/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » وضعیت بغرنج فعالین مدنی محبوس در زندان مرکزی شهرستان اردبیل

وضعیت بغرنج فعالین مدنی محبوس در زندان مرکزی شهرستان اردبیل

اوغوز تی وی:هفت از زندانیان سیاسی به نامهای آقایان توحید امیر امینی،مرتضی پروین ،میثم جولانی،سعید صادقی فر ،صالح پیچگانلو،مصطفی پروین و محسن محسن زاده که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان مرکزی اردبیل هستند.با تماس با نزدیکان خود وضعیت بر بندهای شان ابراز گلایه کرده و وضعیت موجود را اسفناک و غیر قابل تحمل عنوان نموده اند. پس از یک روز از ورود این زندانیان چهار تن از این فعالین به نامهای مرتضی پروین ،سعید صادقی فر ،صالح پیچگانلو و مصطفی پروین به بند جوانان زندان مرکزی اردبیل منتقل شده اند و بدلیل نبود مکانی برای استراحت مجبور هستند در سالن بند و در محل تردد زندانیان بخوابند این فعالین آمار زندانیان بند جوانان را بسیار زیاد از ظرفیت قابل نگهداری عنوان نموده و گفته اند که بارها در این خصوص با مسئولین زندان صحبت کرده و لزوم رعایت بخشنامه ها و قوانین مربوط به تفکیک زندانیان علی الخصوص زندانیان سیاسی را خاطر نشان نموده اند.این فعالین به مسئلین زندان هشدار داده اند در صورت عدم رعایت قوانین و محقق نشدن حقوق حقه شان دست به اعتصاب دست جمعی خواهند زد. همچنین سه تن از دیگر فعالین در بند به نامهای میثم جولانی ،توحید امیر امینی و محسن محسن زاده همچنان در بند پذیرش زندان اردبیل بسر می برند و مسئولین زندان از انتقال این فعالین به بندهای دیگر زندان خودداری می کنند این فعالین از نبود نظافت و مکان استراحت (مانند دیگر فعالین مجبور به استراحت در سالن بند پذیرش می باشند)گلایه کرده و در دیدار با مسئولین زندان خاطر نشان شده اند در صورت محقق نشدن خواسته هایشان دست به اعتصاب دست جمعی خواهند زد. لازم به ذکر است این فعالین در خصوص اعتراض به برنامه فیتیله و حضور در ورزشگاه تختی اردبیل و برافراشتن پلاکاردی در حمایت از عباس لسانی و دیگر فعالین در بند آذربایجانی محکوم شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می باشند که از این بین سه تن از فعالین به نامهای میثم جولانی ،توحید امیر امینی و صالح پیچگانلو در مجموع به 6 ماه و یک روز حبس و سی ضربه شلاق محکوم شده دو تن از دیگر فعالین به نامهای مرتضی و مصطفی پروین به 3 ماه و سی ضربه شلاق محکوم گردیده و آقایان محسن محسن زاده و سعید صادقی فر به 3 ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده اند.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture