/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » ۹۸مین سالروزتجاوزارامنه به غرب آزربایجان

۹۸مین سالروزتجاوزارامنه به غرب آزربایجان

اوغوز تی وی:خبر لشكرکشی آندرانيك به خوي ابتدا به وسيله فرماندهي سپاه عثماني در خوي اعلام گرديد. شب شنبه ۳۱ خرداد (۱۲ رمضان/۲۱ ژوئيه ۱۹۱۸) يوسف ضياء بيگ افسر سياسي ارتش عثماني ضمن نطق خود خبر از آمدن ۸۰۰۰ ارمني مسلح به نزديكي هاي خوي داد و ادامه داد: همه اهل شهر بايد مسلح شوند و با آذوقه سه روزه براي دفاع به ائواوغلو بروند. اگر شما سه روز مقاومت نماييد نيروهاي ما به كمك خواهند رسيد.
سپيده دم روز دوشنبه ۳ تير ماه ۱۲۹۷شمسي(۱۴رمضان/۲۳ ژوييه ۱۹۱۸) ارامنه به پشت ديوارهاي خوي رسیدندو تا ظهر نيمي از شهر را محاصره کردند. تمام مردم شهر براي دفاع از خوي آماده بودند. با طنين نخستين گلوله‌ها مدام آب وشربت و غذا به مدافعان برج و باروها مي‌رسانيدند. در لحظه هايي كه اميد از همه جا بريده شده بود نزديك ظهر، سالار حسن خان آواجيقي با۵۰ سوار از دروازه چورس وارد شد و يكسر به جنگ ارامنه رفتند.تنها توپ قديمي يادگاري از عهد فتحعلي شاه را كه تنها به درد اعلام وقت در ماه رمضان مي خورد بالاي بارو كشيدند. توپ براي شليك گلولهِ‌اي نداشت و به جاي گلوله، زنجير در داخل لوله توپ مي نهادند و آتش مي‌كردند. يك توپ مهاجمان در تازه كند به وسيله همين توپ خاموش شد. در برج‌ها چندين نفر به ضرب گلوله شهيد شدند. سر سه نفر را گلوله توپ برد. در شهر گلوله هاي توپ هاي مهاجمان چند خانه را در هم كوبيد و ويران كرد. مجموع شهدا به ۱۵ تن رسيد.نزديك هاي ظهر، مهاجمان ارمني براي گشودن شهر حيله اي به كار بردند. سه تن از آنان كه لباس عسگرهاي عثماني را برتن داشتند و به تركي عثماني حرف مي زدند طرف دروازه شووه نه(شهانق) آمده و گفتند ما از طرف اردوي اسلام آمده ايم و آنها پشت سر ما هستند دروازه را باز كنيد. نگهبانان برج شاد شدند اما در گشودن دروازه احتياط كردند. يكي گفت مرا با طناب آويزان كنيد تا ببينم كه هستند. پايين رفت و به حيله آنان پي برد. نگهبانان از فراز برج هر سه را كشتند. بعد از ظهر صداي توپ عثماني‌ها آمد. آنان مشغول جنگ با ارامنه در جنوب خوي بودند.در جبهه هاي جنوب نيز در ساعت ۳۰ :۶ روز ۲۴ ژوئيه بين قواي ارمني و عثماني جنگ در گرفت. به دنبال اين درگيري‌ها تيپ فوراً گردان ۳۵ را به تپه‌هاي جنوب خوي سوق داده و گردان ۳۴ در سمت چپ دشمن قرار گرفت. يك گروهان از گردان هاي ۳۴ و ۳۵ و يك گروهان از گردان هاي ۳۶ به عنوان احتياط نگه داشته شده بود.عقب نشيني ارامنه از خوي شروع شد. براي تعقيب آنها در مسير ائواوغلو، تيپ عثماني در ۲۵ ژوئيه به حركت خود ادامه داده و در شب ۲۵ به ۲۶ در ارتفاعات ائواوغلو ساكن شد.سواره هاي عثماني نيز در مسير مرند به قارابولاغ به كشفيات خود ادامه دادند. شب ۲۷ به ۲۸ ژوئيه ارامنه تماماً از پل جلفا گذشته و پل را به آتش كشيدند. روز ۲۸ ژوئيه سواره‌ها به پل جلفا نزديك شدند. در طي اين حمله ارامنه، بيش از ۲۰۰۰ تن از مردم آزربايجان شهيد شدند

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture