/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » شارلاتان بازی دیگر از ربع پهلوی: پارسیان در استادیومها “یاشاسین آزربایجان”بگویید تا آزربایجانیها را بدنبال خود بکشانیم
آقای پهلوی :آزربایجان صریح و پوست کنده سخن میگوید: کبوتر با کبوتر, آریایی با آریایی ,تورک با تورک

شارلاتان بازی دیگر از ربع پهلوی: پارسیان در استادیومها “یاشاسین آزربایجان”بگویید تا آزربایجانیها را بدنبال خود بکشانیم

اوغوزتی‌وی: ربع #پهلوی کاسه کوزه’ات رو جمع کن برو سره خودتو شیره بمال

آقای پهلوی اگر صادقانه بدنبال آزربایجانیها و اتحاد هستید اول پدر و پدر بزرگ خود را بعلت ۵۰ سال جنایات های جنگی ,فرهنگی,سیاسی و نسل کشی تورکان آزربایجان , به دادگاه بین‌المللی لاهه هلند شکایت کنید و حق خون پدران ما تورکان آزربایجان, را خانواده خود بخواهید ❗️

خون ۵۰ هزار تورک آزربایجان که بدست پدر شما نسل کشی شد وهرسال این نسل کشی  توسط شما ‌ به ایرانی‌ها تبریک گفته میشود❗️

⛔️آقای ربع پهلوی از پدر بزرگ خود شکایت کنید که نه با اتحاد بلکه با اشغال نظامی آزربایجان ،تورکان آزربایجان را به همراه چندین ملت دیگر (درکودتای کثیف ۳ اسفند ۱۲۹۹-ش با آلت شدن به دست کشور بیگانه انگلیس )به اسارت در آورد❗️
نه با اتحاد بلکه بااستعمارگری و اشغال گری وطن ملت‌ها را اشغال ، ملیت آنها را نفی کرده و جز ایران و ایرانی شناساند❗️

پدران شما وطنمان آزربایجان را تکه تکه کرده فارسیزه کردند به مهاجران پیشکش کردند❌پدران شما ملیت و زبان ما را نه تنها انکار کردند با تحقیر و آسیمیلاسیون به صورت سیستماتیک به نسل کشی هویتی تورکان آزربایجان دست زدند

⛔️از دست خود و خانواده خود بعلت پنجاه سال دزدی چپاول ثروتهای طبیعی آزربایجان و ملل دیگر شکایت کرده, محاکمه شوید ❗️

⛔️جناب ربع پهلوی, در سر اپوزیسیون ورشکسته عیران چهل سال ملت #تورک را انکار کردید تحقیر کردید اول خود را محاکمه کنید و به ملت شریف تورک آزربایجان حساب این همه دهان کجی‌ها را بدهید❗️

سیاست های پان ایرانیستی (اشغال گری) پدران شما و بعد آنها سیاست های پان ایرانیستی جمهوری اسلامی به ما یاد داد که: عیران -آزربایجان❗️ بودن یکی به معنای نابودی و انکار آن دیگری است وطن ما آزربایجان است نه ایران❗️ملیت ما تورک است نه عیرانی یا آریایی

🔷تورکان آزربایجان ۳ بار فدرالیسم را با #ایرانیها تجربه کرده و شکست سنگین خوردند یک بار هم بنام اسلام فریب ایرانی‌‌ها را خوردند ❗️

🔷تورکان آزربایجان هزاران کشته برای جنگ عیران عراق داد ! دیگر آزربایجان برای آزربایجان و استقلال ملی‌ ملت تورک قیام کرده و اتحادش با آزربایجان شمالی خواهد بود, نه با ایرانی‌هایی مثل شما که هنوز با ۲ رویی سعی‌ در فریب ملل دارید.شما هنوز با وقاحت به ملت تورک #آزربایجان ملت جعلی 《ایرانی》 میگویید🃏

🔷جناب پهلوی❗️ میدانید  شعارملت تورک آزربایجان بعد از فریب و شکت  حکومت ملی‌ از  پدر شما (از سال ۱۳۲۵ تا بدین روز )چیست ؟
♦️هرکسی ما را گول بزند خدا لعنتش کند اگر ما را دوبار گول زد خدا ما را لعنت کند اگر سومین بار گولمان زد خدا ما خائنین را محو کند .

⛔️شما میخواهید خائن سواری کنید ولی بجز اقلیت وطنفروش مانقورد کسی را نخواهید یافت که فریب شما را بخورد این خائنین خودشان در آزربایجان جا ندارند و نخواهد داشت مانقوردان و از خود بیگانه‌ها پیشکش شما!❗️

پدر شما به ما اموخت که هرگز به ایرانی‌ اعتماد نکنیم چون همانند پدر شما قول و وعده که سهل است, قرارداد رسمی‌ و بین المللی دو ملت را زیر پا گذاشته و از پشت به تورک ها خنجر خواهد زد.(قرارداد پیشه وری – مظفرفیرز خرداد ۱۳۲۵ بیین حکومت ملی‌ آزربایجان و دولت ایران)
در طی‌ ۹۰ سال, جمهوری اسلامی و اجداد شما با سیاست‌های اشغال گریانه پان فارسیستی – پان ایرانیستی و دشمنی‌های و حیله‌های کاملا منطبق و همسو با هم, سبب شد ملت تورک آزربایجان بیاموزد که فارس ها هر موقع به ما نیاز داشتند با چابلوسی تعهد‌ها داده و انرژی و پتنسیل ما را استفاده کرده و سپس با نجوانمردانه نه تنها از پشت میزنند بلکه برای محو ملت تورک و نبودی و صاحب شدن به آزربایجان هر جنایتی دست میزننند .

اگر قرار بود با دوشعار بتوانی ملت تورک را بدنبال خود بکشانی و استفاده ابزاری کنی که تا حالا کرده بودی ! چهل سال جمهوری اسلامی با این شعار و آلت کردن تمام ارزشهای دینی و ملی تورکان نتوانست در آزربایجان رخنه سیاسی کند❗️

⁉️ یعنی شما در چهل سال فعالیت به اصطلاح سیاسی و پان ایرانیستی خود حتی نتوانستی جو سیاسی موجود در جغرافیای موسوم به عیران را بشناسی❗️
🇦🇿🇦🇿🇦🇿
آزربایجان جنوبی فقط به استقلال ملی خود می اندیشد /نسل نوین و جوان آزربایجان فقط فقط استقلال ملی تورکان آزربایجان را میخواهد و یک سانتیمتر از این خواسته عقب نخواهد نشت! چه با رضایت شما چه بدون رضایت شما! چه با جنگ ⚠️

🔚نوع رفتار سیاسی شما و طرفداران تفکر پان ایرانیستی و حامیان تداوم اشغال گری ایرانی‌ در مناطق اشغالی از جمله آزربایجان جنوبی ، تعیین خواهد کرد که با جنگ این زندان ملل متلاشی شود, همانند یوگوسلاوی ❗️ یا دوستانه, عیسی به راه خود موسی‌ به راه خود ,همانند چک و اسلواکی

آزربایجان صریح و پوست کنده سخن میگوید: کبوتر با کبوتر, آریایی با آریایی ,تورک با تورک ❌ اگر آزربایجان قرار است متحد شود مطمنا با دیگر قسمت‌های وطن تجزیه شده خود آزربایجان شمالی متحد خواهد شد و به عنوان ملت همسایه نیز برای دوستی‌ و احترام و همکاری متقبل همیشه حاضر است ولی‌ دیگر هیچ تحملی برای استعمار و اشغال زیر نام ایران و ایرانی‌ در آزربایجان نمانده است /

اگر صادقانه اتحاد ملل منطقه و دوستی و احترام متقابل ملل را میخواهید به اولین و ابتدایی‌ترین حق ملل و مهمترین ماده کنوانسیین حقوق ملل و #حقوق بشر جامعه جهانی‌ احترام گذشته و حق استقلال ملی ملل و حق تعیین سرنوشت ملل را به رسمیت بشناسید که شاید بعد استقلال ملل از از زندان #ایران مانند #اروپا دولتهایمان باهم مراوده و همسایگی داشته و بطور موضعی متفق سیاسی تجاری شوند ❗️

📢شعارهای ما در بازی #استقلال و #تراختور مثل همیشه بر اساس اهداف سیاسی آزربایجان خواهد بود خواهد بود :

⭕️اوتای بو تای بیر اولسون / مرکزی #تبریز اولسون
⭕️اوز الیمیز اوز باشیمیز/ #یاشاسین استقلالمیز
⭕️تبریز باکی آنکارا / بیز هارا فارسلار هارا

اختصاصی اوغوزتی‌وی
 
  🇦🇿

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture