/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » نباید نسبت به فعالان ملی تورکچو در آزربایجان ظلم روا داشت. محمد سیف اللهی

نباید نسبت به فعالان ملی تورکچو در آزربایجان ظلم روا داشت. محمد سیف اللهی

 

اوغوز تی وی:اینکه مهران بهارلی و اطرافیان مربوط و یا خود خوانده وی، به راحتی و بدون هیچگونه درنگ به راحتی از واژه_اسطوره ایران استفاده می کنند، ولی هرگاه سخن از آزربایجان به میان می‌آید همراه هزاران آما و اگر است جای تأمل و ژرف اندیشی است. هیچکس منکر وجود تورکهای غیر آزربایجانی در کشور نیست و هیچ فعال ملی باورمندی خواهان اسارت آنها نیز نیست. ولی مسئله اصلی اینست که وجود ملت تورک در سایر نقاط کشور نباید بر عزم و اراده استقلال خواهان تورک_آزربایجانی خللی وارد نماید. برای بی اهمیت نشان دادن آزربایجان نباید سعی گردد تا به تجزیه ذهنی آزربایجان پرداخته و آن را به دو استان تقلیل دهیم و زنجان و اردبیل و قزوین و همدان و ساوه و آستارا را مناطق غیر آزربایجان بخوانیم.
آزربایجان یک هستی و هویت میهنی برای ملت تورک آزربایجان است و این هیچ مغایرتی با تورک بودن سایر تورکهای غیر آزربایجانی و حق رهایی و استقلال آنها نیز ندارد. استالینیسمی که مهران بهارلی به آن ارجاع می دهد مخالف و منکر هویت تورکی در تورکوستان و قفقاز و سایر نقاط کشور شوروی سابق بود و تنها قائل به هویت ناقص سرزمینی آنهم نه به مفهوم وطن بلکه به مفهوم مناطق اداری در داخل قلمرو مجعول شوروی بود. ولی در حرکت ملی آزربایجان وضع کاملا متفاوت است. هر فعال ملی خود را تورک و جزئی از ملت بزرگ تورک می داند و اولویت اصلی خود را فعلا رهایی تمام و کمال سرزمین تورک آزربایجان می داند، این هیچ منافاتی با همدلی، همراهی و کمک به سایر همنژادان تورک غیر آزربایجانی ندارد. حال کدام منطق و استدلالی قادر است تا تورکچوهای موجود در آزربایجان را پان ایرانیست و یا استالینیست بخواند؟
مسئله اولویت بندی اهداف و اولویت بخشی سرزمینی برای رهایی ملت تورک است نه نفی سایر تورکهای محبوس در زندان ایران. وطن قبول نمودن آزربایجان به معنی لزوم حاکمیت ملی ملت تورک در این سرزمین است و این هیچ مغایرتی با تورکچولوک ندارد. آزربایجان اسیر هیچگاه نخواهد توانست به صورت تاثیرگذار به کمک سایر ملل تورک دربند بشتابد. ای کاش همه ملت تورک به صورت همزمان و یکجا از اسارت فاشیسم ایرانی و شونیسم فارس رهایی یابند ولی بدلیل تفاوت فاز و مرحله آگاهی و مبارزه ملی شاید و تنها شاید این امر امکان پذیر نگشت. در چنین روزی سرنوشت ملت تورک در آزربایجان چه خواهد بود؟ حرکت ملی آزربایجان مخصوصا بخش استقلال طلب آن سعی دارد تا با استقلال آزربایجان و وحدت آن پایگاه و مرکز ثقلی بزرگ برای تمامی حرکتهای ملی تورکهای اسیر در زندان فاشیسم و شونیسم باشد. استالینیست خواندن چنین تفکر، بینش و افرادی بیشتر از آنکه اشتباهی فکری قلمداد گردد، ظلمی مضاعف بر این فعالان راستین ملت تورک است.

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture