/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » افشاء نامه سپاه پاسداران ایران بر علیه حرکت ملی‌ آزربایجان و کشورها‌ی ترکیه و آزربایجان شمالی

افشاء نامه سپاه پاسداران ایران بر علیه حرکت ملی‌ آزربایجان و کشورها‌ی ترکیه و آزربایجان شمالی

اوغوز تی وی: نامه‌ ای با امضاء ”سرتیپ دوم پاسدار غلام عسگر کریمیان” فرمانده ”سپاه عاشورا‌ی آزربایجان” منتشر شده که در آن آشکارا در طیّ ۷ مورد راهکار پیشنهادی بر علیه حرکت ملی‌ آزربایجان پیشنهاداتی شده است. منفور سازی بر علیه فعالین حرکت ملی‌ و استفاده ابزاری از هواداران تیم تراختور آزربایجان از جمله این پیشنهادات مطرح شده می‌باشد.

همچنین در این نامه بر ضرورت دخالت در امور داخلی‌ کشورهای آزربایجان شمالی و ترکیه ( تالشیها و اسلامگرایان در آزربایجان شمالی، علویها
افشاء نامه سپاه پاسداران ایران بر علیه حرکت ملی‌ آزربایجان و دخالت آشکار در امور داخلی‌ کشورها‌ی ترکیه و آزربایجان شمالیو کردها در ترکیه) در راستاء گرفتن ابتکار عمل از کشورهای فوق تاکید خاص شده است.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram