/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » نقش اول فیلم فراکسیون رژیم فارس این بار نقش جدیدی گرفت ” زبان تورکی رسمی شود”
نقش اول فیلم فراکسیون رژیم فارس این بار نقش جدیدی گرفت " زبان تورکی رسمی شود"
نقش اول فیلم فراکسیون رژیم فارس این بار نقش جدیدی گرفت " زبان تورکی رسمی شود"زربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

نقش اول فیلم فراکسیون رژیم فارس این بار نقش جدیدی گرفت ” زبان تورکی رسمی شود”

اوغوز تی وی:  حکومت ایران در راستای کنترل حرکت ملی آزربایجان جنوبی اقدام به ساخت فیلمی نمود که نام آنرا فراکسیون مناطق تورک نشین گذاشت  ابتدای فیلم حاشیه های زیادی داشت به یک شبه 100 بازیگر را به این فیلم دغوت کردند ولی این صد بازیگر حتی نتوانستند نقش سیاهی لشگر را بازی کنند چرا که هیچ وقت این دعوت شده گان واقعی نبودند و در سن مجازی نقش انها را حکومت ایران تدوین کرده بود 

 اما حکومت توانست با اجیر کردن مانقورد های شیشه دار حاشیه هایی در حرکت ملی آزربایجان ایجاد کند حاشیه هایی که تا امروز ادامه دارد  .

حکومت سعی  داشت با گذاشتن نام تورکی به این فیلم و با بکارگیری ماموران خود در خارج به نوعی تماشاگرانی از داخل ملت تورک ازربایجان جذب کند یک روز قاضی پو  جان فشان  خامنه ای میشود و در لابلای فیلم از زبان  تورکی هم یاد می کنند روز دیگرعوامل رژیم  و نفوذی در حرکت ملی با پر و بال دادن به این سناریو از این لمپن به عنوان ناجی یاد  می کنند .

 اخیرا این لمپن که خود  نمایندگی اورمیه را بازی می کند در نامه ای خواستار رسمی شدن زبان  تورکی شده  است و این  نامه را به دایره های اجرایی نوشته  است  غافل از اینکه  آنقد ر ناشیانه نقش خود را بازی می کند که خبر ندارد بدون تصویب قانون و بودجه  عوامل اجرایی هیچ  نقشی در این کار ندارند  اما  اجی شده گان در خارج هر روز به نوشته این لمپن پر و بال می دهند و از ایشان به عنوان فعال مدنی سمت دار  نام می برند

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture