/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » اولين ديپلمات زن ، يك تورك آزربايجانى

اولين ديپلمات زن ، يك تورك آزربايجانى

اوغوز تی وی:در تاریخ آذربایجان و دنیای شرق،اولین دیپلمات زن،سارا خاتون مادر اوزون حسن فرمانروای آق قویونلوها است.
سارا خاتون در ایل باییندیر (یکی از طوایف اوغوز) به دنیا آمده است.وی بعنوان یک دیپلمات،خدمات بزرگی به دولت ترک آق قویونلو در راستای نظام بخشیدن به سیاست های دولتی انجام داده است.

وی در تمام حیطه های دولتی کمکهای فراوانی به پسرش اوزون حسن فرمانروای دولت آق قویونلو نموده است.در روابط دیپلماتیک دولت آق قویونلو نقش سارا خاتون درخور توجه و بسیار بزرگ است.
اوزون حسن موضوعات سیاستهای خارجی را با وی مشورت مینمود و دیدارهای بسیار حساس دیپلماتیک را به وی محول میکرد.
او با بسیاری از دیپلماتهای دولتها و همچنین با حاکم تیموریان ابو سعید و سلطان محمد دوم امپراطور عثمانی دیدارهای دیپلماتیک داشته است.
از فعالیتهای سارا خاتون بعنوان یک دیپلمات میتوان به دیدارهای دیپلماتیک وی با سلطان محمد دوم امپراطور عثمانی در 1461 اشاره نمود که منجر به صلح یاسسی چیمن yassıçimen گردید.این صلح از اولین توافق هایی بود که توسط سارا خاتون با دولتمردان دیگر به امضا رسید.
سارا خاتون در دیدارهای دیپلماتیک هئیت آق قویونلو با حاکم تیموریان ریاست هئیت را بعهده داشته و مسئول هئیت مذاکره کننده بود.
سارا خاتون بعنوان دیپلماتی با استعداد در اروپا نیز مطرح بود و دولتهای اروپایی وی را از نزدیک میشناختند به گونه ای که سفرای اروپایی مخصوصا سفرای وندیک برای دیدار با سارا خاتون و مذاکرات پنهانی با وی و بیان خواسته هایشان دستورات ویژه ای دریافت کرده بودند.
سارا خاتون علاوه بر اینکه یک دیپلمات و یک شخصیت دولتی برجسته بود یک فرمانده نظامی عالی نیز بود،هوش و فراست وی باعث میشد بتواند در لحظه های حساس تصمیمات بسیار مناسبی اتخاذ کند.
سارا خاتون یک زن شرافتمند،یک دیپلمات عالی و زنی با استعدادهای نظامی بود.
روحش شاد
 زن دیپلمات
Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture