/  
صفحه اصلی‌ » دیدنی‌‌ها و شنیدنی ها » نقشه مربوط به سال ۱۸۴۷ آزربایجان

نقشه مربوط به سال ۱۸۴۷ آزربایجان

اوغوز تی وی:تحریف گران تاریخ” ایران “بدون هیچ حدو مرزی دست به جعلیات زدند .تحریف گران تاریخ پان ایرانیسم سعی دارد تا وانمود کند که شمال آراز تا قبل از تاسیس جمهوری آزربایجان شمالی درسال ۱۹۱۸ ، آزربایجان نامیده نمی شده است.

نقشه زیر مربوط به سال ۱۸۴۷  بعد از تجزیه آزربایجان با معاهده‌های تورکمنچای و گلستان است.
 تحریف گران تاریخ ایران بدون هیچ حدو مرزی دست به جعلیات زدند

مشخصات این نقشه :

Sharpe’s Corresponding Maps. Russia at the Caucasus. London – Published by Chapman and Hall, 186 Strand,1847. Divisional Serie

نقشه دوم مربوط به سال ۱۸۲۷ است که یکسال قبل از انعقاد معاهده تورکمن چای در ۱۸۲۸ میلادی و ۱۴ سال پس از انعقاد معاهده گلستان در ۱۸۱۳ میلادی است.  در این نقشه که پس از عهد نامه گلستان ترسیم شده است بخش بزرگی از اراضی آزربایجان شمالی از بطن آزربایجان بزرگ جدا شده است.

 تحریف گران تاریخ ایران
نقشه آزربایجان .


مشخصات این نقشه :

Partie de la Perse. Asie no. 52. (Dresse par Ph. Vandermaelen, lithographie par H. Ode. Deuxieme partie. – Asie. Bruxelles. 1827

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture