/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » اورمو غرق در لجنزار افکار تکبر و خود خواهی..
22 May 2006 Güney Azərbaycan

اورمو غرق در لجنزار افکار تکبر و خود خواهی..

اوغوز تی وی:جریان انتخابات شورا باعث پدیدار شدن خیل عظیمی از کاندیداهای مختلف العقیده در این نقطه آزربایجان بزرگ شده است.کاندیدا هائی از طیف اصلاح طلب، اوصول گرا ، هویت طلب..
و در این گیر و دار چه لیستهائی از این نامزدها که بیرون نتراویده است. که در اینجا بنده تنها به هویت طلبها بسنده خواهم کرد.
در این ایام که در آخرین ساعات پایانی آن قرار داریم،نقاط قوت و نقاط ضعفمان خالی از حکایت نمیباشد.
تصویر پوسترهای شهر نشاءت از وجود طلعلو رو به فزون هویت طلبی است..با مشاهده جملات تورکی و آقایان و خانمهائی که مزین به لباسهای زیبای تورکی هستند نشان از بالارفتن عرق آرربایجان دوستی و عشق به خاک مقدس آزربایجان میباشد … باشد که در این مانور انتخاباتی، کاندیداهائی بودند که این مسیر را برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه خود، مورد سوء استفاده قرار دادند.. ولی حتی خود این امر نیز بازتاب هویت طلبی جامعه بزرگ اورمو را می تاباند. در داخل همین جملات پرقوت، نقاط ضعفی به اسم جاه طلبی و تکبر وجود دارد… که چشمان برخی هارا کور کرده،و دستاویز سایر جربانهای سیاسی نموده است..که باعث فراموش شدن سرنوشت اورمو خواهد شد…جاری شدن پولهای ناپاک به جیبهای بعضی ها باعث مدیون شدن آنها در آینده خواهد شد..و چشم بسته و دست بسته در اختیار برخی ها قرار خواهند گرفت..
در این میان فعالان ملی و مدنی سر شناسی بودند که دانسته و ندانسته برخی هارا که مورد صلاح دید ملت غیور اورمو نبود حمایت نمودند گاهی در این لیست و گاهی در لیست دیگر..
و این نشانگر آن است که جریان هویت طلبی در آزربایجان تجارب زیادی میخواهد انسانهای فرهیخته و دانا و بدون قیمت فراوانی برای جریان هوبت طلبی آزربایجان علی الخصوص شهر اورمو لازم است.

اما در نهابت ملت تورک و غیور اورمو باید بیدارتر از هر زمان دیگر باشد. در این جریانات باید بزرگان حرکت هویت طلبی از عزت نفسی والا برخوردار باشند وبرای دست به دست کردن سرزمینمان به فرزندانمان و برای صدور یک لیست واحد متشکل از انسانهایی که قلبشان به آزربایجان می تپد.. از دل و جان و مال خود مایه بگذارند…چرا که مهر به وطن از ایمان والاست.
والسلام..

《ایتگین》…

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture