/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » افشاء نامه سپاه پاسداران ایران بر علیه حرکت ملی‌ آزربایجان و کشورها‌ی ترکیه و آزربایجان شمالی

افشاء نامه سپاه پاسداران ایران بر علیه حرکت ملی‌ آزربایجان و کشورها‌ی ترکیه و آزربایجان شمالی

اوغوز تی وی: نامه‌ ای با امضاء ”سرتیپ دوم پاسدار غلام عسگر کریمیان” فرمانده ”سپاه عاشورا‌ی آزربایجان” منتشر شده که در آن آشکارا در طیّ ۷ مورد راهکار پیشنهادی بر علیه حرکت ملی‌ آزربایجان پیشنهاداتی شده است. منفور سازی بر علیه فعالین حرکت ملی‌ و استفاده ابزاری از هواداران تیم تراختور آزربایجان از جمله این پیشنهادات مطرح شده می‌باشد.

همچنین در این نامه بر ضرورت دخالت در امور داخلی‌ کشورهای آزربایجان شمالی و ترکیه ( تالشیها و اسلامگرایان در آزربایجان شمالی، علویها
افشاء نامه سپاه پاسداران ایران بر علیه حرکت ملی‌ آزربایجان و دخالت آشکار در امور داخلی‌ کشورها‌ی ترکیه و آزربایجان شمالیو کردها در ترکیه) در راستاء گرفتن ابتکار عمل از کشورهای فوق تاکید خاص شده است.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture