و حتی با ادبیات اشغالگران به ملت بزرگ ۳۵ ملیون تورک “قوم و ا قلیت” گفته و با این کار هم وطن تورکن آزربایجان هم  حقوق ملی‌  یک ملت را به کلی‌ انکار میکنند

⭕️شعارها و وعدههایی همچون تدریس زبان مادری‌,فراکسیون ترک ایران‌,اقوام ایرانی‌,ایران کثیرالملل‌,ایران فدرال..هرچه که نام ایران در آن باشد و به تمامیت ارضی‌ ایران تاکید کند‌ به اسارت ملل غیر فارس تاکید کرده  و به هدف تضعیف و شقه کردن حرکت ملی‌ آزربایجان است .

اوغوزتی‌وی

 

 

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture