/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » مراسم قره کلیسا ظاهری دینی دارد اما در پشت پرده اهداف شوم دیگری دارند – علی احمد زاده
آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???مراسم قره کلیسا ظاهری دینی دارد اما در پشت پرده اهداف شوم دیگری دارند - علی احمد زاده
مراسم قره کلیسا ظاهری دینی دارد اما در پشت پرده اهداف شوم دیگری دارند - علی احمد زاده آزربایجان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

مراسم قره کلیسا ظاهری دینی دارد اما در پشت پرده اهداف شوم دیگری دارند – علی احمد زاده

اوغوز تی وی:هر روز صبح در مسیرم از طرف شوط به چالدران، با جمله هایی به زبان انگلیسی و ارمنی بر روی سنگ سفیدی در نزدیکی یوموری داش و همچنین زیر دیوار یاد بود شهدا ارمنی در سه راهی قره کلیسا مواجه می شوم به این مضمون «جنایات شما در سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۵»

فکرم آشفته می شود ما چه جنایتی کردیم مگر نه اینکه در آن سالها خود قربانی جنایات ارامنه و جیلوها شدیم. جنایاتی که در اورمیه، سلماس و خوی مرتکب شدند. ارمنی ها که در خاک عثمانی و در نزدیک مرز ایران می زیستند در آغاز جنگ جهانی اول که عثمانی نیز وارد جنگ شد به روسها متمایل گردیدند و توسط عثمانی ها در سال ۱۹۱۵ به جرم اینکه ستون پنجم روسها هستند به شدت سرکوب گردیدند، عده ای از آنها به سوی ایران حرکت کردند و چون گرسنه و لخت بودند مردم ایران آنها را پذیرفتند، اما آنها بعد از انقلاب مارکسیستی روسیه و خروج روسها از ایران به تحریک انگلیسیها و تهیه اسلحه به رهبری مارشیمون و صد البته بی کفایتی مسوولان محلی و ضعف دولت مرکزی نیروهایی منسجم فراهم کرده و به قتل و غارت و کشتار مسلمانها در شهرهای اورمیه و سلماس و خوی پرداختند. قتل و غارت جیلوها به حدی بود که حتی اسماعیل آقا معروف به سیمیتقو که خود دست کمی از وی نداشت عرق مسلمانی اش گل می کند و مارشیمون رهبر آنها را به قتل می رساند با این توجیه که ارمنی مسلمان می کشد و از من می خواهد با آنها همکاری کنم.

بعد از قتل مارشیمون، جیلوها برای خوانخواهی چنان جنایتی می کنند که یکی از شاهدان اینگونه می نویسد: «اگر كسی هول محشر را شنیده همین امروز محشر در ارومی بر پا شده است. چنان ناله و فریاد و صداهای دلگداز زنانی كه بچه‌های خود را در مقابل آغشته به خون می‌دیدند به آسمان بلند شده كه انسان نمی‌تواند بنویسد و بیشتر از این شرح دهد یك شهری همه یكدفعه ناله می‌كشند و این ناله‌ها با صداهای خشن جلوهای آدم كش و صدای تفنگ و گلوله بهم آمیخته می‌شود.»

و این جنایت ادامه داشت که با نزدیک شده قوای عثمانی از طرف سلماس، جیلوها احساس خطر کرده از شهر خارج می شوند و در سولی تپه توسط مجد السلطنه تارومار می شوند، بدین گونه قومی نمك نشناس كه جواب مهربانی را با گلوله داده‌ بودند و فجایع تكان دهنده‌ای را در اورمیه و سلماس و روستاهای اطراف مرتكب شده بودند خودشان دچار غضب الهی گشته، این چنین مضمحل می‌شوند.

حال دوباره این قوم نامه از سر گرفته و از مهربانی ما سو استفاده می کند علی رغم هشدارهایی که فعالین مدنی آزربایجان در سالهای قبل داده اند که مراسم قره کلیسا ظاهری دینی دارد اما در پشت پرده اهداف شوم دیگری دارند کسانی که در این مکان جمع می شوند نظری هم به قله های با عظمت آغری دارند و در اندیشه رویای تشکیل ارمنستان بزرگ.

به هوش باشیم که جواب مهربانی ما را یکبار با قتل و کشتار داده اند و امروز نیز جنایت کارمان می نامند و اگر هوشیار نباشیم شاید روزی بر روی سنگ قبرهایمان بنویسند بی عرضگان تاریخ اینانند البته اگر سنگ قبری برایمان باشد.
علی احمدزاده

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture