/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » دریاچه ی اورمیه آبروی تورک است! نباید بخشکد/ بولود مرادی
دریاچه ی اورمیه آبروی تورک است! نباید بخشکد/ بولود مرادی آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

دریاچه ی اورمیه آبروی تورک است! نباید بخشکد/ بولود مرادی

اوغوز تی وی:دریاچه ی اورومیه برای من چیزی فراتر از ” قیزیل اوزن یا آراز” است. چون به اعتقاد من با قانون تبدیل اندیشه به انرژیهای مادی و فرآیند نظریه ی انقلاب همراستا است. . به باور من اورمیه در مقام یک ” ایده یا یک امر فکری “همان نیروی افکاری است که توان تبدیل به انرژی مادی برای ایجاد تغیرات اساسی در وضعیت حرکت ملی را دارد. و از سوی دیگر شبیه ترین پدیده است به ملیت و زبان ما.چرا که اورمیه همزمان از درون و بیرون در خطر مرگ و تصاحب قرار دارد! ازین رو نمادی از زبان مادری و ملیت فرهنگی_ اجتماعی ماست: خط قرمز ما!!
اورمیه از درون با خشکاندن تدریجی دریاچه در معرض مرگ قرار دارد. همانطورکه زبان مادری و ملیت تورک در ایران با نابودی و استحاله دست به یقه است.
اورمیه از بیرون توسط اکراد زیاده خواه که به دنبال تشکیل نقشه ی موهوم کوردیستان بزرگ هستند تهدید به تصاحب میشود. همانطورکه زبان و ملیتمان از بیرون با حملات حاکمیت و نهادهای دولتی یا خصوصی و جمعها و تشکلات اتنیکی در راستای نقشه ی ” پان فارسیزم آمیخته به دین یا بدون دین” دست به گریبان است( باید دقت کنیم که اکنون علیرغم تسلط تشیع در حاکمیت، به هر دلیلی، در قبال ملیتهای محروسه ی ایران همچنان پانفارسیزم و رویالیزم پهلوی حاکم است!!!! )
اورمیه دیگر نماد و مجاز و استعاره ای برای ” تورکجه و تورکلوک” نیست. دقیقا خود آن است. اورمو صورت سرخ تورک است..و دریاچه آب_روی ما!!! نباید برود..
نباید بخشکد…

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture