/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » کودک آزربایجانی از تحمیل زبان بیگانه فارسی و اذیت و سختی‌هایش در مهد کودک میگوید + ویدئو
کودک آزربایجانی از تحمیل زبان بیگانه فارسی و اذیت و سختی‌هایش در مهد کودک میگوید:: «نمی‌خواهم به مهد کودک بروم، معلم مجبور می کند تا فارسی صحبت کنیم.» 🇦🇿 @oguztv 📺 📺OğuzTV📡اوغوزتی‌وی📺

کودک آزربایجانی از تحمیل زبان بیگانه فارسی و اذیت و سختی‌هایش در مهد کودک میگوید + ویدئو

  اوغوزتی‌وی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی  منتشر شده که در آن کودک خردسال آذربایجانی از نژادپرستی حاکم بر سیستم آموزشی ایران و تحمیل زبان فارسی و سختی‌هایش در صحبت این زبان بیگانه و تحمیلی می گوید.

اوغوزتی‌وی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن کودک خردسال آذربایجانی از نژادپرستی حاکم بر سیستم آموزشی ایران و تحمیل زبان فارسی و سختی‌هایش در صحبت این زبان بیگانه و تحمیلی می گوید.

این کودک در جواب مادرش که چرا مهد کودک رفتن را دوست نداری پاسخ میدهد :

⭕️«معلم اجازه نمی‌دهد تورکی صحبت کنیم. من میگم تشنمه آب می‌خواهم باید به جای “سو “کلمهٔ “آب” را به کار ببریم.من به تورکی می‌گویم که “سو ایچیرم” (آب می‌نوشم) ، اما خانم معلم اجبار می‌کند تا به فارسی “آب” بگویم. آنطور فارسی صحبت کردن را دوست ندارم. می‌خواهم به زبان خود مان صحبت کنم. تُورکی؛ زبانی که با آن صحبت می‌کنم.»

⭕️خواست اولیه حق تحصیل به زبان مادری در تمامی دروس و مقاطع تحصیلی تنها یکی از اساسی‌ترین خواستهای آزربایجان است و حتی اگر این حق هم داده شود (که داده  نخواهد شد )مبارزه برای باز پس گرفتن حقوق ملی‌ تورکان آزربایجان چون حقوق فرهنگی‌، اقتصادی ، سیاسی و درد‌ها و مشکلاتی چون تبعیض،تحقیر و نژاد پرستی‌ ،تالان ثروت‌های آزربایجان ,تجزیه آزربایجان و نداشتن اختیار سیاسی و حقوقی و اقتصادی ، مهاجر اکراد بدست ایرانیان ،…. صدها مشکل و حق ملی‌ آزربایجان پا برجاست.

🔺 خواست حرکت ملی آزربایجان تدریس زبان مادری نیست
خواست آزربایجان شفاف است:تورک دیلنده مدرسه
تحصیل به زبان مادری،نه تدریس زبان#مادری!
ایندو در یکمعنا نیستند ولی این خواست به شیوه بازی با کلمات توسط ایرانیان تحریف میشود تا شاید حرکت ملی آزربایجان را فریب زده در#ایرانگرایی حل کنندخواست اولیه حق تحصیل به زبان مادری تورکان زمانی عملی است که آزربایجان برای خود وزارت آموزش پرورش تورک و مدارس تورکی با معلمان تورک داشته و در کنار فرهنگستان‌ها این زبان را اززبان فارسی تمیز کنند .

وزارت آموزش پرورش هم زمانی میشود که آزربایجانیان برای خود حاکمیت ملی داشته و هویتشان “تورک “رسمی باشد به رسمیت شناختن هویت ملل ، به معنای رد هویت ایرانی و نقض تمامیت ارضی ایران و دولتگری ایران است.این خود نشانگر آن است که حرکت ملی‌ آزربایجان شعار “تورک دیلینده مدرسه”=”تدریس و تحصیل به زبان مادری”را چقدر درست و هدفمند انتخاب کرده که مستقیماً دولتمداری و حاکمیت ملی‌ تورکان را نشانه میرود.

🔷وعده هرگونه حقوق ملل ولو”تحصیل زبان مادری” زیر نام “ایران” از طرف هر طیفی دیگری همچون آخوندها همانند اصل۱۵ قانون اساسی‌ جمهوری #اسلامی فقط برروی کاغذ خواهد ماند. یا همانند روحانی و یا امثالهم, با سو استفاده از این خواسته‌های ملی ملل برای اعمال سیاست‌های شونسیتی خودشان استفاده ابزاری کرده و با خواسته‌های ملل بازی کلمات میکنند که این بازی در جهت فریب و تجزیه حرکت ملی ملل از داخل خودشان است.

🔷اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با شیوه بازی با کلمات حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس که یک اجبار سازمان ملل بر ایران را بصورت ” آموزش زبان محلی آزاد است” در آورده است که معنی‌ این جمله کاملا گنگ بوده و با مهارت کلمات جهت فریب انتخاب شده است .”آموزش زبان مادری” با “آموزش به زبان مادری” در یک معنی‌ نیست.
🔷طبق اصل ١۵ قانون اساسی عقیم ایران، «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»


🔷ایران گرایانی که اصلیت آزربایجانی دارند این اواخر با بزرگ کردن با سؤ استفاده از کلمه” ترک” و بدون توجه به محتوای این اصل و قانون جمهوری اسلامی خواه ناخواه ,حق” تحصیل به زبان تورکی” را نه تنها رد میکنند بلکه زبان تورکی آزربایجانی که زبان ۳۵ ملیون تورک اسیر در ایران است را یک “زبان محلی” معرفی کرده, از همه بدتر ,با دفاع از این اصل, تحمیل زبان فارسی (زبان فارسی زبان رسمی‌ است ) را بدون چون و چرا می‌پذیرند ! و حتی با ادبیات اشغالگران به ملت بزرگ ۳۵ ملیون تورک “قوم و ا قلیت” گفته و با این کار هم وطن تورکن آزربایجان هم حقوق ملی‌ یک ملت را به کلی‌ انکار میکنند

باید از این حضرات پرسید ۱ واحد ادبیات اختیاری ولو اجباری در مدارس جلوی کدام نسل‌کشی ملی‌ و فرهنگی‌ و هویتی را می‌گیرد ،؟ آیا فرزندان ما به خاطر نداشتن ۱ واحد ادبیات تورکی از مدارس و تحصیل زده می‌شوند یا بخاطر نداشتن تحصیل در تمامی‌ دروس و مقاطع تحصیلی‌ به زبان مادری و درک نکردن تمامی‌ درس‌ها به زبان فارسی است ؟

⭕️شعارها و وعدههایی همچون تدریس زبان مادری‌,فراکسیون ترک ایران‌,اقوام ایرانی‌,ایران کثیرالملل‌,ایران فدرال..هرچه که نام ایران در آن باشد و به تمامیت ارضی‌ ایران تاکید کند‌ به اسارت ملل غیر فارس تاکید کرده و به هدف تضعیف و شقه کردن حرکت ملی‌ آزربایجان است .

اوغوزتی‌وی

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture