/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » کولبران کوردی،دستفروشان کوردی،قاچاقچیان کوردی/ سایمان قاراداغلی

کولبران کوردی،دستفروشان کوردی،قاچاقچیان کوردی/ سایمان قاراداغلی

اوغوز تی وی:اینروزها که قاچاق کالاهای تقلبی و بدون گارانتی بازار را قبضه کرده است و این کالاها به آذربایجان اکثرا از طرف کردستان عراق توسط قاچاقچیان کورد وارد میشود و در مقابل تنها جنس صادراتی این جماعت قاچاقچی”مواد مخدر”و”قاچاق انسان”هست. اما سیاستمداران و صحنه گردانان این قاچاقچیها که از ”بی بی سی” تا ”مجلس ایران”نفوذ کرده اند،نیتها و هدفهای شومی دارند که سالانه صدها شهید ازطرف آنها تنها بخشی از نیتهای کثیف این قاچاقچیها را نشان میدهد.
اگر به رزومه این قاچاقچیها نیم نگاهی بیندازیم از بیکاری جوانان مخصوصا” آذربایجان” تا ترور دادستان خوی تنها گوشه ای از جنایتهای این قاچاقچیها هستند که قوه اجرایی احزاب ”کومله” و پژاک” در قسمت اقتصاد هستند که در پشت نام های کولبر(که ظاهرا بیمه هم خاهند شد) و دستفروش پنهان شده اند که ارمغانی جز بیکاری فرزندانمان را بما نداده است.
در ضمن اکثر مواد بهداشتی آرایشی این دستفروشان(قاچاقچی اقتصادی)تقلبی و بیماریزا هستند که متاسفانه هیچگونه خبررسانی نمیشود و حافظ منافع این اخلال کنندگان اقتصادی با نام ترحم آمیز” کولبر”جلب توجه میکنند و برخی خبرنگاران کورد”حامی تفکر کوردستان بزرگ”در خارج از کشور،اخبار آنها را برعکس” یاغی گری”بودنشان،مظلوم جلوه میدهند و حمایت جهانی را میخاهند.
حال آنکه آذربایجان از طرف کوردهای تروریست ضربه های زیادی دیده و ماهی نیست که شهیدی(که اکثرا به صورت سرهای بریده شده)از این قاچاقچیها(کولبران)بر ما تحمیل نشده باشد و اقتصاد و ملت ما تحت تاثیر این هنجار شکنان اقتصادی و اجتماعی نباشند.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture