/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » قدرت زبان مادریمان (تورکی) را ببینید
آنا دیلینی اؤیرنک - کار صامتلرین کار صامتلرله عوضلنمه سی

قدرت زبان مادریمان (تورکی) را ببینید

اوغوز تی وی: قدرت زبان مادریمان (تورکی) را ببینید

ق”پسونديست در تركي ** به سفيدهم آق مي گوييم
رودخانه را اگر ايرماق ** چشمه را ولي بولاق مي گوييم
ما به مرداب گلى باتلاق **كوچكش را باتاق مى گوييم
آدمي اگر چپي باشدسولچو ** چپدست را ولي سولاق مى گوييم
شخص گيج و نادان را مايماق ** دست و و پا چلفت را سالاق مى گوييم
كام دلبر خامه گون را قايماق ** گونه را ولي ياناق مي گوييم
سقف كام و دهان را داماق ** لنگ لنگان را چولاق مي گوييم
جلبك روي آب را زاباق ** كدو تنبل را قاباق مي گوييم
خشكسالي را اگر قوراق ** زمهرير را سازاق مي گوييم
شاخۀ درختان را بوداق ** سنبل گندم را باشاق مي گوييم
وصلۀ لباس كهنه را ياماق ** پيرهن كلفت را قازاق مي گوييم
هر وسيلۀ پرواز را اوچاق ** هر وثيقۀ ممنوع را قاچاق مي گوييم
داس قوسي شكل را اگر اوراق ** قوس رنگين كمان را قوشاق مي گوييم
برمسافت هاي دور اوزاق ** دورتر اگر باشد ايراق مي گوييم
عضو پايۀ بدن را آياق ** عضو توي بدن را دالاق مي گوييم
گلاب به رويت تهوع را قوساق** هرچه ممنوع شود اگر ياساق مي گوييم
اندكي قبل را بير آز اؤنجه ** قبل تر را ولي باياق مي گوييم
كلاف و نخ توپي را يوماق ** چاشني غذا را سوماق مي گوييم
آغوش گرم و صميمي را قوجاق** خود گرما را سيجاق مي گوييم
نام و نشان كردن كسي را آداق ** آزمودنش را ولي سيناق مي گوييم
درك و فهم آدمي را قاناق ** كاسۀ غذا را چاناق مي گوييم
كودك و بچه را گاهي اوشاق ** چوبدستي را ولي چوماق مي گوييم
خر باركش را ائششك و اولاق ** زين و چرم اسب را ياراق مي گوييم
تكيه گاه و حامي را داياق ** روش و سبك و راه را ساياق مي گوييم
كلاه-خود و سرپوش را پاپاق ** شانۀ موي سر را داراق مي گوييم
تخت خواب شبانه را ياتاق ** روشني بخش شب را چيراق مي گوييم
گوشه و جاي دنج را بوجاق ** گوشه و كنار چيزي را قيراق مي گوييم
ايستگاه نقليات را دوراق ** پرس و جوي نشاني را سوراق مي گوييم
لب و لوچۀ انسان را دوداق ** گوش شنوايش را ولي قولاق مي گوييم
شخص بسيار ابله و گيج را ماماق** كنجكاوي را ماراق مي گوييم
درب و درپوش ظرف را قاپاق ** آتش زير آن را اوجاق مي گوييم
شير مرد دلير را قوچاق ** چاقوي تيز را پيچاق مي گوييم
خانه هاي كوچك سرا را اوتاق ** بخش انباريش را قالاق مي گوييم
تله و دام تركي را دوزاق ** ميهمان خانه را قوناق مي گوييم #لغات
یاشاسین گوجلو دیلیمیز”

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture