/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » سیاست غیر اخلاقی یعنی خود زنی سیاسی.

سیاست غیر اخلاقی یعنی خود زنی سیاسی.

اوغوز تی وی:منافع غیرپایدار و گذرا که اکثرا توسط طیف وسیعی از تکنوکراتها و اپورتونیستها دنبال می شود، منافعی بخشی، کوتاه مدت و غیر تأثیر گذار در حیات دراز مدت ملی یک است. به همین دلیل است که در تاریخ معاصر تکنوکراتها جایگاه دائمی در معادلات تأثیر گذار سیاسی ندارند. تکلیف اپورتونیستها که مشخص است، آنها همانهایی هستند که سهمشان از حافظه تاریخی یک ملت جز بدنامی و نفرت نیست. هر سیاست ملی باید دارای اصول، اهداف و چشم اندازهای ملی، فراگیر و روشنی بخشی باشد تا بتواند پشتوانه مردمی را نه در اکنون و امروز که در گذر زمان نیز به همراه داشته باشد. این نقطه تلاقی و همپوشانی سیاست و اخلاق نام گرفته است. سیاست اخلاقی سیاستی است که بدور از جنجال های زود گذر سیاسی و اجتماعی، یک زندگی دارای شأن انسانی و بلند مدت را بدون هر گونه سرافکندگی و شرمندگی عمومی برای یک ملت به ارمغان آورد. گاهی بین صاف دلی و حتی حماقت با سیاست اخلاقی خلط مبحث صورت می‌گیرد. ولی متخصصان امر خود واقف هستند که سیاست اخلاقی آن نوع سیاستی است که سعی دارد با رفتارها و روشهای آبرومند و در شأن به اهداف خود دست یازد. اخلاق و همه جانبه نگری ملی بنیانهایی هستند که همواره باعث جاودانگی تأثیرات نهاد سیاست در یک جامعه ملی می گردد. در غیر این صورت حتی موفقیت های مقطعی و موقت در گذر زمان خود تبدیل به پاشنه آشیل جامعه شده و انباشت سرشکستگی و سیاه رویی اخلاقی عمومی خود عاملی برای رفتارهای خشن و اقدامات فاشیستی و انسان ستیز می گردد. سیاست بدون اخلاق یعنی تبدیل امر سیاسی به شمشیر دولبه ای که شاید در برابر دیگران (رقبا) موفق گردد، ولی قطعا باعث صدمات شکننده و تاثیرگذار و جدی بر بدنه جبهه خودی شده و اساس “فلسفه محق” بودن را که رمز مشروعیت بخشی هر جریان سیاسی است، را دچار بحران و عدم اقناع گری می نماید. سقوط امر سیاست به نخبه گرایی صرف و یا لومپنیسم کوچه بازاری نتیجه ای جز ویرانی ساختارها و بافتارهای اجتماعی و در نتیجه گسترش دغلکاری سیاسی چیز دیگری به همراه نخواهد داشت.به همین دلیل نباید مانورهای تبلیغاتی و تاکتیک های سیاسی دشمن فریب عینا در مورد جامعه ملی و جبهه خودی به کار گرفته شود و خط قرمز مرز دوست و دشمن مخدوش گردد. چرا که جامعه خودی نیز با انعکاس همین رفتار سعی در فریب و امتیازگیری از سیاستمداران خودی خواهد نمود. و این آغازی بر ماگازین گری و بی بنیانی و حتی بیهودگی نهاد سیاست و امر سیاسی گشته و در تندباد حوادث کشتی جامعه بی هدف و بی بادبان و بی مقصد اسیر آماج بلا و نابودی خواهد شد. از همین روست که سیاست منهای اخلاق را به یک بمب ساعتی می توان تأویل نمود که مشخص نیست کی، کجا و در دست چه کسی منفجر خواهد شد. آیدینلیق

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture