/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » علی یونسی و ذهنیت رضاخانی.

علی یونسی و ذهنیت رضاخانی.

اوغوز تی وی:نگاه غیر تخصصی و غیر علمی و غیر واقعی علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی خود تبدیل به مشکل و معضلی جدی برای آزربایجان شده است. نگاهی که بیشتر از آنکه واقع نگر باشد سعی در جذب و انعکاس نگاههای محافل خاص شونیستی حاکم بر تهران است. علی یونسی سعی می کند تا ضمن اشارات غیر جدی و گنگ به موضوع مشکلات ملل موجود غیر فارس در کشور مخصوصا آزربایجان و ملت تورک، همگامی و همسویی خود را با محافل شونیستی نشان دهد و با بهانه های مختلف به انکار حقوق ملل غیر فارس زبان بپردازد. این رفتار غیر مسولانه علی یونسی نشان دهنده این موضوع مهم است که برای وی حمایت و پشتیبانی محافل قدرت و نفوذ بسیار مهمتر از دهها میلیون انسان است که حقوق آنها مورد تبعیض واقع شده است. این ذهنیت، ذهنیتی مرتجع و رضاخانی است که در طول یکصد سال گذشته همواره بر اذهان مدیران حاکم بوده است. در این ذهنیت هنوز مفهومی به نام مردم و یا مردمان مختلف به وجود نیامده است و همه چیز را در نزاع یا حمایت محافل نفوذ و قدرت خلاصه می کند. در این ذهنیت حق و حقوق به مثابه کالایی لوکس است که حاکمیت تنها وقتی تحت فشار شدید قرار گرفته است می تواند گوشه چشمی هم به اجرای آن داشته باشد. واللا حقوق ملی چیز خطرناکی است که نباید زیاد به آن پرداخت چرا که می تواند مشکل ساز باشد! علی یونسی نماینده ذهنیتی بسته، امنیتی، تمامیت خواه و در عین حال تنش زاست که بقای حالت کنونی را بهترین گزینه موجود می پندارد، و به همین دلیل نیز به جای تلاش در جهت احقاق حقوق ملل غیر فارس زبان، سعی در لوث کردن موضوع و کاریکاتوریزه نمودن مطالبات ملی دارد و از اول نیز سعی کرده است تا به جای گوش دادن و شناخت مطالبات و شرایط غیر قابل تحمل کنونی به کانالیزه کردن و مدیریت مطالبات به نفع محافل و ذهنیت خاص شونیسم فارس بپردازد. علی یونسی صدای ملل غیر فارس زبان در نزد حاکمیت نبوده و نیست. وی سخنگوی محافل رضاخانی است در نزد ملل مختلف که، همواره سعی کرده است رضایت آن محافل را جلب نماید. بنابراین ملل غیر فارس زبان و نخبگان ملی آنها نباید زیاد هم به علی یونسی و عملکرد وی خوشبین باشند، چرا که علی یونسی نشان داده است مرد این صحنه و میدان نیست. آیدینلیق

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture