/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » نجات آزربایجان در دست خود آزربایجانیهاست

نجات آزربایجان در دست خود آزربایجانیهاست

اوغوز تی وی:نه بزرگ حاکمیت به ملیون و هویت طلبان آزربایجانی در انتخابات پیش روی مجلس حاوی این پیام بسیار مهم، جدی و صریح است که نهادهای مختلف حاکمیتی خواه دولت، خواه حکومت در هر موردی هم که اختلاف داشته باشند در مورد مخالفت علنی و دوشمنی با هویت طلبی آزربایجان هیچ اختلافی با هم ندارند. چرا که رد صلاحیت کاندیداهای هویت طلب آزربایجان در گام اول و توسط هیاتهای اجرایی که وابسته به دولت به اصطلاح تدبیر و امید_اعتدال گرا اتفاق افتاد.
این گرچه نشانه آشکار مخالفت حاکمیت با هویت ملی آزربایجانی است ولی پیام مستتر در این نوع برخورد گویای این مسئله ی مهم است که، هر اتفاقی که در کشور بیافتد و هر گشایشی هم که در کار باشد، این شامل آزربایجان نخواهد بود. و جناحهای موجود کشور در بد بینی، مخالفت و دشمنی با آزربایجان هیچ تعارفی ندارند. خود این امر نشان دهنده ی این موضوع می باشد که فعالان ملی آزربایجان برای رهایی از شرایط فعلی تنها باید به نیروی خود و پشتیبانی ملت تورک آزربایجان متکی باشند و با تولید فضاهای ملی شناخت و آگاهی ملی را در بین ملت تورک آزربایجان گسترش داده و در عین حال شناخت خود را از شونیسم فارس به صورت واقعی و در فضایی واقع گرایانه تحکیم نمایند. چراکه امیدواری بیهوده نسبت به ادعاهای دموکراسی خواهانه و مشارکت طلبانه و در عین حال پوپولیستی جز شکاف در بدنه حرکت ملی آزربایجان و یأس و ناامیدی در بین فعالان ملی آزربایجان نتیجه دیگری نخواهد داشت.

دیگر وقت آن رسیده است که به خوشبینی کاذب نسبت به ادعاهای نمایش گونه جناحهای مختلف ایران محور پایان داده و راه نجات آزربایجان را در خود آزربایجان و توسط ملت تورک آزربایجان جستجو نماییم. و بدانیم هر جناح و هر نوع حکومتی که در کشور بر سر کار بیاید سهم آزربایجان از آن تنها، سکوت، سرکوب و شونیسم و بیدادگری خواهد بود.
Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture