/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » آزربایجان در طرف درست تاریخ ایستاده است.
آزربایجان در طرف درست تاریخ ایستاده است. 🇦🇿 @oguztv 📺

آزربایجان در طرف درست تاریخ ایستاده است.

 

اوغوزتی‌وی:آزربایجان در طرف درست تاریخ ایستاده است. آزربایجان در طول تاریخ مدرن در آن سمتی از این تاریخ ایستاده است که بر دموکراسی، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، آزادی خواهی، احترام به حقوق و هویت دیگران، فرهنگ پروری، مردم دوستی، صلح خواهی، ظلم ستیزی و عدالت باوری نام گرفته است.


حتی امروز نیز آزربایجان با ابزار فرهنگ و هنر و آزادی خواهی و دموکراسی گرایی به جنگ شونیسم و استبداد و استعمار می رود. این خود نشان از هویت و ذهنیت و فرهنگ عالی و کم نظیر آزربایجان دارد.
آزربایجان نه کتاب و کتابخانه ای آتش می زند و نه دیگری را تهدید به حذف و نابودی می کند. نه ظلم می کند و نه بر خاک دیگران ادعایی دارد. نه شعار مرگ بر این و آن می دهد و نه حیات دیگران را تحدید می کند. آزربایجان مهد شور و زندگی است و در جهانی که فریاد مرگ از دهان کف کرده خیلی ها همچون زهری نابودگر بیرون می ریزد.آزربایجان ترانه سرای زندگی است.

آزربایجان نه جوخه اعدامی دارد و نه اتاق بازجویی. نه شکنجه گاهی دارد و نه ایدولوژی بنیانکن و خطرناک. آزربایجان تنها بارانی در شوره زار فاقد انسانیت در این جهان است. آزربایجان نسیمی خنک و روح نواز در وادی قحطی انصاف و بی وجدانی بشری است.
آزربایجان می خواهد زندگی کند همانند همه زنده ها و آزاد باشد همچون همه آزادگان. بدون غل و زنجیر، بدون دشنه و شلاق و بدون وابستگی به این و آن.
ولی آزربایجان این را نیز خوب می داند که زندگی و آزادگی ارزش مبارزه کردن را دارد و بدون تلاش و رنج و زحمت نمی توان شاد و سعادتمند زیست و سربلند بود.
آزربایجان با سلاح اندیشه و کتاب و قلم و هنر به نبرد با بی خردی و بی فرهنگی و تمامیت خواهی می رود. آزربایجان همچون کوه در برابر تحریف هویتش و تقسیم خاکش و نابودی هستی اش، جسورانه، آگاهانه و با درایت ایستاده است و تسلیم هیچ نیروی اهریمنی نمی گردد.

این نبرد، نبرد فرهنگ و فرهنگ سوزی است. و این میدان، میدان تقابل انسان مدرن و آزاده و آگاه با دیو جهل و تاریکی و واپسگرایی و تمامیت خواهی است. آزربایجان در سمت درست تاریخ ایستاده است. اینبار آزربایجان نه برای دیگران و اندیشه ها و نام آنها که با نام خود و اندیشه خود وارد میدان مبارزه شده است و می خواهداندیشه و نور را از سیاهچال تاریکی و تاریک اندیشی نجات دهد و جهانی نو پر از نور و آزادی و انسانیت بنیان نهد.
آزربایجان علارغم تمامی فشارها، افتراها و سم پاشی های دشمنانش در سمت درست تاریخ ایستاده است.

“آیدینلیق”

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture