/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » شعار‌های ملی‌ حرکت ملی‌ آزربایجان تحریف میشود:خواست آزربایجان “تدریس زبان مادری” یا “تدریس به زبان مادری” ؟

شعار‌های ملی‌ حرکت ملی‌ آزربایجان تحریف میشود:خواست آزربایجان “تدریس زبان مادری” یا “تدریس به زبان مادری” ؟

اوغوزتی‌وی:خواست حرکت ملی آزربایجان “تدریس زبان مادری” نیست !خواست آزربایجان شفاف است:تورک دیلنده مدرسه-“تدریس و تحصیل به زبان مادری”
“تدریس و تحصیل به زبان مادری“،نه “تدریس زبان مادری”! 
ایندو در یکمعنا نیستند ولی این خواست به شیوه بازی با کلمات توسط ایرانیان تحریف میشود تا شاید حرکت ملی آزربایجان را فریب زده در ایرانگرایی حل کنند.آموزش وپرورش ملی به زبان تورکی در تمامی دروس و مقاطع تحصیلی تنها یکی از اساسی‌ترین خواستهای آزربایجان است نه همه خواستهایش!

میدانیم که فارسی یک زبان عقیم و ناقصی است که حتی با یک ویلگول( ،) ساده میشود معنی‌ جمله را عوض کرد .در طول تاریخ هم نشان داده همین فارسی در کار دولتی ،و علمی‌ هیچ توانایی ندارد.
مثلا به این ۲جمله توجه کنید :
?بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.
?بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.
با یک ویلگول میشود به یک شخص جان داد یا یا جانش را گرفت.این ناتوانی به کار اشغال گران فارس هم میاید .
?تدریس و تحصیل به زبان مادری یا تدریس زبان مادری ؟
اشغال گران ایرانی‌ مدام با یک کلمه جابجا کردن یا حذف کردن کلمه‌ای معنی‌ جمله یا شعر را عوض کرده در نتیجه هدف طرف مقابل را منحرف می‌کنند.

شعار‌های ملی‌ حرکت ملی‌ آزربایجان جنوبی تحریف میشود

به همین شعار اساسی‌ حرکت ملی‌ آزربایجان توجه کنید:“تورک دیلینده مدرسه”=”تدریس و تحصیل به زبان مادری”
“اول با زیرکی در معنی کردن این شعار به فارسی “تدریس به زبان مادری” را با برداشن یک “به ” تبدیل به “تدریس زبان مادری “یعنی‌ خواست یک واحد ادبیات  ترکی‌ بقول آقایان می‌کنند.

ایرانپرستانی که اصلیت آزربایجانی دارند (مانقورد یا یاریم مانقورد ) و با “ترک ترک” گفتن سعی‌ دارند,این شعار را بصورت وسیع تبلیغ کرده تا در ادبیات و افکار و شعارهای حرکت ملی‌ جا بیافتد که تا حالا بجز فریب چند فعال نتوانسته اند شعارهای ملی‌ آزربایجان را تغییر دهند.بعضی‌ از فعالین ملی‌ دانسته یا ندانسته در دام این ایرانبایجانچی‌ها می‌افتد.این آقایان به کلمه وطن آزربایجان نفرت دارند, چون وطن خود را نه آزربایجان! ” ایران” مینامند و در ظاهر ملیت تورک را قبول دارند ولی آزربایجان را فدای ایران میکنند.

باید از این حضرات پرسید ۱ واحد ادبیات اختیاری, ولو اجباری, در مدارس جلوی کدام نسل‌کشی ملی‌ و فرهنگی‌ و هویتی را می‌گیرد؟
آیا فرزندان ما به خاطر نداشتن ۱ واحد ادبیات تورکی از مدارس و تحصیل زده می‌شوند یا بخاطر نداشتن تحصیل در تمامی‌ دروس و مقاطع تحصیلی‌ به زبان مادری و درک نکردن تمامی‌ درس‌ها به زبان فارسی است ؟

?بعد “تورک دیلینده مدرسه” به “اوز دیلینده مدرسه” تغییر داده میشود .این حضرات کلمه تورک را از شعار اولیه حرکت ملی‌ آزربایجان درآورده و به ادعا ی آقایان تحصیل بزبان مادری نه ! بلکه فقط تدریس زبان مادری همه ملل را خواهانند.گویا آزربایجان مشکل ملی‌خود را حل و حقوق ملی‌ خود را بدست آورده برای گیلک و لر  و فارس و ….هم زبان مادری می‌خواهد. یعنی‌ یک شعار پوپلیستی اما بظاهر دمکرات .
ولی‌ حقیقت این است که این آقایان دمکرات نیستند بلکه ایران گرایان آنتی تورک و آنتی آزربایجانی هستند که به کلمات “آزربایجان”وطن تورک‌ها و به ملیت و کلمه “تورک ” حساسیت دارندو سعی‌ دارند حرکت ملی‌ آزربایجان را به حرکت‌های گویا “دمکرات سراسری “فارس‌ها پیوند زنند.در حالی‌ که حرکت ملی‌ آزربایجان یک حرکت دمکرات است و همیشه هم به فکر ملل اسیر دیگر در ایران و هم تورک‌های اسیر در کّل جهان بوده است و عملا از ملل اسیر در قالب شعار ، مقاله ،و گفتمان‌های سیاسی و فرهنگی‌ حمایت می‌کند و خواهان حقوق ملی‌ تمام ملت هست ماهیت حرکت ملی‌ آزربایجان در طول تاریخ بر شعار رهبر بزرگ رسولزاده “آزادی برای همه انسان ها استقلال برای همه ملت ها” استوار است  .

?وقتی‌ این تفکر و حس راضی‌ و قانع بودن به یک واحد را جا انداختند آنرا با فرهنگستان زبان مادری عوض می‌کنند.
فرهنگستان جاییست که لغات جدید میافرایند ویا بازیابی‌میکنند. کار فرهنگستان زبان و ادب زبانی این است که  که واژگان همسنگ با واژگان بیگانه را جستجو، پیدا و جایگزین می‌کند.
فرهنگستان زبان زمانی‌ به درد ملتی میخورد که یک ملت مستقل یا حداقل خود مختار ملی‌ بوده وبه زبان مادری خود تحصیل کند، تجارت کند، دولت مداری کند زبانش زبان رسمی‌ تحصیل و مکاتبه دولتی باشد و فرهنگستان فقط  یکعنصر تقویتی در پیشرفت ادبیات ملی‌ و زبان مادری آن ملت می‌باشد .
رژیمی‌ که میلیارد‌ها دلار طی‌ ۸۰ سال برای از بین بردن زبان تورکی مصرف کرده و امروزهم می‌کند چه لغتی را می‌خواهد به تورکی معرفی کند ؟ برفرض معرفی کلمات جدید تورکی ،دانش آموز آزربایجان کجا می‌خواهد از آن استفاده کند در کشوری که زبان تورکی ،در همه جا قدغن است .
این فرهنگستان هیچ دردی از آزربایجان را مداوا نمیکند و هیچ حق ملی‌ از حقوق غصب شده تورکان آزربایجان باز پس داده نمیشود بحثی‌ جداست سپس فرهنگستان زبان مادری به “فرهنگستان آذری “تبدیل و با تبلیغات وسیع در افکار فعالین حرکت ملی‌ جا میاندازند.آیا روحانی یا کسانی‌ کی‌ این شعار را میدهند بهتر نیست اوّل رادیو و تلوزیون‌های محلی آزربایجان و جراید را از زبان فازری‌ها تمیز کنند بعد به فکر فرهنگستان بیافتند . در حالی‌ که این افراد مخصوصاً برای نابودی زبان مادری تورکان آزربایجان تربیت می‌شوند.

⭕️حق تحصیل به زبان مادری هیچ موقع در ایران اجرا نخواهد شد

خواست اولیه حق تحصیل به زبان مادری در تمامی دروس و مقاطع تحصیلی تنها یکی از اساسی‌ترین خواستهای آزربایجان است و حتی اگر این حق هم داده شود که نخواد شد حقوق ملی‌ تورکان آزربایجان چون حقوق فرهنگی‌، اقتصادی ، سیاسی و درد‌ها و مشکلاتی چون تبعیض،تحقیر و نژاد پرستی‌ ،تلعن ثروت‌های آزربایجان و نداشتن اختیار سیاسی و حقوقی و اقتصادی ، مهاجر اکراد بدست ایرانیان ،…. صدها مشکل و حق ملی‌ آزربایجان پا برجاست.
?چون تحصیل به زبان مادری یعنی قبول گردن هویت ملی ملل بوده که این با تاریخ مجعول و هویت مجعول ایرانی=فارس در تضاد است و دیر یا زود ایران را همین خواسته متلاشی خواهد کرد.
?ثانیا این درخواست تورکان زمانی عملی است که آزربایجان برای خود وزارت آموزش پرورش تورک و مدارس تورکی با معلمان تورک داشته و در کنار این فرهنگستان‌ها این زبان را از فارسی تمیز کنند وزارت آموزش پرورش  هم زمانی میشود که آزربایجانیان برای خود حاکمیت ملی داشته و هویتشان “تورک “رسمی باشد به رسمیت شناختن هویت ملل , به معنای رد هویت ایرانی و نقض تمامیت ارضی ایران و دولتگری ایران است.
این خود نشانگر آن است که حرکت ملی‌ آزربایجان شعار “تورک دیلینده مدرسه”=”تدریس و تحصیل به زبان مادری”را چقدر درست و هدفمند انتخاب کرده که مستقیماً دولتمداری و حاکمیت ملی‌ تورکان را نشانه میرود.

هر اپوزوسيونی و یا حاکمیتی ،یاحتی هر حزب یاسازمانی به اصطلاح آزادیخواه ایرانی زیر نام”ایران” و تحت لوای “تمامیت ارضی ایران ‌” هر وعده دموکراسی بدهد مطمنا دروغ محض بوده و هدفش فریب ملل است ! حتی زیر نام فدرالیسم!

تمامیت ارضی ایران متضاد با اصل دموکراسی است چون ایران پتانسیل دموکراتیک شدن را ندارد.

اولین شرط دموکراسی در ایران، آزادی ملل و داشتن اختیار و انتخاب سیاسی ملتهاست.هر ملتی باید خودش بگوید کیست و چگونه میخواهد زندگی کند.

مستقل ؟ یا تحت اشغال ملتی دیگر؟

از نظر تجربی بیاد داریم #شاه با اینکه با قراردادی مستند “حکومت ملی جمهوری آزربایجان ” و #حقوق ملی تورکان را برسمیت شناخت ولی بعد از دوماه آزربایجان را به خون کشید.چون میدانست او با رسمیت دادن به آزربایجان باید هویت دروغین ایرانی و تاریخ مجعول را دور بریزد.

وعده هرگونه حقوق ملل ولو”تحصیل زبان مادری” زیر نام “ایران” از طرف هر طیفی دیگری همچون آخوندها همانند اصل۱۵ قانون اساسی‌ جمهوری #اسلامی فقط برروی کاغذ خواهد ماند. یا همانند روحانی و یا امثالهم با سو استفاده از این خواسته‌های ملی ملل برای اعمال سیاست‌های شونسیتی خودشان استفاده کرده و با خواسته‌های ملل بازی کلمات میکنند که این بازی در جهت فریب و تجزیه حرکت ملی ملل از داخل خودشان است.

شعارها و وعدههایی همچون تدریس زبان مادری‌,فراکسیون ترک ایران‌,اقوام ایرانی‌,ایران کثیرالملل‌,ایران فدرال..هرچه که نام ایران در آن باشد و به تمامیت ارضی‌ ایران تاکید کند‌ به اسارت ملل غیر فارس تاکید کرده است.

آراز آتاخان

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture