/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » پخش کتاب های تورکی به دانش آموزان توسط معلّم مرندی سپس جمع آوری و تحویل به اداره اطلاعات توسط مدیر مدرسه

پخش کتاب های تورکی به دانش آموزان توسط معلّم مرندی سپس جمع آوری و تحویل به اداره اطلاعات توسط مدیر مدرسه

اوغوز تی وی:چند روزی میشود که طی اعلام (روز جهانی زبان مادری)وفرا رسیدن سالروز این امرمهم حیاتی و جهانی باز آزربایجان جنوبی همواره و متداول مورد هجوم بی شرمانه و استعمار گونه ی رژیم شوونیسم و اشغالگر فارس قرار گرفته است.این روزها خبرها ناشی از دستگیریها و احضاریه های تحمیلی و بدون علت و دلیل فعالین ملی و ملت آگاه تورک آرزبایجان جنوبی از گوشه و کنار این خاک با شدت زیاد و اعمال حکمهای سنگین برای این ملت که تنها خواستار تحصیل به زبان مادری که حق و حقوق هر ملت و سرزمین میباشد به گوش میرسد.ولی باز فعالین ملی ملت آزربایجان با تمام این زورگویها و سرکوبها دست از خواسته های خود برنداشته بلکه با تمام قوای خود مبارزه بر علیه استعمار و اشغالگریهای رژیم شوونیسم فارس را ادامه میدهد.
خبر اخیر بدست رسیده از مرند و روستای توابع آن (آیران کندی)آتش خشم ملت آزربایجان را دوباره برافکند.
متن این خبر مبنی براینکه جمعی از فعالین ملی ملت آزربایجان طی حرکتی آگاهانه و دور اندیش با هزینه های خودی تعداد کثیری از کتابهای بچه ها به زبان مادری (تورکی)به چاپ رسانده ودر روستاها و اطراف مرند در مدارس و بین بچه ها و دانش آموزان و فرزندانمان پخش نموده اند
این عمل دلسوزانه و هویت گرایانه برای مقابله با آسمیله شدن فرزندانمان به دست رژیم فارس و زنده نگه داشتن زبانمان دراین برحه ی زمانی که زیر استعمار و اشغالگری که هشتاد سال است با به روی کار آمدن ایرانیان ادامه داشته و همچنان این سیاست پابرجا بوده میباشد.
متاسفانه گویا یکی از مدیران این مدارس در روستای آیران کندی بدون مقدمه مانقورد تشریف داشته و بعد از جمع آوری کتابها از دست بچه ها کتابهای مذکور را به سازمان اطلاعات رژیم در مرند تحویل داده و با بی شرمی تمام ماجرای فعالیت فعالین ملی و اسامی آنها را به این سازمان اعلام نموده و طی این خبر رسانی از طرف مدیر مدرسه سازمان رژیم با تماسهای تلفنی و احضار فعالین به تهدید و آزار و اذیتشان پرداخته است

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture