/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » مصاحبه صالح کامرانی با تلویزیون دولتی کشور عربستان

مصاحبه صالح کامرانی با تلویزیون دولتی کشور عربستان

اوغوز تی وی:صالح کامرانی از فعالان شناخته شده آزربایجان جنوبی طی مصاحبه با تلویزیون رسمی دولت عربستان مسائل ملی آزربایجان را تشریح نمودند. در این مصاحبه رسمی که نماینده دو ملت اسیر و دربند حکومت اشغالگرایران شرکت کرده بودند، دیگر مهمان شرکت کننده به تشریح مسائل الاحواز پرداختند.

از نقاط قابل توجه در این مصاحبه اینکه مجری و صالح کامرانی مدام با ذکرعنوان”آزربایجان جنوبی”به مصاحبه ادامه می دهند. صالح کامرانی از فعالان شناخته شده در این مصاحبه از تمامی مولفه های ملت تورک آزربایجان جنوبی سخن به میان می آورند.
شبکه “السعودیه” تلویزیون رسمی کشور عربستان مدام عنوان”آزربایجان جنوبی” را از صفحه خودش به نمایش گذاشت. صالح کامرانی بخاطر پوشش خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی حرکت ملی توسط رسانه های جهان عرب، از طرف ملت تورک آزربایجان از رسانه های عربی تشکر کردند.
صالح کامرانی پیش از این توانسته بودند از تریبون بی بی سی به نفع ملت تورک با عنوان کردن استقلال “آزربایجان جنوبی”استفاده کنند

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture