/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » منافع ملی آزربایجان، همان منافع ملت تورک است.
منافع ملی آزربایجان، همان منافع ملت تورک است. جان تورکونون اوجا سئسی ? ? اوغوزتی‌وی OğuzTV ? @oguztv ???

منافع ملی آزربایجان، همان منافع ملت تورک است.

اوغوز تی وی:تعریف منافع ملی یکی از پیچیده ترین مواردی است که همواره در میان جوامع مختلف محل بحث و جدل است. اصولا در جوامع دیکتاتوری و یا شبهه دموکراسی آنچه که از آن به عنوان منافع ملی یاد می شود همان منافع سیستم سیاسی و یا حزب و گروه حاکم است. در چنین جوامعی چیزی به نام منافع ملی وجود ندارد. آنچه که از آن به عنوان منافع ملی یاد می شود همان منافع قدرت و صاحبان قدرت و یا منافع ایدئولوژیک سیستم حاکم است که در اکثر مواقع مغایر با منافع شهروندان آن کشور نیز به شمار می آید. چرا که دیکتاتوری و استبداد خود بزرگترین عامل ضد منافع ملی محسوب می گردد.
در جوامع و سیستمهای دموکراتیک منافع دائمی شهروندان آن کشور و یا جامعه منافع ملی نام گرفته و سیستم سیاسی همواره موظف به حفظ و مراقبت از آن است و تمامی تلاش سیستم سیاسی موجود تلاش در جهت خدمت بیشتر به همه شهروندان محسوب می گردد. در چنین سیستمهایی به دلیل همپوشانی منافع سیستم با منافع عموم جامعه و کم رنگ بودن ایدولوژی در امر حکمرانی چیزی به عنوان منافع ایدئولوژیک حاکمان معنی ندارد. چرا که خود آن حاکمان خود منصوبان مردم هستند و در طول دوره های مشخص تغیر می کنند.
در آزربایجان نیز به دلیل عدم وجود دولت، منافع دولتی وجود ندارد و آنچه که همواره باید مد نظر قرار گیرد منافع جامعه آزربایجان است. ولی منظور از این منافع چیست؟
تمامی اقداماتی که در جهت رشد، توسعه، آزادی و هویت ملی تورکی در آزربایجان صورت می گیرد منافع ملی آزربایجان محسوب می گردد. به بیانی دیگر تمامی اقداماتی که به نفع ملت تورک به عنوان صاحبان آزربایجان انجام می شود منافع ملی آزربایجان شمرده می شود، و تمامی اقداماتی که به ضرر منافع تورکهای آزربایجان است مغایر با منافع آزربایجان است. به عنوان مثال تجزیه خاک آزربایحان و پیشکش کردن آن به عناصر بی گانه و مهاجر و مشکلات و فجایع بعد از آن آیا به نفع مردم تورک است؟ جواب این سوال واضح است و آن خیر است. پس بنابراین تمامیت ارضی آزربایجان و ساکن بودن و مالکیت تورکها بر سرزمین آزربایجان و عدم واگذاری اراضی آزربایجان به بی گانگان جزوی از منافع ملی آزربایجان محسوب می گردد. و یا بر خلاف اندیشه های چپ کمونیستی وجود سرمایه گذاران کارآفرین در آزربایجان و در نتیجه ایجاد کارخانجات صنعتی و ایجاد اشتغال و درآمد و رفاه به نفع ملت تورک است و باید از آن استقبال نمود چرا که رونق اقتصادی و رفاه ناشی از آن همسو با منافع ملی آزربایجان به شمار می رود.
و یا بر خلاف ایدولوژی راست، وجود عدالت اجتماعی و بهره مندی آحاد جامعه از داشته های مادی و معنوی جامعه به نفع ملت تورک محسوب می گردد و محروم بودن بخشهایی از جامعه از رفاه لازم به دلیل لزوم درصد مشخص از بیکاران برای تضمین رشد اقتصادی مضر به حال جامعه مان است بنابراین مفهوم عدالت و گسترش و حاکمیت این مفهوم به صورت سیستماتیک و عام و حضور و تثبیت عدالت اجتماعی به صورت خاص جزوی از منافع ملی آزربایجان به شمار می رود.
به بیانی دیگر مفهوم منافع ملی نه مفهومی ایدئولوژی زده است و نه مفهومی صرفا انتزاعی، بلکه مفهومی واقعی و قابل لمس و اندازه گیری است که با منافع و رضایت تک_تک شهروندان جامعه تورک آزربایجان ارتباط مستقیمی دارد و به هر میزان که عملی تولید رضایت و منفعت در نسبت با شهروندان تورک نماید، به همان میزان نیز جزوی از منافع ملی آزربایجان محسوب می گردد چرا که منافع ملت تورک خود برآیندی از منافع تک_تک شهروندان تورکمان است.
پس می توان گفت که منافع ملی آزربایجان، همان منافع ملت تورک است و نباید در این مورد مهم دچار سودازدگی ایدئولوژیک و یا ذهن گرایی انتزائی شده و به بیراهه رویم. اگر صاحبان سرزمین آزربایجان فرد_فرد ملت تورک به شمار می روند پس منافع ملت تورک همان منافع ملی آزربایجان به شمار می رود. پس در مورد منافع ملی آزربایجان نگاه حزبی، بخشی، قشری، منطقه ای، جنسیتی و ایدئولوژیک محور معنی ندارد و چنین منافعی را نباید با منافع ملی آزربایجان اشتباه انگاشت.

منبع کانال آیدینلیق

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture