/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » معیارهاى اصلی و فرعی در یک تقابل ملی.

معیارهاى اصلی و فرعی در یک تقابل ملی.

اوغوز تی وی:گرچه لازمه داشتن هویت ملی و ملت بودگی داشتن یک وطن، یک فرهنگ، یک زبان، یک تاریخ، یک ائتنیک و… برای یک جمعیت است. ولی عمده موضوعی که باعث می شود یک جمعیت برای خود قائل به ملت بودن شود وجود یک آگاهی، شناخت و خواست ملی است. اگر همه موارد فوق وجود داشته باشد ولی جمعیت مورد نظر بنا به هر دلایلی خود را ملت نداند و یا خود را بخشی از ملت دیگری بحساب آورد، آن جمعیت هیچگاه حایز ملت بودن حساب نمی آورد. بنابراین در چنین شرایطی وجود یک نیروی ملی که با ابزارهای مختلف نسبت به ملت بودن جمعیت موجود دائما پافشاری نموده و این فکر_حس را را در جمعیت موجود اشاعه دهد لازم است. به بیانی دیگر قبول ملت بودن یک جمعیت ریشه در مبارزه دائمی نیروهای ملی بر علیه نیروهای استعماری دارد. هرگاه نیروهای ملی بتوانند در برابر نیروهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… استعماری پیروز میدان مبارزه گردند. جمعیت موجود نیز به باور ملی رسیده و قبول خواهند کرد که واجد مشخصات ملت بودن هستند. این یعنی وقتی شرایط عینی و داشته های ذهنی به یک نوع همپوشانی و رابطه متقابل از نوع مثبت و متقابل برسند، می توان شاهد تولد شعور و آگاهی ملی در میان یک جامعه باشیم. تمامی نیروهایی که بنا به هر دلیلی در برابر رسیدن جامعه به این تراز ملی مقاومت یا مخالفت می نمایند جزئی از نیروهای استعماری به حساب می آیند. چرا که هدف آن نیروها جلوگیری از بلوغ میلی آن جامعه و ممانعت از بروز و ظهور آگاهی ملت بودن در آن جامعه است. در این میان ماهیت چپ و راست بودن یا لاییک و یا تئوکراتیک بودن نیروهای مقاومت کننده تماما مسئله ای حاشیه ای و جنبی تلقی می گردد. چرا که کارکرد و نتیجه اقدامات این نیروهای استعماری است که مهم است. بنابراین می توان بر اساس ذکر شده حزب جماعت اسلامی بنگلادش و حزب کمونیست آزربایجان را در یک مجموعه قرارداد. چرا که هر دو مخالف رشد آگاهی ملی در بنگلادش و آزربایجان بوده و خواستار ادامه وضعیت استعماری آن جوامع توسط پاکستان و شوروی بودند. پس می توان گفت که در جوامع استعماری مقابله و مجادله اصلی و تعیین کننده بین دو نیروی حامی استعمار و نیروی ملی رهایی بخش است. خاصیتهای چپ و راستی و مذهبی بودن و لاییک بودن و دموکراسی خواهی و اقتدار گرایی ویژگیهای ثانویه است که می توان مصداق آنها را در هر دو اردوگاه و جبهه پیدا نمود. بنابراین می توان شاهد وجود نیروهای دموکراتیک و حتی لیبرالیستی در جبهه استعمارگر بود و این خاصیت دموکراسی خواه و یا لیبرال مانع از ماهیت استعمارگرایانه و و یا شونیستی آنها نمی شود. چرا که این ویژگیهای سیاسی در آنها فرعی هستند که تاثیری بر خاصیت استعمار طلبانه آنها ندارند.

آیدینلیق

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture