/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » معصومیتی در زنجیر به نام سیامک میرزائی.

معصومیتی در زنجیر به نام سیامک میرزائی.

اوغوز تی وی:هر کس حتی یکبار هم نشستی با سیامک میرزائی داشته، در کنار ذهن نیرومند، ایمان قاطع به آزربایجان شاهد اخلاق فوق العاده زیبای وی نیز بوده است. در قاموس فکری_رفتاری سیامک میرزائی اخلاق بر هر امری مقدم است. بدون اخلاق و معنویت اخلاقی هیچ کاری به نفع آزربایجان نمی تواند مؤثر واقع گردد. با مطالعه عمیق و تحلیل شرایط آزربایجان سیامک میرزائی به این نتیجه رسید که ملت تورک قربانی بی اخلاقی استعمار شده است. در اندیشه وی شونیسم فارس قبل از هر چیزی یک پدیده غیر اخلاقی است و با توسعه بی اخلاقی است که می تواند دوام بیاورد. بنابراین پادزهر آن اخلاق گرایی و عدم عدول از اهداف است.
اگر بخواهیم تاریخ مبارزات معاصر آزربایجان در برابر استبداد و استعمار را بررسی کنیم در خواهیم یافت که تمامی بزرگان و مبارزان آزربایجانی هماره تعلق و تعهد غیر قابل گسستی نسبت به اخلاق و حرکت در آن چهارچوب داشته اند. به همین دلیل حتی اگر از لحاظ سیاسی موفق به رسیدن به اهداف خود نشده اند ولی هیچگاه از لحاظ اخلاقی دچار ورشکستگی و افلاس نشده اند. به همین دلیل جدا از ناکامی های سیاسی همواره ملتمان از این قهرمانان و مبارزان به نیکی یاد کرده و احساس تعلق معنوی به آنها دارد.
در آشفته بازار سیاست ماکیاولیستی حاکم بر کشور و در دورانی که هدف وسیله را توجیه می کند. وجود سیامک میرزائی نعمت و غنیمتی بزرگ برای آزربایجان است. کسی که هیچگاه به دنبال منافع شخصی نبوده است و همواره هدف و وسیله را همجنس و همگن خواسته است و مخالف هر گونه ماکیاولیسم در عرصه فعالیتهای ملی بوده است.
او در واقع نمادی از اخلاق گرایی و معصومیت آزربایجانی است که ریشه در تاریخ ما دارد و نگاه غیر اصولی و سرسری به شخصیت او و عملکردش قاصر از درک روش و مبانی مبارزاتی اوست.

سایمان  قاراداغلی

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture