/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » غارت اموال دستفروشان و دوره گردهای آزربایجانی از طرف غاصبان ایرانی‌
غارت اموال دستفروشان و دوره گردها

غارت اموال دستفروشان و دوره گردهای آزربایجانی از طرف غاصبان ایرانی‌

اغوز تی‌وی:چگونه میشود ملتی با تمام موجودیت و اصالت غنی از سرمایه های زیرزمینی و طبیعی اینگونه طمع فقر و دربدری را بچشد سرمایه ی بی منت خود در دست رژیم چپاولگرو اشغالگر فارس داده و ملتمسانه خواستار حق و حقوق و دارایی خود شود.


رژیم غاصب فارس در طی سالهای اخیر با تمام توان و نیرو فشارهای روحی و روانی اقتصادی انبوهی را بر ملت و دیار آزربایجان وارد کرده و میکند از طرفی رژیم  نا به کار بودن و بی کفایتی خود در اداره کشوری موسوم به ایران را به هیچ عنوان قبول نکرده و فشارهای جوامع بین المللی و تحریم ها و ساختار فرسوده ی رژیم فارس باعث میشود فشارهای وارده را به طوری تحمل نموده و برای کاستی از این فشارها به ملتهای زیر سلطه ی خود غیر فارس هجوم بیاورد.

از آنجایی که آزربایجان از نظر شرایط اقلیمی و اتنیکی و اقتصادی و سرمایه های زیر زمینی و طبیعی همیشه در تیرراس رژیم بوده برای همین آزربایجان سالیان سال زیانهای جبران ناپذیری از طرف غاصبان ایرانی‌  پذیرفت.چپاول شبانه روزی و بی وقفه معادن و منابع طبیعی آزربایجان و انتقال به شهرهای کویری اصفهان و کرمان ایران ,افزایش ۱۴  درصدی مالیاتهای نجومی , راه اندازی مرکزهای خرید همه جانبه رژیم فارس به نام های کورش و جانبو, حمایت نشدن ازسرمایه گذاران داخلی آزربایجان به زیر بار بردن آنها برای وامهای نجومی و تساعدی و غیر قابل پرداخت که پیرامون ناشی از این پیامدها از کار افتادن چرخه ی اقتصادی و مالی این خاک و بوم شده و در راستای فلج شدن اقتصاد و بیکار شدن نیروی کار امرار و معاش ملت به ناچار به گوشه کنار خیابانهای بدون مالیات  کشیده میشود.
با لطف همین رژیم ایرانی‌ کارگران ساده و بی‌ حقوق و حتی کارمندان دست فروشی می‌کنند, محصول  سیاست های ضد آزربایجان رژیم ایرانی‌ است که ,تورک آزربایجان با داشتن میلیارد‌ها ثروت طبیعی درآزربایجان برای امرار معاش و آوردن یک لقمه نان مجبور به دست فروشی است.

حتی وضعیت بغرنج اقتصادی در آزربایجان جنوبی در حدی است که بسیاری از جوانان و حتی کودکان برای  تامین نیازهای ضروری زندگی خود و خانواده مجبور به کارهای کذایی چون دستفروشی میشوند.


ولیهر روز خبرها از گوشه و کنار شهرهای آزربایجان از اورمیه تا تهران ،از انزلی تا اراک به گوش میرسد که مامورین دولتی رژیم اشغالگرایرانی‌ به نامهای زیبا سازی شهرهای آزربایجان به این اقشار دستفروش هجومهای وحشیانه آورده و اندک اموال آنهارا غارت کرده اند.
درهر چهاراه و خیابانها بچه های کار به طور فراوان دیده میشود با این شرایط رژیم فارس همان اندک سرمایه ای را که ملت به نام دستفروشی برای خودش نگه داشته و امرار معاش میکند را زیادی دیده وبطور وحشیانه غارت میکند که در طی این غارت درمقابل ایستادگی و زورگویهای مامورین ملت بطور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.با هجوم‌ها به دست فروشان رژیم نشان میدهد که حتی تحمل زنده ماندن آزربایجانی را هم ندارد.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.


آیا ملت تورک آزربایجان اگر همانند ۱۳۲۴ یک دولت جمهوری و ملی داشت امروز در خیابان دست فروشی میتوانستیم ببینیم مطمنأ ملت تورک با دولت ملی‌  خود در رتبه مرفه‌ترین جوامع جهانی‌ قرار میگیرد.
آیا زمان آن زمان آن نرسیده با نیم نگاهی به این شرایط از خواب غفلت بیدار شده و چاره ایی اندیشید!؟

با آرزوی آزربایجانی آزاد با دولت ملی‌ ومستقل

یاشار اَر توران
Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture