/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » کسانی‌ که کشته شده رژیم را شهید آزربایجان ،پژاک را گروهی جدا از رژیم میدانند تا حال این سوالات را از خود پرسیده اند؟

کسانی‌ که کشته شده رژیم را شهید آزربایجان ،پژاک را گروهی جدا از رژیم میدانند تا حال این سوالات را از خود پرسیده اند؟

اوغوز تی‌وی :تا به‌ حال این سوالات را از خود پرسیده ایم؟ با اینکه جواب همه این سوالات بسیار روشن و مستند است و هر چشم بینا و عقل آگاه و وجدان بیدار جواب همه این سوالات ساده را میداند ولی‌ برای اقلیتی کوچک در حرکت ملی‌ که هنوز معلوم نیست بدنبال چی‌ هستند ! چه میخواهند ! باید  این سوالات رامکرر هرروزاز آنها پرسید !

چون خود این اقلیت به ۳ دسته کوچک تقسیم میشوند .
-یا افراد تازه با حرکت ملی‌ آشنا شده و فعال گشته اند. (که مخاطب اصلی‌ من اطلاع رسانی به این دسته از دوستان است)
-یا افرادی هستند که حافظه همچون ماهی‌ دارند که هرچه تجربه تلخ را فروش کرده دیده و شنیده‌های خود را فراموش می‌کند و با هر اتفاقی‌ و تبلیغاتی به هیجان می‌آیند.
-یا هم اقلیتی هستند که ریگی به کفششان است که با هر سازی  که رژیم فارس می‌زند میرقصند تا زمینه را برای به بازی گرفتن دیگر فعالین
حرکت ملی‌ و ایجاد اختلاف در داخل حرکت ملی‌ آزربایجان فراهم کنند نمونه بارز آنرا در روز‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ دیدیم که عدّه‌ای قلیل زیر نام فعال ملی‌ آذربایجان آنچنان فعال به نفع روحانی قاتل روباه صفت رژیم و به ضرر رژیم تبلیغات براه انداختند این افراد در تبلیغات بازی خیمه شب بازی رژیم بنام “فراکسیون ترکزبانان”،”جنبش سبز” هم  نقش‌های اول این سناریو اطلاعات ایران را بر عهده داشتند(وظیفه هر فعال ملی‌ وفردآزربایجان پرستی این است که این افراد را افشا و ترد کنند)
تا به‌ حال این سوالات را از خود پرسیده ایم؟
از کی‌ کشته شدگان رژیم فاشیت ایرانی‌ و تروریست‌های سپاه و یا درجه داران رژیم شهید آزربایجان به حساب  میاید ؟مگر خودسازمان اطلاعات سپاه درسال‌ ۱۳۸۳ پژاک را نساخت؟
اگر جنایتکاران سپاه و قاتلان  ملت تورک شهید هستند پس  شهیدان واقعی‌  آزربایجان را چه صدا کنیم ؟چرا کمکهای سیاسی نظامی دولت ایران به گروهک های تروریسی کرد را از یاد برده ایم؟
مگر سپاه و خود هنگ مرزی سپاه (ونیروهای  وابسته انتطامی آن)این مهاجرین کورد را در غرب آزربایجان ساکن و مسلح نکرده اند؟

کشتار بدست هر حرکت تروریستی محکوم  است و قربانیان ترور در هر جامه‌ای باید با حرمت یاد شود اما آیا هر کشته‌ای شهید ملی آزربایجان است؟


سوال بسیار مهمتر,اگرامروز آزربایجان همانند حرکت مبارزه مشروطه یا انقلاب ۲۱ آذر تصمیم به مبارزه مسلحانه بگیرد و برای آزادی  اراضی‌ آزربایجان از اشغال,همانند سال ۱۳۲۴مامورین اشغالگر ایران (اصالتا تورک ولی‌ مانقورد) را در مبارزه مسلحانه بکشد کشته شدگان رژیم ایرانی نام خواهند گرفت ! شهید نامیده میشوند؟ فدایی مبارز آزربایجان که برای آزادی ملت تورک و وطنش آزربایجان  مقابل گلوله‌های این رژیم خونخوار و غاصب فارس جان خود را فدا می‌کند چه نام خواهد گرفت ؟
اگر هر کشته‌ای در عملیات تروریستی(بازی مشترک تروریستی حکومت فاشیستی فارس و جانیان کرد)شهید ملی آزربایجان است پس هزاران شهید آزربایجان که برای مبارزه با اشغالگری ایرانی و رهایی آزربایجان از استعمار فارس توسط همین نیروهای رژیم شهید شدند را چه بنامیم؟ ستارخان و شهدای مشروطه ، شهدای پنجاه هزار نفری حکومت ملی ،شهدای خلق مسلمان و شهیدان قیام‌های خرداد و قلعه بابک را چه بنامیم؟ حتی اگر کشته شدگان افراد عادی و غیروابستگان رژیم باشند باز شهید نیستند در کدام فرهنگ, در کدام  کشور‌ دمکراتیک و جامعه مدنی قربانیان ترور، شهید نامیده میشود؟

یا باید معنی شهید را عوض کرد یا فرقی یین قربانیان تروریست و شهید گذاشت!

حال جریان کشته شدگان رژیم درآذربایجانغربی توسط  گروهک تروریستی  کاملا مسئله‌ای جدا از یک ترورواقعی‌ است . ترور در آزربایجان غربی  بازی سیاسی خود سپاه, طراحی عملیات‌های ترور مهندسی خود اطلاعات سپاه است.
گویا کشته شدگان انتظامی بودند ! کجای ایران در دست وکنترل سپاه و وابسته به سپاه و مطیع نقشه‌های سیاسی سپاه پاسداران نیست؟
 
ازهنگ مرزی و گمرک تا اطلاعات ،از اقتصاد گرفته تا سیاست، از ورزش گرفته تا هنر ! یعنی انقدر ساده اندیشیم ندانیم چه در دوربرمان میگذرد؟ از کی هنگ مرزی از کنترل سپاه خارج شده که ماخبر نداریم ؟
مگرهنگ مرزی سپاه دراورمیه و غرب آزربایجان سربازان صفر انتظامی را درمقابل تخته هدف تروریست های کورد نمیچیند؟
ایا سپاه در کشته شدن سربازهای بومی قاتل درجه اول قربانیان نیست که هم تروریستها را مسلح کرده و هم فرزندان ملت را مقابل انها میچیند؟
چرا قاتلان را فقط تروریست‌های کورد میدانیم ؟چه کسی دستور عملیات و امکان این جنایات را به کردهای مهاجر میدهد؟ مگر مجروهان پژاک را بیمارستان هنگ مرزی سپاه(مثل بیمارستان عارفیان اورمیه) مداوا نمیکند ؟
آیا فراموش کردیم همین سه هفته پیش در نتیجه جلسات علنی و مکرر سپاه و پژاک واطلاعات دوباره  منطقه آزربایجان نا امن شد؟
مگر در مرزهای غربی آزربایجان قاچاق آسان و ترور کوردها توسط خود سپاه نظارت نمیشود؟
چرا گروهک تروریستی پژاک تمامی عملیات خود را در غرب آزربایجان جنوبی انجام میدهد؟ چرا گروهک تروریستی پژاک دراستان کردستان جعلی«سینان داش» و کرمانشاه جعلی «قارمیشان» خون بپا نمیکند؟چرا این بازی‌ها فقط در غرب آزربایجان است؟
سوال اساسی‌ و محوری
چرا رژیم دوست دارد حرکت ملی را از ترس تروریست کورد به سمت ایرانگرایی واتحاد با رژیم سوق دهد؟
آنقدر نابینا شده ایم که  نمی‌بینیم چگونه رژیم با ایجاد ناامنی‌ و ترور در آزربایجان بدست مهاجرین  کرد,ملت تورک را به آغوش اشغال گری ایرانی‌ میکشد گویی تنها راه نجات از ترور وامنیت ملت تورک آزربایجان قبول کردن همه جانبه رژیم استعمارگر فارس است؟

آیا نمی‌بینیم اطلاعات ایران چگونه مقدسات آزربایجان را با مقدسات واهی  خود رژیم در حال تعویض است ؟با منطق  این افراد باید زین پس
با منطق  این افراد  اگر بخواهیم حرکت کنیم زین پس باید بجای مبارزه با اشغالگران فارس باید مواظب باشیم که به مقدسات آنها صدمه نزنیم ؟
چون 
با توجه به منطق و فرهنگی‌ که رژیم برای حرکت ملی‌ آزربایجان جنوبی توسط فعالین قلابی و یا نفوذی خود در حال ساختن است این است که آزربایجانی و حرکت ملی‌ آزربایجان را باید بجای کشید که, تورک آزربایجان باید به جنازهٔ مامور رژیم شهید گفته به قاتلان نظامی و تروریستی رژیم لقب قهرمان داده، آزربایجانی رژیم ایران را دولت ملی‌ تورک ها دانسته ، تنها راه نجات آزربایجانی از تروریست و حس امنیت آزربایجانی  تنها با رژیم فاشیست فارس ممکن بوده ، و جغرافیای باسمه‌ای ایران را بجای آزربایجان وطن خود بداند !  نه کسانی‌ که برای آزادی  آزربایجان و ملت تورک  علیه استعمارگری فارس جان فدا کرده اند!

این چه تناقضی است که اقلیتی از فعالین ملی‌ آزربایجان در آن گیر کرده اند هم رژیم ایران را تروریست و حامی‌ تروریست‌های کرد و دشمن اول آزربایجان مینامند هم مامورین آنرا  شهید میخوانند؟
اقلیت دسته دوم یعنی‌ ساده لوحانی که با هر ساز رژیم میرقصند و با هر خبری و هر حرکت سیاسی در ایران (نه تنها آزربایجان ) جوگیر می‌شوند و در مقابل مسائل سیاسی و ملی‌ در آزربایجان و اتفاقت در سرتاسر ایران والار میزنند و خودشان نمیدانند کدام عمل درست است و سعی‌ می‌کنند با هر هیجانی موج سواری‌ کنند.
بعضی‌‌ها بهانه‌شان این است با شهید گفتن به کشته شدگان رژیم   باید برای فردای آزربایجان اندیشید!! و با شهید و قهرمان گفتن به این جانیان و جیره خواران آنها‌را به آغوش حرکت ملی‌ آینده در بیاوریم!!!
این نشان میدهد این افراد نه تنها قدرت آنالیز ندارند حتی سواد تاریخی‌ و سیاسی هم ندارند ,از اینور آن ور  جملاتی را دیده یا شنیده  و آنها را طوطی ور تکرار می‌کنند و در بطن مسئله و رویداد‌ها چه گذشته هیچ اطلاعی ندارند.

چیزی از پیوستن ارتش‌های متلاشی شده دولت‌های غاصب یا دیکتاتور در نتیجه مبارزات مردمی ملت‌ها و شرایطهای سیاسی ، زمانی‌ ، مکانی آنها و مراحل پیوستن نظامیان بعد از پیروزی انقلابها به صف مردم چیزی شنیده اند و‌ این امر چگونه در تاریخ انقلاب‌ها اتفاق میففتد چیزی نمیدانند.

یا میگویند هر کسی‌ را که پژاک بکشد پس شهید ما تورکان  هم است !حال فردا پژاک  یک فارس جنایت کار یا حتی تروریست کومله  را بکشد (که سال‌ها است در اختلافند چطور که در تاریخ بار‌ها تروریست‌ها به جان هم افتاده اند) کشته شده شهید فارس جنایت کار یا حتی تروریست کومله شهید ما تورکان  هم است؟
بعضی‌  دیگر از این اقلیت ساده لوح میگویند مرزبان ها تورک بوده پس شهید آزربایجان حساب می‌شوند !
آیا هنوز معنی‌ دشمن را نیاموخته ایم؟ آیا بعد از۹۰ سال  مبارزه , با این همه اسناد و شواهد نمیتوانیم درک کنیم پژاک و  رژیم ایران هردو دشمن آزربایجان هستند؟ از همه بدتراگر تاریخ آزربایجان و دشمنی این دو را خوب نمیدانیم یعنی‌ آنقدر نابینا نیز هستیم که امروز آنچه جلو چشمانمان اتفاق میفتاد را هم نمی‌بینیم که چگونه همین امروز این دو دشمن قاسم خورده  متفق و مشترک منافع علیه آزربایجان هستند؟
کسی‌ که به خاطر آرمان‌های رژیم نظامی میشود و وطن خود را ایران  میداند (نه آزربایجان)چگونه میتواند نظامی ملت تورک آزربایجان شود؟آیا  بعد از۹۰ سال  مبارزه حرکت ملی‌ علیه استعمارگری فارس هنوز نفهمیدیم که هرکسی که از پدر مادر تورک متولد شود تورک نیست؟

طباطبایی, کسروی, رشید پوروحتی قاتلانی چون میر حسین موسوی, خلخالی ,زنگنه ها,…..مانقورد‌ها و خائنین بودند که اصالتا تورک بودند ولی‌ در نوکری و غلامی رژیم فارس بر علیه ملت خود فعالیت کرده و امروز هم هزاران مانقورد رسمی و غیر رسمی‌ می‌کنند مگرامروز جوانان ما را در اطلاعات و دادگاه‌های رژیم با حاکمان و مامورین و بازپرس‌های اصالتا تورک (ساتقین) شکنجه  یا محاکمه‌ نمی ‌کنند ؟
آتا تورک کبیرمی‌گوید نه موتلو تورکوم دیئنه:خوشبخت است کسی‌ که خود را تورک بنماد!آتا تورک نمی‌گوید نه موتلو تورک دوغولماقیما ! تورک بدنیا آمدن کافی‌ نیست تورک کسی‌ است که ملت و وطن خود را بشناسد و برای آرمان‌ها ,منافع, خوشبختی‌ و سعادت ملت و وطن مبارزه و فعالیت کند!

چرا یک بار نقشه جغرافیایی آزربایجان نگاه نمی کنیم تا ببینیم که اکنون طناب دار حکومت فاشیستی فارس در گردن ما میباشد و فقط مانده که چارپایه را از زیر پایمان بکشد!!!

آیا وقت آن نرسیده دیگر آدرس وطن خود آزربایجان را با ایران اشتباه نگیریم؟

آتاخان – آمستردام

(در این مقاله تنقیدی منظور از نظامیان رژیم سرباز وظیفه‌ها و جوانان آزربایجان و ملل تحت اشغال ایران نیستند که بجبار برای رژیم خدمت سربازی می‌کنند و بیشتر اوقات در بازی‌های سیاسی رژیم مهره و قربانی رژیم میگردند, منظور از نظامیان در این نوشته   قولدور‌های سپاه, بسیج ، نیروی انتظامی و تمام ارگان‌های امنیت رژیم غاصب فارس می‌باشد که این رژیم جانی را سر پا نگاه داشته و برای تداوم اشغال گری ایرانی‌ هر کدام از سلاح بدستان و قاتلان خالصانه به اربابان خود وفادار بوده و  ایدئولوژی‌های شوینیسمی رژیم  را با  جان دل قبول کرده و برای آنها جان ها میگیرند ,جان میدهند. برای آن  قولدور‌ها  وطن ایران است نه آزربایجان !برای آن  قولدور‌ها   هدف حفظ نظام اشغالگری و غاصب ایرانی‌ است نه ملت تورک آزربایجان !برای آن جیره خواران  و مانقورد‌های مخلص, هدف حفظ اراضی‌ اشغال گران است نه تمامیت اراضی‌ آزربایجان !)

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture