/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » به همه هویت‌های جعلی ساخته شده توسط پان ایرانیست‌ها( ایرانی, آذری, ترکزبان,ترکتبار,ترک ایران,قوم و اقوام ایرانی , اقلیت ) نه بگویم
به همه هویت‌های جعلی ساخته شده توسط پان ایرانیست‌ها( آذری, ترکزبان ,ترکتبار,ترک ایران,قوم و اقوام ایرانی , اقلیت ) نه بگویم

به همه هویت‌های جعلی ساخته شده توسط پان ایرانیست‌ها( ایرانی, آذری, ترکزبان,ترکتبار,ترک ایران,قوم و اقوام ایرانی , اقلیت ) نه بگویم

اوغوزتی‌وی:قدم اول برای آسیمیلاسیون, ایجاد هویت‌های جعلی بجای هویتهای ملی‌ ملل تحت اشغال در ایران تحریف تاریخ و انکار حقیقت و واقعیت هست !گرچه این شیوه امروز در عصر تکنولوژی و ارتباطات و اینترنت کارآیی ندارد و فریب ملل و ایجاد فضای جهالت, دیگر ممکن نیست.اشغالگران فارس از ۹۰ سال  قبل تا بدین روز, برای آسان سازی پروسه‌های آسیمیلاسیون و کنترل ملل تحت اشغال, برای آنها هویت‌های جعلی ساختند .شوونیستهای فارس با جعل تاریخ و ادعاهای دروغین خود را صاحب وطن‌های ملل غیر فارس(ایران) نامیده و وارثین صاحبان اصلی آن را مهاجر و متجاوز می خوانند.

با کمی نگرش به گذشته و ورق زدن تاریخ این جغرافیا کنونی خواهیم دید که، امپراطوران تورک در این جغرافیا به همه ملل خدمات ارزنده‌ای داشتند و در عکس نزدیک به ۹۰ سال است که تمام ملل این جغرافیا ( تورک – عرب – بلوچ و غیره ) توسط حاکمان وقت از حقوق اولیه و انسانی خویش محروم شده اند.جالبتر آنکه رژیم در خدمت راسیزم فارس و حتی به اصطلاح روشنفکران سیستم پان ایرانیزم, برای کوچک شمردن سایر ملل به صورت بی‌شرمانه به جای ملت تورک (یا ملت عرب,بلوچ ,تورکمن, لًر ,گیلک…) از واژه قوم و یا اقلیتهای قومی استفاده میکنند !هویت‌های ملی‌ آنها‌را مدام انکار یا تحقیر و مسخره میکنند و حتی زبان آنها را لهجه, ملیت و هویت تورکشان را ملیت ایرانی, آذری, ترکزبان,ترکتبار,ترک ایران,قوم و اقوام ایرانی , اقلیت ..خطاب میکنند.

?وطن جعلی ایران :

آزربایجان جنوبی از ۱۵ دسامبر ۱۹۲۵ با کار آمدن رژیم شاه فارسی وتشکيل ایران قلابی  تا به امروز زیر اشغال ایران  می‌باشد.پس از سال ۱۹۲۵ و لغو کشور ممالک محروسه قاجار و تشکيل دولت باسمه‌ای و  قلابی ايران توسط رضا پهلوی, آزربایجان جنوبی به زور سرنيزه به کشور شاهنشاهی ايران الحاق گرديد.با شروع حکومت دست نشانده رضا پالاني امپراتوری ممالک محروسه به شکل جغرافیایی چندین ملته دربست در اختيار انگليس و آلت دست فارس ها قرار گرفت. نام دولت ايران برای اولين بار در سال ۱۹۳۶ توسط به اصطلاح مجلس ملی رضاخان تصويب شد.

 

?اشغالگران فارس ادعا می کنند “ایران” اسم فلات نبوده بلکه وطن فارس‌ها بوده که علاوه بر ایران امروز, حبشه عربستان, بحرین, افغانستان, آزربایجان, گرجستان ,عراق, تورکیه… هم جز آن بوده و امروز هم است.در حالی‌ که فلات یا نَجد در زمین‌شناسی و دانش‌های زمین به جایی  می‌گویند که همواره دارای زمینی تخت و پهن باشد.یا مانند کلمه تورکی “آران”, که به زمین‌های تپه دار و دشت‌ها بلندی میگویند که هم در آزربایجان شمالی هم در آزربایجان جنوبی “آران” فراوان است (ایرانی‌ این کلمه “آران” را هم رنگ فارسی زده ایرانیزه کرده اند) فلات ایران هم از قدیم اسم زمین‌شناسی اقلیمی است که فقط قسمتی از کویر لوت و بخش‌های از افغانستان از نظر اقلیمی فلات ایران نامیده میشد مانند فلات تبت – یا قفقاز که اسم کشور نیستند و نامگذاری اقلیمی جغرافیایی بر منطقه است انگار بگوییم کشور قفقاز )

“فلات ایران”اولین بار در ذهن مالاخولیایی فردوسی  وطن فارس‌ها آرزو میشود . چنگیز خان هم در اداره امپراتوری خود از اسم‌های اقلیمی استفاده کرده و برای اولین بر قسمتی از امپراتوری مغول که فلات ایران هم جز آن بود با همین نام اداره شده است ولی‌ هیچگاه به اسم کشور و یا وطن فارس‌ها نبوده است و حتی در ذهن متعفن فردوسی‌ ، ایران فقط قسمت های منطقه فارس نشین ایران امروزی و قسمت‌های افغانستان بود که دائماً در شاهنامه با تورانی‌ها در جنگ بود ودر خیال خود با فانتزی “رستم “تورانی‌ها را شکست میداد )

شونیست‌های فارس (شونیست :توسعه طلب و کشور گشاها)ادعا می کنند “ایران” با همین مرزها ( نه کمتر حتی بیشتر ) ۲۵۰۰ سال پیش بوجود آمده (نه۹۰ سال پیش) و با بیشرمی و تحریف تاریخ بشریت و ملل  منطقه ,سومر ها، ایلام ها، قوتی ها، اورارتوها وغیره  که بیش از ۸۰۰۰ سال مدنیّت و تاریخ در این جغرافیا ها دارند را انکار می‌کنند و ادعا میکنند آزربایجان,بلوچستان, الاحواز و تورکمنستان و …وطن‌های ملل غیر فارس جز مهریه فارسهاست وملل ساکن آنها ایرانی‌ اند (هویت و وطن جعلی ایرانی‌ =با ملیت آریایی )و یا ادعا می کنند ملل مهاجرند !

حتی در تاریخ جعلی ۲۵۰۰ ساله که برای هویت جعلی ایران-آریایی جعل شده, ۲۰۰۰ سال آن تاریخ جعلی دست تورکها و عرب‌ها,۳۵۰ سال یونانیان‌-افغان‌ها – مغول ها، .دست بوده و فارس‌ها با اینکه برای این حقیقت اسناد کافی‌ و مدارک مستند وجود دارد, ولی با شارلاتان بازی (حتی امروز در قرن ۲۱ عصر ارتباطت و اطلاعات) تاریخ حاکمیت و ملیت ملل منطقه را تحریف و یا انکارمیکنند. آنها را بصورت مهاجر و متجاوزمیخوانند و یا اگر توانستند داشته‌های آنها را به نام خود “ایران-آریایی” تحریف و جعل میکنند.

 

این در حالی است که نام جغرافیای کنونی که امروزه ایران نامیده میشود با مرز‌های متفاوت گاهی بزرگترگاهی فقط بخشی از جغرافیایی امروز را شامل شده و قبل از حاکمیت ترکان قاجار بنام امپراطوران و حاکمان وقت ( صفویها- خوارزمی ها- سلجوقیان – غزنویان- آق قویونلو – قارا قویونلو – افشاریان – قاجارها- آتابکیان – جلالیان- ..) و نهایتا در زمان حاکمیت تورکان قاجار بنام ممالک محروسه قاجار شناخته میشد .
اما بعد از پایان حاکمیت  امپراطوری تورکان قاجار در جغرافیای کنونی و روی کار آمدن مزدوران پهلوی اسم جعلی “ایران” و همچنین استفاده از کلمه های نامفهوم “ایرانی‌” و”ملت ایران” با هدف یکسانسازی ملل به نفع راسیزم فارس و آسمیله کردن سایر ملل در این جغرافیا اصطلاح غلط”ملت ایران” بر مللهای این جغرافیا تحمیل شد.سرزمينهاي تحت حاکميت امپراتوری قاجار “ممالک محروسه قاجار” ناميده ميشد و از چهار مملکت مستقل و کاملا خودگردان، آزربایجان؛ خراسان , آزربایجان, الاحواز  تشکيل شده بود.

 

?هویت‌ جعلی “ملت ایران” و هویت ساختگی “ملیت ایرانی‌”
واژه “ملت ایران ” و هویت ساختگی “ملیت ایرانی‌”موضوع مورد بحثی است که در ادبیات سیاسی و فرهنگی جغرافیای امروزی موسوم به ایران بکار برده میشود، و به اشتباه ملتی بنام “ملت ایران” را از رسانه‌ها و حاکمان این جغرافیا می بینیم و میشنویم.  

ملت تعریفها زیادی دارد ولی در حقوق بین‌المللی امروزی ملت جمعی‌ از انسان هست که با پارامتر‌های مشترک ملی کنار هم زندگی‌ می‌کنند.ملت يك واحد بزرگ انساني است كه اصلی‌ترین مشخصه آن  يك فرهنگ ملی و يك تاریخ ملی مشترك است که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و بر شالوده اشتراک سرزمین و وطن ملی, اقتصاد ملی,  تاریخ ملی,زبان و فرهنگ ملی و مشترک استوار است. عامل پیوند آن فرهنگ, آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق با آن واحد پدید می‌آید.
?فرهنگ ملی‌ :
فرهنگ ملی, مجموعه اي از باورها و پندارهاي ارزشي است كه در آداب و رسوم،تراژدی‌ها و عید‌ها، زبان، ادبيات، مذهب، و ساير ميراث هاي فرهنگي تجلي مي يابد و و روي هم رفته بر خلق و خوي مردم اثر مي گذارد.فرآيندى است که از راه آن در يک گروه انساني يا طبقه اجتماعى معين زبان، باورها، تصورات،طرز پوشش , پسندها، دانستنى‌ها، چيره دستى‌ها و انواع عرف‌ها دست به‌دست از شخصى به شخصى و از نسلى به نسلى ديگر منتقل مى‌شود.
?زبان ملی‌ :
زبان دیگر پارامتر تعیین کننده در تشکیل شدن ملت است زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری بوده که توسط انسانهای متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار برده می‌شود. زبان مشترک برای ملت بودن الزامی و یکی‌ از پارامتر‌های اصلی‌ ملیت را تشکیل میدهد ولی‌ تشکیل دهنده همه پارامتر‌های ملت  نیست. مثلا یهود‌ها که ملیت‌های متفاوت دارند ولی‌ از نظر دینی ملت شده اند باز برای خود زبان مشترک دارند.
به نظر صاحبنظران “زبان مشترک به تنهایی نمی‌تواند دلیل بر هویت ملی مشترک و تعریف یک ملت باشد، چرا که نمونه‌های عینی بسیاری نیز وجود دارند که اﺛبات کننده این نظریه است و چه بسیارند مردمی که زبانی مشتُرک دارند ولی خود را از هم جدا و متعلق به هویت و ملیتی متفاوت می‌داند. انگلیسی زبان‌  بویژه در انگلیس  بزرگ و ایرلند است.  پورتیش زبان ملت پرتغال و اسپان  زبان ملت اسپانیا،در اثر استعمار و آسیمیلاسیون  امروزه زبان بیشتر ملل آمریکا جنوبی هم هست ولی‌ ملل هیچ کدام  هم ملت نبوده و نشده اند.

?وطن ملی‌ :
وطن ملی‌ یکی‌ اساسیترین پارامتر تشکیل دهنده ملت است .جغرافیایی مشترک جمعی‌ از انسان‌های هم فرهنگ ,هم زبان در سال‌های طولانی و داشتن مام میهن و حس وطن داری مشترک انسان‌ها, یکی‌ از پارامتر‌های تشکیل دهنده ملت است. از جمله ویژگی‌های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک است و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین.
آزربایجان ۷۰۰۰ سال است که وطن تورک هست و این اراضی‌ جز ۱۰۰ سال اخیر آثاری از ملل دیگر (نه مهاجران اقلیت) در خود ندارند.!بجز اشغالگری ارمنی‌ها از سال ۱۸۱۳ و مسکون شدن آنها در ایروان بدست روس ها  ! و امروز مسکون شدن کرد‌های مهاجر بدست فارس ها در آزربایجان جنوبی.

?اراده‌های ملی‌ :اراده ملی‌ و در کنار آن حس‌ها و تراژدی‌های ملی‌ هم یکی‌ از پارامتر ‌های تاثیر گذار در ملت شدن جمعی‌ از انسان هست است،که بیشتر این اراده ملی‌ در طول تاریخ خود در ایجاد دولت‌های ملی‌ و یا حتی قدرتمند در شکل امپراتوری دیده میشود.
ملت تورک در جغرافیایی ملی‌ خود آزربایجان در سیر تاریخ طولانی نه تنها ده‌ها دولت ملی‌ بنا نهاده بلکه دها امپراتوری بزرگ و طویل مدت هم از خود به تاریخ داده است.

یهودی‌ها وقتی‌ دید‌ند برای ملت کامل شدن به وطن و دولت هم نیز دارند,اسرائیل را بنا نهادند.عشیره مهاجران کرد تاحالا نتوانسته اند پروسه ملت شدن را بگذارند, حتی نتوانسته تاکنون زبان مشترک کردی یا فرهنگی خاص  مشترک بین ایل‌ها و طایفه‌های خود ایجاد کند و یا یک نیمچه دولتی برای خود دست پا کند,حتی با کمک ده‌ها دولت غرب و شرق و نوکری در جهت تامین منافع آنها.
در قرن ۲۱ مهاجران کرد با سؤٔ استفاده از شیوه یهود ها سعی‌ در این کار را در اراضی‌ تورک‌های تورکیه – آزربایجان تورکمان الی شرقی‌ (کرکوک) و غربی (حلب )کرده  برای خود وطن و همچنین نیمچه دولتی بر پا کنند. جمهوری مهاباد در سال ۱۳۲۴ هم یک جمهوری خودمختار تابع به وزارت داخلی‌ حکومت ملی‌ آزربایجان بود و این حکومت ملی و فدرال بدست پیشه‌وری و یارانش برای کرد‌ها بعنوان اقلیت در دولت آزربایجان فراهم شدو دولتی مستقل نبوده و اختیارات مالی و فرهنگی فقط در شهر مهاباد توسط والی‌ آن قاضی محمد که یک عضو کابینه حکومت ملی‌ آزربایجان بود اداره میشد و از نظر سیاسی کاملا به تبریز وابسته بود. در عراق هم این امکان را آمریکا برای آنها در در سال ۲۰۰۳ فراهم آورده شد. (باید دقت کرد که یهودها قبلا از سرزمین خود یا رانده شده بودند(قرآن سوره لوط) یا با اشتباه خاک به عرب‌ها فروخته بودند(تاریخ عثمانی). یهودها به سرزمین ۳۰۰۰ ساله خود باز گشتند هرچند با ظلم!. اما کرد‌های کُلی‌ از لحظه آغاز مهاجرتشان از هندوستان در سرزمین‌های تورک جایی‌ نداشته اند.)

 

با توجه به تعاریف, آیا ملتهایی که در جغرافیای امروزی موسوم به ایران (تورکها، عربها، فارسها، بلوچها و..) طبق تعریف فرهنگ از یک فرهنگ معین و مشخص برخوردارند ؟ جواب منفی است
 آیا زبان تورکها، عربها، فارسها,بلوچها همه یکی است ؟ باز جواب کامل روشن و واضح است نه!. بنا به نظر زبانشناسان،زبان تورکی جزء شاخه‌های التصاقی است در حالی که فارسی جزء شاخه‌های هندو- سامی است,که قبلا به اشتباه هندو-اورپایی نامیده میشد ولی‌ با منتفی شدن مسئله نژاد از علم جامعه شناسی‌ و علم بیولوژیک و افشا شدن هویت جعلی “نژاد آریایی “،زبان فارسی توسط زبان شناسان بین الملل- بعنوان شاخه زبان‌های هندو -سامی و به عنوان ۳۳مین لهجه عربی‌ شناخته شد.
اگر ملتی بنام ملت ایران داشته باشیم آیا زبانی بنام زبان ایرانی داریم تا ملتی بنام “ملت ایران “داشته باشیم!؟

مثلا ملت تورک= زبان تورکی
ملت عرب = زبان عربی
ملت آلمان = زبان داچ
بلوچ =بلوشی
ملت فارس = زبان فارسی
ملت ایران = زبان !؟ 

با توجه به تعاریف و مشخصه‌های ملت توسط  اندیشمندان حقوق بین الملل وصاحبنظران علم جامعه شناسی‌ استفاده از کلمه “ملت ایران” و هویت ساختگی “ملیت ایرانی‌”کاملا یک اشتباه محض است چرا که ملل موجود در جغرافیای امروزی موسوم به ایران مثل ملت تورک آذربایجان هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ زبانی، و حتی باورهای اجتماعی با دیگر ملل موجود در جغرافیای امروزی موسوم به ایران تفاوتهای اساسی دارند.حتی از نظر دینی و مذهبی هم چند گانگی فراوانی‌ در جغرافیا ایران باسمه ای است و نمیتوانند برای فریب  هم که شده در ظاهرهم از تئوری دینی  یهود ها  برای ملت شدن , سو استفاده کنند.

خمینی  با شعار” اسلام و برابری” سعی‌ کرد ملل را فریب دهد ولی‌ طولی‌ نکشید ملل تحت اشغال فهمیدند که این هویت ساختگی هم کارساز نیست! حتی ملل هم دین و هم مذهب در ایران هم اختلاف‌ها و تفاوت‌های فاحشی دارند . ملل فهمیدند کشور موسوم به ایران با ۷۵% جمعیت غیر فارس و غیر ایرانی‌ ظرفیت و پتانسیل ندارند! چون اولین قدم برای دموکراسی در زندان ممالک موسوم به ایران ، آزاد گذاشتن ملل تحت اشغال و دادن حق تعیین سرنوشت ملل، استقلال ملی‌ ، بدست گرفتن حقوق مل ملل بدست خود ملل است.ولی‌ فارس ها با ایدئولوژی شونیستی و اشغالگری هیچگاه این حقوق را به ملل غیر فارس باز پس نخواهند داد چون تاریخ ایرانی‌, هویت ایرانی‌ بر پایه‌های انکار ملل تحت اشغال و استعمار و استثمار ملل غیر فارس گذاشته است و فارس‌ها نه از تحریف‌ها دروغ‌های خود عقب خواهند نشست نه از تاراج و ثروت‌های ملل که از وطن آنها به نام ایرانی‌ چپاول می‌کند.


?هویت‌ جعلی  قوم و اقوام ایرانی‌:اقوام ایرانی‌ یک هویت جعلی است،دست ساخته اشغالگران فارس و پان ایرانیستها جهت کنترل ملل تحت اشغال غیر فارس !
قوم در اصل یک کلمه‌ای عربی,به معنی خویشاوند است !

?در درجه اول با قوم نامیدن ملت‌های تحت اشغال رایک جزئ تشکیل دهنده از هویت جعلی “ایرانی‌” معرفی می‌کند.وقتی‌ میگویند ‌”قوم ترک ایران “! ,تورک را خویشاوند ملت ساختگی ایرانی‌ و یک جزئ تشکیل دهنده از هویت جعلی “ایرانی‌” معرفی می‌کند.آنرا نه یک ملت کامل و مستقل بلکه جز تشکیل دهنده ه آریایی معرفی می‌کند. خود واژه “نژاد “هم بحث علمی‌ ندارد و از سال ۱۹۵۵ از نظر علم بیولوژیک ,واژه “نژاد ” منتفی شده و فقط در علم جامعه شناسی‌ برای مبارزه با افکار پوسیده و باقی‌ مانده که به نژاد نژاد پرستی و خون عقیده دارند مقوله باز مانده است. (مثل افکار پوسیده فارس‌ها که حتی نمیدانند از نظر علمی‌ نژاد منتفی شده است,چه برسد به نژاد آریائی که در اوایل قرن ۱۹ توسط آلمان‌ها ایجاد شد و رضا پالانی به آن‌ رنگ فارسی زد, بزور و با تحریف مضحک آنرا وارد تاریخ ملل دربند کرد و به خورد خود فارس‌ها هم داد که در نتیجه یک جامعه مریض و روانی‌ نژاد پرست فارس بوجود آمد که امروز این جامعه مریض نه خود را قبول دارد نه‌ دنیا را نه حتی اجداد خود افغان ها را هم از خودمیدانند. )

?در درجه دوم با قوم نامیدن ملت‌های تحت اشغال حقوق ملی‌ آنها  از جمله حق حاکمیت ملی‌ و استقلال ملی‌ و ….دیگر حقوق ملی‌  , را بعنوان یک ملت کامل و تکامل یافته به راحتی انکار ‌می‌کند .

تاریخ مشترک و هفت هزار ساله تورک‌،فرهنگ تورک، جهان بینی‌ تورکی، آداب و سنن تورکی – زبان تورکی – موسیقی تورکی – لباس مشترک تورکی، داشتن میل جمعی به حاکمیت ملی در تاریخ و امروز و حتی داشتن تجربه دولتمداری ملی… همه و همه پارامتر‌های تشکیل دهنده ملیت تورک هستند !
اخیرا بعضی‌ از نئو پان ایرانیست‌ها ادعا دارند که: “ما به اقلیت‌های ملی ایرانی‌ قوم و اقوام ایرانی‌ می‌گوییم نه برای انکار ملیت آنها !” در مقابل این ادعا مضحک باید پرسید اقلیت کیست ؟ چرا آمار اتنیکی و ملی‌ را در ایران آشکار نمیکنید ؟ آیا به جمعیت ۳۵ میلیونی ملت تورک که از نظرآمار جمعیتی در این جغرافیای امروزی موسوم به ایران، حتی بیشتر از ملت فارس هستند میتوان اقلیت و یا قوم گفت !؟؟

?هویت‌ جعلی آذری :

شوونیستهای فارس با کتمان آثار تاریخی قدیم و جعل هویت آذ- اَر (قهرمان آذ) و آذ-اَر- ی (ی نسبت ,که بعدها توسط نویسندگان عرب به آذ – اَر اضافه شده است) را به زبان پهلوی پیوند زده و ادعا می کنند که: زبان قدیم آذربایجانیها, پهلوی شاخه‌ای از زبان فارسی بوده وآزربایجانی ها آذری, قومی (خویشاوندی )از نژاد موهوم آریایی هستند.آذری:پهلوی زبان آریایی

?هویت‌ جعلی ترکزبان :
بنا به تحریف تاریخ و واقعیت پان ایرانیست‌ها ادعا می کنند :” تورک‌های وحشی و مغول‌ها  به وطن پارس‌ها “ایران” حمله کردند . عده‌ای از ایرانی‌ الصیل‌های آذری, در آذرابادگان  و زبانشان تغییر کرد آسیمله شدند  و ترکی  به آزربایجان تحمیل شده است. ملیت و آداب سنن و جهان بینی‌ آذریها, ایرانی‌-آریایی است اما فقط گویش و زبان‌شان تا قسمتی‌ نزدیک به ترک شده است .”
شوونیستهای فارس با فارسیزه کردن و رنگ لعاب “ایرانی‌” زدن به وطن ملت تورک آزربایجان ,آنرا به اذرابادگان تحریف و آنرا جزئی از وطن فارس‌ها و آریایی‌ها میخوانند. در ادامه این ادعای دروغین خود گاه می گویند : “چنگیزخان زبان آذربایجان را تغییر داده و گاه تبلیغ می کنند که شاه اسماعیل صفوی به آذربایجان ترکی آورده است . یا باز هم می نویسند که; امپراتوری عثمانی طی دو هفته اشغال تبریز زبان آذربایجان را تغییر داده ترکی کرده است. “(آسیمیلاسیون با امکانات آن زمان – زبان مغول چه ربطی‌ به ترکی‌ دارد خود ۲ بحث مفصل اند)
 

?تورک‌های آزربایجان با معرفی کامل در دنیا (بجز ایران) به عنوان تورک آزربایجان یا ملت تورک در آزربایجان یا Azeri Turks تورک آذری (آذری مخفف آزربایجان نه به معنای ملیت جعلی که به تورکان ساخته اند)  شناخته می‌شوند.همانطور که اشاره کردیم زبان تورکی‌ فقط یکی‌ از پارامتر‌های تشکیل دهنده ملیت تورک هاست نه همه تعریف ملیت تورک ! تاریخ تورک‌,فرهنگ تورک,جهان بینی‌ تورک، آداب و سنن تورک،زبان تورکی، موسیقی تورک،لباس تورک .. همه و همه پارامتر‌های تشکیل دهنده ملیت تورک هستند !هرکسی تورکی‌ حرف بزند حتما تورک نخواهد بود.مانند خامنه‌ای و یا مانقوردانی که خود را ایرانی‌ مینامند ولی‌ ترکی‌ بلدند حرف بزنند.  

?هویت‌ جعلی ترکتبار :
شوونیستهای فارس با جعل تاریخ و ادعاهای دروغین خود می گویند : ” تورک‌های وحشی و مغول‌ها  به وطن پارس‌ها “ایران” حمله کردند . عده‌ای از ایرانی‌ الصیل‌های آذری, در آذرابادگان  و زبانشان تغییر کرد آسیمله شدند  و عده ای از مهاجران ترک (تورک) و مغول به فرهنگ ایرانی‌ ها مجذوب شدند(بخوانیدفرهنگ فحاشی و شارلاتان بازی و دروغ) و به تبار خود باز نگشتند.به همین خاطر آنها مهاجران ترکتبارند که ملیت ایرانی‌ گرفتند.”
اشغاگران فارس با بیشرمی صاحبان اصلی‌ این جغرافیا را مهاجر، متجاوز،برده و غلامهای وارداتی‌ برای فارس‌ها معرفی می‌کنند.

 

?هویت‌ جعلی ترک ایران :در نظر اشغال گران اگر هویت‌های جعلی “ترکزبان,” ترکتبار”,”آذری” برای پروسه آسیمیلاسیون کارساز نبود برای کنترل استقلال خواهی‌ ملت اسیر تورک آزربایجان, از یکی‌ از پارامتر‌های ملیتی تورکان آزربایجان,سو استفاده کرده و گویا هویت آنها‌ در ظاهراً قبول کرده اما وطن تورک‌های اسیر”آزربایجان”را با وطن جعلی تازه تاسیس (کشور ۹۰ساله ) “ایران” عوض می‌کند .
بجای “تورک آزربایجان “,”تورک ایران” بکار برده میشود .این هویت جعلی شاید از طرف شونیست‌های فارس و پان ایرانیست‌ها رد شود ولی‌ از طرف نئوپان ایرانیست‌ها اخیرا زیاد استفاده میگردد . هدف نئوپان ایرانیست‌ها این است که برای جلو گیری از متلاشی شدن ایران و برای دوباره دربند کشیدن ملل و فریب دوباره ملل سعی‌ دارند با بزک دموکراسی‌ایران برای همه ایرانی‌‌ها -برابری ملل و اقوام ایرانی‌, ظاهرا مقابل ملل خود را  تسلیم شده نشان دهند,در ظاهر با  قبول ملیت و هویت ملل دربند وبازی با کلمات ,گویا  بعضی‌ از خواست‌های ملی‌ ملل را به رسمیت میشناسند ولی‌ در عوض خواست  وطن دوستی ملی‌  آنها را با زندان ایران عوض می‌کند.
۹۰% نئو پان ایرانیست‌ها از افراد منصوب به ملل غیر فارس هستند که  در اصل یا مانقورد و آسیمیله شده هستند یا با تفکر چپ گرایی مام میهن ملل را ( مام میهن تورکان را درقشقائیستان – تورکمنستان – آزربایجان)  به نفع “ایران” سعی‌ می‌کنند از بین ببیرند و یا خود افراد رژیم  آخوندی فارس هستند که با این اصطلاح سعی‌ در کنترل و شقه کردن حرکت‌های ملی‌ ملل را دارند.

(هویت‌ جعلیترک نشین : ترک نشین هم هویتی است که اواخر زیاد می‌شنویم که در ایران به مناطقی اطلاق میشود که ساکنانی مسکون شده اند.
منظور از “…نشین” در ایران چیست؟ آیا مفهوم گنگ کننده ندارد!؟
سیوق بولاغ با جمعیت نسبی‌ اکثریت کرد مهاجر, بقول بعضی‌‌ها کرد نشین جز کردستان جعلی است ؟ خاک آزربایجان است یا ؟
همچنین تهران !تهران تورک نشین است یا شهر تورک و جز اراضی‌ آزربایجان ؟ -بحث مفصلی دارد )

?میلیت : تورک
?دیل : تورکچه
?وطن: آزربایجان

آردا اورمو بیلی آنکارا ژانویه ۲۰۱۸

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture