/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » مصاحبه‌ی آلتای گؤیوشوو نویسنده و تاریخدان اهل جمهوری آزربایجان در مورد سیاست مهندسی هویت اتحادیه شوروی در دوره “پاکسازی بزرگ

مصاحبه‌ی آلتای گؤیوشوو نویسنده و تاریخدان اهل جمهوری آزربایجان در مورد سیاست مهندسی هویت اتحادیه شوروی در دوره “پاکسازی بزرگ

اوغوز تی وی:او علاوه بر صحبت در مورد روند ترک زدایی و تغییر نام زبان و هویت از ترک/ترکی به آذربایجانی در آذربایجان نکات جالبی در مورد نقش حکومت ملی آذربایجان به مرکزیت تبریز در مسائل هویتی آن سوی ارس مطرح می کند. قسمتی از گفته های او:

– اتحادیه شوروی تا سال ۱۹۳۷ در قانون اساسی و اسناد رسمی از جمله اسناد رسمی حکومت محلی هویت ملی/اتنیکی اکثریت ساکنین آذربایجان را با عنوان “ترک” و زبانشان را به عنوان “ترکی” قبول کرده بود. یعنی در اسناد رسمی هم از نامهایی استفاده می شد که خود مردم آن را به کار می بردند.

– در سال ۱۹۳۷ کلمه “ترک” در متن قانون اساسی جدید حذف شد. اسم ملت از ترک به ملت آذربایجان/آذربایجانی و اسم زبان از ترکی به آذربایجانی تغییر یافت.

– سیاست تغییر هویت اتحادیه شوروی در آذربایجان حذف نام ترک و تشکیل ملت آذربایجان بود. اعتراض به این سیاست در آن سالها تقریباً غیرممکن بود، چرا که خفقان شدیدی وجود داشت و نیز بسیاری از روشنفکران مطرح را تا آن دوره از دور خارج کرده بودند.

– سرکوب روشنفکرانی مانند حسین جاوید در دوره “پاکسازی بزرگ” (Great Purge) هم با همین مسئله تغییر نام زبان وهویت ملی/اتنیکی از ترک به آذربایجانی مرتبط بود.

– روشنفکرانی که برای کمک به حکومت ملی آذربایجان به مرکزیت تبریز به جنوب فرستاده شده بودند در جنوب از اینکه مردم همچنان خود را “ترک” می نامیدند تأثیر گرفتند و همین روشنفکران در رشد ملی گرایی بعد از مرگ استالین نقش عمده ای داشتند.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture