/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » ملتهای ساخته شده توسط دولتها و دروغی به نام وحدت ملی.

ملتهای ساخته شده توسط دولتها و دروغی به نام وحدت ملی.

مفهوم ملت یک مفهوم ازلی و ابدی نیست. مفهوم ملت ساخته شده در ظرف زمان (تاریخ) و با اتکا به داشته های فرهنگی یک ائتنیک خاص در یک گستره سرزمینی مشخص است. بر همین اساس ملتهایی که بنا به ملاحضات سیاسی_دولتی و به کمک قهریه و با پشتوانه پول و سیستم بوروکراسی به وجود می آیند، در گذر زمان و بعد از برداشته شدن قوه قهریه و یا منافع مادی در هر مشکل و سختی دچار مشکل و بحران حفظ و بقای خود می گردند. به عنوان مثال ملت پاکستان واکنشی در برابر مذهب هندو و بر اساس اعتقاد به اسلام و در سایه شمشیر ژنرالها به وجود آمده است و در هر انتخابات و یا بحران نظامی و اقتصادی دچار مشکل می‌شود. و یا ملت آمریکا ملتی بر اساس مصلحت منفعتی و اقتصاد پویا و ثروت فراوان به وجود آمده است و در هر تقابل جدی بین سفید پوستان و سیاه پوستان و یا در برابر مهاجرت اسپانیایی زبانان و یا بحران اقتصادی دچار لرزش و مشکل می شود.
ملتی که ساخته پرداخته دولت است، ملتی است مصنوعی و موقت که هر بحران و مشکلی می تواند ساخت و بافت آن را دچار آشوب، پراکندگی و اضمحلال نماید. به همین دلیل دولتها و اتاقهای فکری آنها همواره تلاش دارند تا با تمامی ابزار و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مانع از فروپاشی آن به اصطلاح ملت گردند. چرا که اگر نه عامل یک همگنی و اتحاد بلکه عوامل مصلحت اندیشانه اتفاق گرایی بنیاد یک ملت را تشکیل دهد با از بین رفتن آن مصلحت اندیشی ها نه با یک ملت که با جوامع متخاصم و دشمن هم در درون یک کشور مواجه خواهیم شد.
نحوه تشکیل ملت ادعایی ایران نیز در دوران رضا میرپنج نیز بر اساس زور و سرکوب و جباریت است. به همین دلیل هر نوع حقوق خواهی و ناسیونالیسم ملل سرکوب شده باعث، آشفته خیالی شونیسم فارس گشته و سعی دارد با تمامی امکانات سخت افزاری (سرکوبگر) و نرم افزاری (تحریف و جعل و دروغ) صورت مسئله ی حق طلبی و ناسیونالیسم ملل محکوم را پاک کند. چرا که چیزی به نام ملت ایران در عالم واقع وجود خارجی ندارد و آنچه از آن به عنوان ملت ایران یاد می شود، چیزی جز ایدولوژی حاکمیت فارس نیست.
به همین دلیل هر نوع مطالبه حقوق ملی، بنیان این ایدولوژی تاریخ مصرف گذشته را با بحران مواجه می کند.
عملکرد روزنامه دولتی، ایران یا روزنامه شرق یا گروه نشریات هم میهن و یا طرح نو و رفتار نفرت انگیز تلویزیون حکومتی و حتی رفتار غیر متعارف خبرنگار روزنامه دولت در برابر تشکیل فراکسیون نمایندگان فراکسیون تورک در مجلس از این زاویه قابل تأمل و ارزیابی است. چرا که هر نوع رفتار حق طلبانه ملل محکوم حتی به واسطه نمایندگان فرمایشی و در مجلسی ناکارآمد و کم تاثیر باعث خلل و مشکل در ساختار، فلسفه و پایه های ملت فرمایشی و دولت ساز به نام ملت ایران! می گردد. شونیسم فارس هیچگاه نخواهد توانست با واقعیت دولت ساز و فرمایشی مفهوم ملت ایران کنار آمده و به درک واقعیت امر موفق گردد. به همین دلیل است که سعی دارد با سیاست زور، سرکوب و فریب همچنان آن را سرپا نگاه دارد.

آیدینلیق

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture