/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » یک مهر زبانم ممنوع شد /ائلناز دومانلی

یک مهر زبانم ممنوع شد /ائلناز دومانلی

اوغوز تی وی:بعد از به قدرت رسیدن رضاخان و گسیل ساختن نظام اپارتاید و تک زبانی پهلوی در جغرافیای ایران و پیاده کردن تیوری کسروی ها و افشارها نژادپرستی به صورت سازماندهی شده و با تمام قوا در تمام طبقه های اجتماعی و سیاسی واقتصادی از جنین داخل رحم مادر تا سنگ قبر اموات وارد ادبیات ازربایجان شد.
با چنین سیاستی که تاریخ ملت و سرزمین ازربایجان و زبان تورکی و به دنبال ان حلقه ارتباطی ابا و اجدادی باید قطع شود و مدارس و رسانه ها در ان با سیاست تک زبانی فارسی اداره شود و هر چیزی به جز زبان فارسی و تاریخ پارس از ان زدوده شود اپارتاید را در ایران راه اندازی کردند.
یک مهر در ازربایجان روز قطع زبان تورکی وتحمیل زبان فارسی در مدارس است و کودکان معصوم با چنین سیاستی به جنگ زبان مادری و مهر مادری خود میروند.
ولی خوشبختانه با گسترش علم و اینترنت و رسانه و ارتباط جمعی الان بعد از صد سال طبل تو خالی بودن زبان و فرهنگ پارسی و دروغ پردازی های تاریخ کوروش و تاریخ چندین ساله پارس و ظهور قشر روشنفکر ازربایجان و تورک وتاریخ جهان گشای تورک این سیاست علی رغم بودجه میلیاردی با شکست و مشکل مواجه شده است.
درست است که از یک مهر فارسی زبان مدارس میشود و به دنبال ان ادارات و کلیه وابستگان حکومتی فارسیزه میشوند اما یک نیروی ملی و قدرت زبان تورکی در ایران چیزی فراتر از بین رفتن است و به کمک ویاری خداوند و روشنفکران جامعه زبان تورکی علیرغم تلاش نژادپرستان فارس, زبان من در اینده ای نه چندان دور به مدارس باز خواهد گشت .

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture