/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » ائتلاف ملت ها تنها شانس تغییر و آلترناتیو جمهوری اسلامی ایران / صالح کامرانی
ائتلاف ملت ها تنها شانس تغییر و آلترناتیو جمهوری اسلامی ایران / صالح کامرانی آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

ائتلاف ملت ها تنها شانس تغییر و آلترناتیو جمهوری اسلامی ایران / صالح کامرانی

اوغوز تی وی:همانطوریکه میدانید اصل بر آزادی انسانها و ملت ها است وحق تعیین سرنوشت از حقوق ذاتی ملت ها است. ایران متشکل از ملت ها، زبانها ،مذاهب و قومیتهای مختلف میباشد که همگی آنها بر خلاف تمام قوانین عرفی و شرعی تحت حاکمیت اجباری و غیر عادلانه فارسی و شیعی قرار دارند و این واقعیت منجر به ایجاد سیستمی نژادپرستانه، خشن و مخربی به نام جمهوری اسلامی ایران شده که موجودیت ملتهای داخل ایران و ملتهای خاورمیانه را بطور مستقیم و امنیت جهانی را به صورت غیر مستقیم به خطر انداخته است. لازم به ذکر میباشد که سیستم نژادپرستانه فارسی شیعی به هیچ وجه معطوف به ملت فارس و معتقدین به مذهب تشیع نمیباشد و ملت فارس هم بانمایندگی نمایندگان واقعی خود که واقف و معترف به چنین سیستم نژادپرستانه هستند باید یکی از اعضا ء موثر اتلاف ملتها باشند چرا که ملت فارس هم در غیر این صورت گرفتار عقب ماندگی های ناشی از این سیستم خواهد ماند.ملتهای غیر فارس اصولا باید در بوجود آمدن شرایطی که نمایندگی واقعی ملت فارس هم شکل بگیرد تلاش نماید در غیر این صورت رهایی ملت فارس هم از دست نمایندگان تحمیلی ونژادپرست نا ممکن می باشد. 
برای فایق آمدن به این خطر تدابیر و اقداماتی توسط آکتور های مشروع و موثر لازم میباشد که در زیر به آن اشاره خواهد شد :
الف :
از آنجاییکه رژیم ایران با سوء استفاده از دین اسلام و مذهب شیعه خود را به ایدئولوژی دینی مجهز نموده وبا تکیه برآن دمکراسی و حاکمیت مردم را به محاق برده است لذا آلترناتیو هایی که نتوانسته اند فاصله روشنی بین خود و ایدئولوژی شیعی فارسی رژیم ایران ایجاد کنند خود در جهت تحکیم مبانی این رژیم قرار داشته و هیج کمکی به تحقق و تامین حقوق سیاسی و ملی مردم نمی‌توانند بکنند 
مجاهدین خلق و اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها در زمره این جریان ها بوده و فارغ از وزن سیاسی آنها که بعدا به آن میپردازم اشتراک ایدئولوژیک شیعی -آریایی -فارسی با رزیم دارند. لذا سرمایه گذاری بر روی این جریانات به عنوان نیروی تغییر دهنده اصلی خلاف اقتضای ذات رژیم ایران که همانا حفظ و تقویت شیعیسم و فارسیسم میباشد خواهد بود 
ب:
جریاناتی که اصل را نه بر مبانی حقوق انسانی، تنوع ملی ،زبانی ومذهبی بلکه بر مبانی حفظ توفق خصیصه های فارسی ،آریایی -ایرانی قرار داده‌اند اشتراک هویتی با رژیم ایران دارند که خود رابه شکل مکتب اسلام ایرانی در داخل رژیم و سلطنت طلبی و جمهوری ایرانی در خارج بروز و ظهور داده است. سلطنت طلبان ،فرقه جبهه ملی، جمهوری خواهان چپ و راست ایرانی،احزاب پانیرانیست و…در این زمره قرار میگیرند .
خصیصه مشترک همه اینها نژاد گرایی آریایی، آنتی عرب و آنتی تورک بودن، شیعه گرایی شعوبی و پذیرش زبان فارسی به عنوان زبان ملی و سراسری همه مردم ایران بودن میباشد. 
ج:
جریاناتی که مخالف جدی نژادپرستی فارسی و شیعه پرستی بوده و ضمن پذیرش دمکراسی و حقوق بشر اعتقاد به حقوق مساوی ملت های متنوع ایران داشته و تا به رسمیت شناختن حق استقلال کامل برای همه ملتها حتی ملت فارس در صورت عدم حصول توافق به یک زندگی مشترک الحقوق همه ملت های تشکیل دهنده مجموعه ایران پیش رفته اند 
این نیروها قریب دو سوم کل جمعیت و جغرافیای سیاسی کشور را نمایندگی کرده و در میدان عمل و واقعی مبارزه از بیشترین تعداد مبارزان برخوردار بوده و قریب نود درصد عمل سیاسی و مبارزات را هدایت و اعمال مینمایند .
حرکت ملی آزربایجان جنوبی که به تنهایی بیش از سی و پنج میلیون تورک را در ایران نمایندگی میکند،عربهای احواز، بلوچ ها، کورد ها ،ترکمنها، قشقایی ها و. ..در این زمره قرار میگیرند. 
از خصوصیات مشترک این جریانات ،گستردگی جمعیتی و جغرافیایی، غیر فارس بودن، عدم تجانس ایدئولوژیکی و هویتی با رژیم جمهوری اسلامی ایران، تحت تبعیض واستعمار زبانی هویتی و مذهبی بودن، اعتقاد عملی به حقوق ملی وسر زمینی تمام ملتهای موجود در ایران،اعتقاد عملی به تغییر رژیم و قانون اساسی و اتحاد استراتژیک در مقابل ستم ملی و مذهبی مرکزی می باشد. ضمنا این نیروها از کمترین میزان امکانات و حمایت های مالی، سیاسی، مدیایی و. ..در مقایسه با جریانات مرکز گرا بر خوردار میباشند .
د:
خصوصیات منحصر به فرد حرکت ملی آذربایجان 
این حرکت نمایندگی ملتی را میکند که از بالا ترین کمیت و کیفیت جمعیتی و هویتی بر خوردار بوده و علی رغم تمام ناملایمات منطقه خاورمیانه خصیصه غیر خشونت آمیز بودن روش مبارزاتی خود را تا به امروز حفظ نموده است. ملت آذربایجان با جمعیت بالای سی و پنج میلیونی تنها ملتی میباشد که هم در مرکز و هم در پیرامون ایران از مرز جمهوری آذربایجان گرفته تا تهران و قم حضور اکثریتی دارد این در حالی است که بقیه ملتها مثل فارسی‌زبانان و لرها تنها در مرکز و یا مثل بقیه ملتهای غیر فارس در مرزها حضور اکثریتی دارند. آذربایجان بعد از پذیرش اسلام از زمان غزنویان و سلجوقیان تا سر کار آورده شدن پهلوی ها از بیش از هزار سال سابقه حکومت داری بر تمام ایران برخوردار میباشند ودر این دوره تمام زبانها از جمله تورکی، فارسی، عربی و..از امکان رشد برابر بر خوردار بودند. 
با ورود ایران به دوره مدرن این آذربایجان بود که با شروع و رهبری انقلاب مشروطیت فدرالیسم و تنوع زبانی و مذهبی را وارد قانون اساسی کرد ولی با توفق دادن آریا پرستان زرتشتی گرا همه دستاورد های انقلاب مشروطیت به نفع پان ایرانیست های فارسی -شیعی بر باد رفت. 
باز این آذربایجان بود که بعد از انقلاب اسلامی به قیام و مخالفت جدی با حاکمیت مطلق فقیه به رهبری حرکت خلق مسلمان اقدام نمود. 
در شرایط موجود آذربایجان جنوبی با برخورداری از سابقه حد اقل هزار ساله حاکمیتی، کثرت جمعیتی ، موقعیت جغرافیایی ،دیگر پذیری و نیروی انسانی با کیفیت، ارتباط تنگاتنگ و استراتژیک با دیگر ملت های غیر فارس مخصوصا ملت عرب الاحواز و ملت بلوچ و …تنها ملتی است که با همکاری ملت های مذکور توانایی رهبری مبارزاتی جدی تغییر رژیم ایران وتضمین حقوق حد اکثر همه ملت ها و مذاهب مختلف تشکیل دهنده ایران را تا حد استقلال کامل دارد. که در صورت شناسایی و دریافت حمایت معنوی سیاسی از طرف جامعه بین‌المللی رفع خطر رژیم مخرب و تروریست ایران بیسار آسان خواهد بود در غیر این صورت سرمایه گذاری غیر ضروری برای جریانات نژادپرست و غیر موثر و فارس گرایی مثل مجاهدین خلق و سلطنت طلب و اصلاح طلبان مرکز گرا و..باعث احتیاط و کناره‌گیری گیری اکثریت مردم ایران مخصوصا تورکهای آذربایجان، عربهای الاحواز و بلوچستان از مبارزه خواهد شد که میتواند به خطر ناک و جری شدن بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران منجر شود.لذا بسیار ضروری است حرکت ملی آزربایجان با درک اهمیت و وزن سیاسی خود و نیز حساسیت شرایط به سازماندهی و همگرایی درون حرکتی بیش از پیش افزوده و جلوی اقدامات تنش زا و مخرب را بگیرد. تقویت پلهای ارتباطی با تمام لایه ها،طبقات و جریانات فکری کل ملت 35 میلیونی آذربایجان از ضروریات میباشد. 
صالح کامرانی

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture