/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » محققین جامعه شناسی‌ سوئدی: ایران دومین کشور جهان در تبعیض ملی و مذهبی است
محققین جامعه شناسی‌ سوئدی: ایران دومین کشور جهان در تبعیض ملی و مذهبی است

محققین جامعه شناسی‌ سوئدی: ایران دومین کشور جهان در تبعیض ملی و مذهبی است

اوغوزتی‌وی :روزنامه «واشنگتن‌پست» برای تعیین شاخص نژادپرستی به شناخت ارزش‌های جهانی پرداخته که بدین‌وسیله میزان بردباری و گذشت ساکنین با افرادی با ملل گوناگون در یک کشور مشخص شود.
این نظرسنجی توسط گروهی از پژوهش گران سوئدی انجام‌شده که شامل پرسش‌هایی درباره میزان نژادپرستی ملت‌هاست. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده درباره ملیت افرادی است که پرسش‌شوندگان تمایل دارند در همسایگی آنان زندگی کنند.
بنا بر نتایج نظرسنجی که در ۸۰ کشور انجام‌شده مردم هندوستان نژادپرست‌ترین ملت‌ها هستند. این در حالی است که ایران و ملت حاکم فارس دومین کشور و نیجریه در مرتبه‌های نخست در این نظرسنجی شناخته‌شده است.
نسبت دادن تبعیض نژادی-ملی یا تبعیض مذهبی در عملکرد سیاسی ایران و ملت حاکم فارس زیر نام هویت استعماری ایرانی‌ تنها یک ادعا خالی از حقیقت یا یک ترفند تبلیغاتی نیست بلکه تحقیقات و نظرسنجی‌های معتبر طی گزارش‌هایی پرده از این واقعیت تلخ برداشتند.

یکی از بارزترین نمونه نژادپرستی در ایران مسئله ملل تحت اشغال ایران است که ۷۵% جمعیت کشور سیاسی ایران را تشکیل میدهد ولی‌ هویت ملی‌ آنها انکار و تحقیق میشود داشته‌های ملی‌ آنها بنام هویت جعلی ایرانی‌ دزدیده و تحریف میشود تاریخ آنها به لجن کشیده میشود. فقط تورک‌ها به تنهایی‌ بیش از ۴۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند حتی ابتدایی‌ترین حق ملی‌ , تحصیل به زبان مادری را  ندارد. ایران در مؤسسات آموزش عالی نیز علیه اتنیک‌ها تبعیض قائل می‌شود و مانع ورود ملیت‌ها و باور‌های غیر خودی (اسلام فارسیزه شده ) به مراکز آموزش عالی یا تعیین آن‌ها برای پست‌های کلیدی مانند پست‌های قضایی و پست‌های دولتی هست.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture